Kontrol af anvendte tætningers profil

Hvis tætninger under produktionen monteres forkert eller på det forkerte sted i elektroniske apparater, kan det medføre større defekter i apparaterne. Laserprofilsensoren Profiler2 foretager omfattende kontaktfrie 2D-profilanalyser af tætnings- og limpunkter under fremstillingen og yder dermed et væsentligt bidrag til processikringen.

 • Følgende produktfamilier kan indsættes
  En linje siger mere end et punkt
  • Måling af komplekse profiler med en enkelt laserlinje
  • Samtidig analyse af op til fire områder
  • Mere end ti integrerede målefunktioner, f.eks. højde, bredde og hældning
  • Sensorhoved og analyseenhed i én og samme enhed
  • Idriftsættelse ved hjælp af software eller integreret display med betjeningsenheder
  • Førsteklasses CMOS-modtagerenhed