Bygningssikkerhed

Sikring af værdier, styring af informationer

Løsninger

Objektovervågning

I det kunsthistoriske museum i Wien sikrer LiDAR-sensorer fra SICK kunstskattene

Se trailer

Perimeterbeskyttelse

Bedre resultater med intelligent sensorteknik

Se trailer
Bygningssikkerhed
Objektovervågning
Perimeterbeskyttelse

Vælg din løsning

Her kan du finde de egnede anvendelse

overblik

Sikring af værdier, styring af informationer

Bygningssikkerhed drejer sig om at beskytte grundstykker, offentlige bygninger, kritiske infrastrukturer, industribygninger, private huse eller værdigenstande mod hærværk, tyveri, terrorisme, indbrud og udbrud. Konstruktionsændringer og beskyttelse ved brug af vagtpersonale har ofte sine begrænsninger. Elektroniske beskyttelsesanordninger fra SICK til stationær, transportabel eller mobil brug er et fornuftigt supplement. Beskyttelsen foretages koncentrisk for at forlænge reaktionstiderne: Fra perimeterbeskyttelse over overvågning af bygningens omgivende miljø til overvågning af indvendige rum og værdigenstande.

Trends & nyheder

Med damp i jernbanemuseet i St. Petersborg: Sikkerhedslaserscannere S300 Mini

I jernbanemuseet i St. Petersborg sikrer to sikkerhedslaserscannere S300 Mini fra SICK en moderne multimedia-installation. Når installationen er sikret på den måde, bevæger en 4,5 m høj videovæg sig over en strækning på ca. 22 m langs hele kørestrækningen – med en målenøjagtighed på 1 mm. Hvis der opstår en nødsituation, standser videolærredet pålideligt takket være S300 Mini.

> Mere

Sikker opbevaring af varer, før de distribueres

For at være en sikker afsender, skal en virksomhed, der sender luftfragt til USA, beskytte godset mod uautoriseret adgang for at leve op til den sikkerhedslovgivning, der gælder for luftfarten. Hvis afsenderen ikke er certificeret, skal godset røntgenfotograferes, hvilket imidlertid betyder ekstra omkostninger og tidsforbrug. Desuden kan indbrud og manipulation skade virksomheden enormt. I så fald ville leveringsevnen være begrænset, hvilket ville påvirke forholdet til kunden negativt. Derfor anvender man i en distributionsterminal i den sydlige del af Baden et system fra Siemens med hegn- og facadesikring, som arbejder på basis af sensorer fra SICK.

> Mere

udfordringer

Detektion Sensorer fra SICK er forudbestemt til at udføre kontrol af alle slags objekters tilstedeværelse. I forbindelse med bygningssikkerhed handler det primært om at detektere personer, så uautoriseret indtrængen i bygninger og grundstykker opdages. Forskellige alarmsystemer kan ganske enkelt forbindes med sensorer fra SICK.
Sikring

I forbindelse med bygningssikkerhed er beskyttelse af bygninger, grunde og adgange såvel som beskyttelse af personer og værdigenstande meget vigtig. Derfor beskytter sensorer fra SICK bygninger og grunde mod indbrud og udbrud.

Identifikation Som adgangskontrol læser stationære stregkodelæsere og RFID-læseenheder fra SICK transpondere pålideligt. Dermed sikrer man, at det kun er personer og køretøjer med adgangsrettigheder, der kan betræde henholdsvis køre ind i/på bestemte bygninger og arealer.
Måling For at kunne registrere opholdets varighed, bevægelsesretning og bevægelseshastighed for en detekteret person, kan man anvende 2D-LiDAR-sensorernes laserdata. Disse data kan også anvendes til at styre kameraer. På den måde er det let at skelne mellem autoriserede personer og eventuelle tyve på overvågningsskærme.

Downloads