Smart Motor Sensor

Ved hjælp af sHub® i kombination med motor-feedbacksystemerne EDS/EDM35 forvandles en servomotor til en intelligent enhed, der udover positions- og hastighedsværdier også leverer vibrations- og temperaturværdier synkront med drevforstærkerens styringstakt. Dermed sikrer SICKs modul drevproducenten forebyggende vedligeholdelse på det sted, hvor servomotoren anvendes, så man på et tidligt tidspunkt kan træffe foranstaltninger for at undgå svigt af drevenheden på grund af vibrationer eller temperaturpåvirkninger og forhindre uplanlagte standsninger af produktionen.

 • Følgende produktfamilier kan indsættes
  Sensor-Hub til intelligente servomotorer, der siger til, hvornår vedligeholdelse er nødvendig
  • Sensor-Hub med maksimalt 2 indgange til eksterne sensorer
  • Sensordata via HIPERFACE DSL® integreret i bevægelsesstyresystemet
  • Indsamling af vibrations-, temperatur-, hastigheds-, positions- og brugsvarighedshistogram for servomotoren (i kombination med EDS/EDM35)
  Servodrev med meget stor præstation: Motor-feedbacksystemer HIPERFACE DSL®
  • Optisk motor-feedbacksystem med HIPERFACE DSL®
  • Op til 24 bit opløsning pr. omdrejning samt 4.096 omdrejninger ved multiturn-systemet
  • Certificeret i henhold til SIL2 og PL d
  • Tilstandsovervågning og levetidshistogram; temperatur, hastighed og omdrejninger gemmes i hele enhedens levetid