TLA (Tire Lector Array) med integreret spotting muliggør håndtering med robot

For at sikre en optimal dækfremstilling anbringes stregkoder på den indvendige side af hvert dæk. Stregkoderne og deres position skal kunne detekteres pålideligt. Dynamisk læsning gør det nu overflødigt at skulle standse transportsystemet, som det hidtil har været nødvendigt. For at kunne gennemføre en såkaldt “spotting“ indbygges et track-and-trace-system VML Prime i et dækkode-læsesystem Tire Lector Array. Det sikrer dynamisk registrering af stregkoder og deres position. Positionsdatene stilles til rådighed for den efterfølgende robotteknologi for at sikre problemfri interaktion med de andre dynamiske processer.