Små førerløse trucks (carts)

Det skal være muligt at køre med billige førerløse transportvogne gennem til dels snævre produktionsgade uden risiko for personer, maskiner og transportgods. Tilsvarende sensor- og systemløsninger fra SICK er med til at beskytte mennesker og materiel mod kollisioner og indsamler samtidigt alle nødvendige data til pålidelig og fleksibel navigation af førerløse transportvogne.

Små førerløse trucks (carts)

Større effektivitet i hele forsyningskæden

 
Intelligente sensorløsninger fra SICK fremskynder netværksdannelsen
inden for produktion og logistik.