Detektion af åbne splejsninger og overlapninger af splejsninger

Under splejsningen forbindes materialebaner med hinanden. Short-range-afstandsmåleren (displacement) OD1000 kontrollerer materialebanerne i hele deres bredde og på flere steder for, om splejsningen og dermed sammenføjningen af materialebanerne er korrekt. Fordi sensoren måler afstanden til materialet præcist, er detektionen kontrastuafhængig. Derfor detekterer OD1000 både åbne splejsninger og overlapninger af splejsninger pålideligt. Ved ukorrekte splejsninger generer sensorens funktion til detektering af kanthøjdeforskelle et koblingssignal, så der ikke er behov for ekstra analyse i styringen.

 • Følgende produktfamilier kan indsættes
  Løsningen til præcis måling over store afstande
  • Stort måleområde på op til 1 m
  • Nem indstilling via OLED-display eller SOPAS-konfigurationssoftware
  • Stand-alone enhed uden ekstern forstærkerenhed
  • Pålideligt metalhus
  • Justerbar analog udgang (mA/V) og digital modtakts-udgang med IO-Link
  • Præcis måling uafhængigt af farve og overflade
  • Mange forskellige montagemuligheder