Effektiv sikkerhedsafbryder ved inspektionsåbninger til varme-, klima- og ventilationsanlæg

I forbindelse med vedligeholdelse af varme-, klima- og ventilationsanlæg skal det sikres, at der ikke kan forekomme farlige bevægelser fra roterende ventilatorer eller motorer, som kunne udsætte montøren for fare. Den meget effektive sikkerhedsafbryder i10 Lock, som er monteret på anlæggets udvendige dør, er forbundet med sikkerhedsstyringen Flexi Classic. På grund af rotorernes efterløb og varmereduktionen forbliver adgangen til det farlige område spærret, indtil anlægget er sikkert og ikke længere udgør en fare for tilskadekomst.

 • Følgende produktfamilier kan indsættes
  Effektiv sikkerhedsstyring med enkel betjening
  • Drejeafbryder til enkel funktionsindstilling
  • Modulær udvidelsesmulighed
  • Direkte ledningsføring med alle typer sensorer
  • Logiksammenkoblinger: OG, ELLER, muting, bypass, reset, kontaktorovervågning
  • Integration i alle gængse feltbusser
  • Integration af den sikre sensorkaskade Flexi Loop
  • Specielle muting-moduler opfylder alle krav til en krævende muting-applikation
  Sikker og økonomisk dørovervågning med høj holdekraft
  • Smalt plasthus
  • Faste og bevægelige udløsere
  • Med ledningsindføring M20 x 1,5 eller Flexi Loop-kompatibel M12-stikforbindelse (afhængig af variant)
  • Varianter baseret på arbejds- og hvilestrømsprincippet
  • Låse- og dørovervågning
  • Kapslingsklasse IP 67