Robotstyret plukning af enkeltdele under montagedriften

Til fremstilling af en momentomformer transporteres komponenter på en palle ind i en arbejdsstation. Robotstyringssystemet PLOC2D skelner mellem delene ved hjælp af 2D-objektlokalisering og fører dem ind i montageanordningen i den korrekte rækkefølge. Her bliver de samlet til et komplet momentomformer. Systemets billedbehandlingsenhed lokaliserer delenes præcise position og leder robotten hen til det rigtige sted. Dermed er der ikke brug for opbevaringsfag til de enkelte dele på pallen, og delene kan ligge på pallen i forskellige positioner.

 • Følgende produktfamilier kan indsættes
  Brugervenligt og fleksibelt sensorsystem til lokalisering af elementer
  • 2D-positionsbestemmelse af elementer
  • Justering af robotters og sensorsystemers koordinatsystemer
  • Værktøjer og funktioner til nem kalibrering af FLEX-varianterne
  • Intuitivt brugerinterface til etablering og vedligeholdelse af systemkomponenterne
  • Selvstændigt sensorsystem - der er ikke behov for en ekstern PC

Produktionslogistikken bliver smart

Kredsen slutter - Sensorløsninger i produktionslogistikken – selv til de mindste mellemrum i fremstillingen

Læs mere

Robotics image
Robotics image

Samarbejde i øjenhøjde

SICK-sensorer sætter robotten i stand til at opfatte præcist, uanset om der er tale om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback.
Læs mere