Drev og styringer

Sikker registrering, overvågning og styring af bevægelser med intelligente sensorer

Løsninger

Safe Motion

Sikre bevægelser er grundlaget for, at maskinen arbejder med maksimal driftssikkerhed

Mere

Smart Motor Sensors

Insidere ved mere – med Smart Motor-sensorer i centrum

Med sine Smart Motor-sensorer stiller SICK viden til rådighed direkte fra centrum af produktionen. Viden om maskiners og servomotorers tilstand, som er med til at detektere funktionsfejl tidligere og afhjælpe dem hurtigere eller helt undgå dem. SICK anvender hele sin viden for at give kunderne dette overblik og dermed sikre forebyggende vedligeholdelse.

Mere

Smart Fluid Power

SICK-sensorer til hydrauliske og pneumatiske systemer gør en forskel

Mere

HIPERFACE DSL®

One Cable Technology

Med HIPERFACE DSL® introducerer den førende teknologiudbyder SICK et rent digitalt motor-feedbackprotokol, der kan nøjes med et minimum af forbindelseskabler mellem frekvensomskifteren og motor-feedbacksystemet.

Mere
Drev og styringer
Safe Motion
Smart Motor Sensors
Smart Fluid Power
HIPERFACE DSL®

Vælg din løsning

Her kan du finde de egnede anvendelse

overblik

Sikker registrering, overvågning og styring af bevægelser med intelligente sensorer

Udbydere af automations- og drevteknik står over for den udfordring, at de skal kunne tilbyde deres kunder elektriske, pneumatiske og hydrauliske drevløsninger, der arbejder meget præcist og pålideligt, har en lang levetid og er dynamiske. De skal kunne registrere, overvåge og styre bevægelser pålideligt. Ligesom overvågning af maskinprocesserne med sensorerne skal det også være muligt at foretage nem idriftsættelse og forebyggende vedligeholdelse af komponenterne i drevløsningerne. Ligeledes er standardiserede kommunikationsinterfaces og nem indbygning i styringsmiljøet og Cloud forudsætninger. SICK tilbyder intelligente sensorer, der lever op til disse krav.

Uanset om det er i en elektromotor med motor-feedbacksystemer, med encodere på maskinen, ved hjælp af en sikkerhedsstyring inklusive sikker bevægelsesovervågning, med magnetcylindersensorer på den pneumatiske cylinder, lineære encodere i den hydrauliske cylinder eller nærhedssensorer – SICK har en usædvanligt omfattende produktportefølje for at kunne imødekomme kravene til innovative drevløsninger.

Trends & nyheder

Safe Motion: Sikre processer – uden afbrydelser

Med det innovative koncept Safe Motion kan en maskines bevægelse overvåges til enhver tid. Alle signaler, der udgår fra sikkerhedssensorer såsom aktuatorer, kan fusioneres. På basis deraf genereres informationer, af hvilke det kan afledes, om en maskinoperatør faktisk er i fare, hvis han/hun træder eller griber ind i det farlige område. Selv under en igangværende proces kan det altså være tilladt at gribe ind i maskinen, forudsat at der ikke består nogen risiko. Så vil processen blive afbrudt. Dermed opstår færre stilstandstider og fejlkoblinger, og cyklustiderne bliver kortere. Maskinernes og anlæggenes effektivitet og driftssikkerhed bliver større.

> Læs mere

HIPERFACE DSL® – One Cable Technology

Med HIPERFACE DSL® introducerer den førende teknologiudbyder SICK et rent digitalt motor-feedbackprotokol, der kan nøjes med et minimum af forbindelseskabler mellem frekvensomskifteren og motor-feedbacksystemet.

Det sparer udgifter, kræver mindre plads, er let at implementere og giver samtidigt maksimal investerings- og maskinsikkerhed.

> Læs mere

Position Feedback -– sensorløsninger til robotteknologien

Insidere ved mere. Inden for robotteknologien leverer motor-feedbacksystemer data om hastighed og position samt om drevenes tilstand til drevreguleringen og styringen. Dermed udgør de det sensoriske grundlag for alle robottens bevægelser. Smart Motor-sensorerne fra SICK befinder sig midt i det hele og leverer de data, der er nødvendige for at sikre effektiv styring af robotten og anlægget.

> Læs mere

udfordringer

Safe Motion

Det innovative koncept Safe Motion står for sikker overvågning af maskiners, anlægs, robotters og førerløse transportsystemers bevægelser. Her handler det først og fremmest om at beskytte mennesker mod kvæstelser, men det drejer sig også om at beskytte investeringsgoder mod beskadigelse og ødelæggelse. Til det formål tilbyder SICK intelligente sensorer, der samtidigt kan sikre større produktion og effektivitet såvel som kortere stilstandstider for de overvågede enheder.

Måling

Pålidelig og præcis måling såvel som registrering af data om tryk, flow, niveau og temperatur er af principiel betydning for forskellige brancher. SICK har de passende løsninger til det: Elektroniske manometre og trykafbrydere, sensorer til temperaturmåling i væsker og gasser samt niveau- og flowmålere til forskellige medier.

Registrering, overvågning og styring

SICK tilbyder en omfattende portefølje til sikker og pålidelig registrering af bevægelser eller den aktuelle position af hydrauliske, pneumatiske eller elektriske aktuatorer. Dermed kan drevforstærkere og -styringer overvåge og styre bevægelser og positioner på intelligent vis.

Connectivity

I I4.0 handler det om digitalisering og intelligent netværksdannelse. Netværksdannelse starter med, at der indbygges en sensor i en applikations samlede struktur. Her er en tydelig beskrivelse af de nødvendige sensordata og deres forbindelse med applikationens øvrige datamiljø meget vigtig. Med diverse interfaces understøtter SICK den nemme og direkte transmission af sensordata til de relevante aktører inden for både automationspyramiden og datatransmission til Cloud.

Downloads