Inspektion og måling af splejsninger

Indtil nu har det som regel været maskinoperatørerne, der manuelt foretog kvalitetskontrollen under dækproduktionen, heriblandt inspektion af splejsningerne i dækkene. Denne proces kan nu gennemføres automatisk med en 3D-vision-sensor Ranger3, så der sikres en markant reduktion i mængden af kasserede produkter. Selv på mørke materialer som gummi skelner sensoren nemlig sikkert mellem korrekte og fejlbehæftede splejsninger.

3D-vision-sensoren Ranger3 registrerer revner, overlapninger, knækkede eller åbne steder i splejsningerne.