Byggematerialer

Bedre resultater med intelligent sensorteknik

Økonomisk cementproduktion er kendetegnet ved processens store energieffektivitet og sikring af høj produktkvalitet. Anvendelsen af alternative brændstoffer får større og større betydning. Derfor er det i højere grad nødvendigt at overvåge de relevante processer ved hjælp af kontinuerlig gasanalyse-måleteknik. Derudover skal det sikres, at de til enhver tid gældende lokale emissionsgrænseværdier overholdes. Analysemålesystemer fra SICK og de hertil anvendte teknologier er særdeles velegnet til de strenge krav i cementanlæg. Den omfattende portefølje muliggør optimale løsninger til registrering af de nødvendige driftsparametre, også ved høje gastemperaturer og støvkoncentrationer.

Byggematerialer
Branchesegment 1
Cement

Carbon capture, utilization and storageSICK solutions for CCUS

Sensor solutions from SICK for the cement industry

From micron to mile. In all dimensions. Rækkevidde i alle dimensioner, præcise resultater i alle omgivelser.  

Læs mere