Banebredde- og kantmåling i dækindustrien

I dækproduktionen kan automationslysgitteret MLG-2 WebChecker samtidigt foretage en meget præcis breddemåling og kantstyring af op til fem gummibaner, der løber parallelt. Afhængigt af hvilke dæk, der er tale om, kan der sættes gummibånd i forskellige bredder på ved dækfremføringen. MLG-2 WebChecker kontrollerer, om antallet af forskellige bånd, der sættes på i de dertil beregnede positioner efter ekstruderen, er korrekt. Hvis der mangler et bånd, eller hvis båndet er for bredt, standses maskinen. Hvis båndene befinder sig i en forkert position, korrigeres det. Derudover detekteres materialefejl og disses position pålideligt, hvilket reducerer retrofittiderne til et minimum, da en fornyet mekanisk justering ikke er nødvendig.

 • Følgende produktfamilier kan indsættes
  Maksimal præcision i målingen af banebredder
  • Målenøjagtighed: ± 0,3 mm
  • Opløsning: 0,1 mm
  • Målefelt: 3.150 mm (i trin à 150 mm)
  • Reaktionstid: 32 μs (fra lysstråle til lysstråle)
  • Interfaces: 3 transistorudgange, analogt interface IO-Link, RS-485, PROFINET, EtherCAT® og EtherNet/IP™
  • Driftsområde 2.500 mm
  • Interfaceversion: 10 kanter med 5 banebredder og 5 midterpositioner