Affald og genbrug

Indsamling af affald, sortering af affald, genbrug og energigenvinding

Se trailer

SICK er medlem af ESWET

ESWET - European Suppliers of Waste-to-Energy Technology

Mere

Udskillelse, anvendelse og lagring af kulstofdioxid

Løsninger fra SICK til CCUS-applikationer

Mere

Condition Monitoring i energiforsyningen

Kontinuerlig tilstandsovervågning til sensorer og maskiner

Mere

SICK-teknologi til emissionsmålinger

EBS-kraftværk i Spanien installerer SICK-teknologi til emissionsmålinger

I et Waste-to-Energy-kraftværk (WtE) i spanske Sant Adrià del Besòsi i nærheden af Barcelona har man sat et innovativt system i drift for at optimere miljøstyringen. Her har SICK Spanien installeret to målesystemer og derved fordoblet sikkerheden af værkets emissionsdata.

Mere

Fremtidsorienteret kviksølvmåling

Ekstraktiv kviksølv-gasanalysator MERCEM300Z

Mere
Affald og genbrug
SICK er medlem af ESWET
Udskillelse, anvendelse og lagring af kulstofdioxid
Condition Monitoring i energiforsyningen
SICK-teknologi til emissionsmålinger
Fremtidsorienteret kviksølvmåling

Vælg din løsning

Her kan du finde de egnede anvendelse

overblik

Sensorløsninger til renovations- og genbrugsbranchen

Indsamling af affald, sortering af affald, genbrug og energigenvinding

Den cirkulære økonomis mål er at begrænse lossepladser til et minimum og fremme genbrug af affald. I den sammenhæng får sortering og genbrug af affald såvel som genvinding af energi fra affaldet større og større betydning. Processerne automatiseres og overvåges i stigende fra for at gøre dem mere effektive. SICK har de perfekte løsninger til automatisering og sikkerhed i forbindelse med indsamling, sortering og genbrug af affald. Også emissionerne er underlagt strenge krav. Blandt dem er f.eks. det europæiske direktiv om industrielle emissioner (IED) 2010/75 / EU og det nyligt reviderede BREF vedrørende affaldsforbrænding. Analysesystemer fra SICK anvendes blandt andet til forbrændingsoptimering, røggasrensning og kontinuerlig overvågning af emissioner. SICK tilbyder hele måleteknikken og dataanalysen fra en og samme leverandør.

Trends & nyheder

Waste-to-Energy og datatransparens: Tidlig detektion af rågas-peaks

SICK giver affaldsforbrændingsanlæggenes driftsansvarlige sikkerhed ved hjælp af pålidelig måleteknik og hurtige måleresultater. Analyseløsningen MCS300P HW måler svovldioxid og saltsyre; MERCEM300Z er ekspert i kviksølvmålinger. Begge systemer er ideelle til at optimere processer i affaldsforbrændingsanlæg.

> Mere

Tid til hydrogen

For at fremskynde skiftet til vedvarende energikilder er det afgørende, at grøn hydrogen kan fremstilles effektivt og billigt. SICK støtter disse bestræbelser med skræddersyet sensorteknologi ved mange målepunkter, og virksomheden arbejder løbende på at udvikle teknologier til at sikre hydrogenets fremtid.

> Mere

Mobile Connectivity: Intelligente netværk og digitalisering

Gateway-systemet TDC (Telematic Data Collector) indsamler og gemmer data fra flere sensorer, også forskelligartede sensorer, via forskellige interfaces. Mobilkommunikationen, som er indeholdt i det eksisterende system – WLAN eller Ethernet – transmitterer dataene til en kundeserver eller SICK Cloud. Desuden kan der på basis af de indgående data foretages analyser i TDC-systemet, der kan resultere i realtidsvisninger (reaktioner) via I/O’er eller sms-beskeder (alarmer). De ind- og udgående data kan anvendes til efterfølgende procesoptimering og større transparens og øger dermed produktiviteten. Til det formål tilbyder SICK valgfrit kundespecifikke Cloud-løsninger (SaaS).

> Mere

udfordringer

Emissionsovervågning

I de fleste lande bliver bestemmelserne for emissionsovervågning og indberetning strengere og strengere. Analysatorer og analyseløsninger fra SICK overvåger og kontrollerer emissionsgrænseværdierne, udledningen af skadelige stoffer og andre stoffer til miljøet.

Røggasrensning

Røggasvaskere, katalytiske reaktorer og partikelfiltre fjerner gasformede skadelige stoffer fra udstødningsgassen. Samtidigt udfører procesgasanalysatorer realtidsmålinger for at optimere rengøringseffektiviteten. Derved sparer man betragtelige beløb til forbrugsvarer, og vedligeholdelsesintervallerne forlænges for anlæggets driftsansvarlige.

Sikkerhed og førerassistance

Gasanalysatorer, støvmålere og niveaumålere kontrollerer anlæg såsom biomasselagre og lossepladser med henblik på funktion og sikkerhed. Desuden maksimerer Safety Solutions operatørernes sikkerhed, optimerer produktionen og minimerer stilstandstiderne ved f.eks. presser. Førerassistentsystemer hjælper førerne af forskellige industrikøretøjer i kritiske situationer ved brug af akustiske og optiske signaler og sikrer dermed kørslen.

Materialehåndtering

Måle- og sensorteknik fra SICK overvåger, kontrollerer og optimerer materialetransporten og materialehåndteringen ved transportanlæg, der anvendes i industrien, f.eks. i sorterings- og genbrugsanlæg. Med sensorer, der kontrollerer transportbåndene og bestemmer volumenet, kan man undgå stilstandstider, og sorteringen i forbindelse med genbrugsprocessen kan overvåges sikkert og effektivt.

Downloads