Kontakt
Feedback

Affald og genbrug

Energi fra affald og emissions- og proceskontrol under forbrændingen af det

Genvinding af affald får større og større betydning, fordi affaldets bestanddele i stigende grad kan anvendes som energi under forbrændingen. Her gælder strengere grænseværdier for emissionen, f.eks. for affaldsforbrændingsanlæg, ifølge det p.t. gældende europæiske direktiv om industrielle emissioner, Industrial Emissions Directive (IED) 2010/75/EU, der inddrager det tidligere WID Waste Incineration Directive 2000/76/EU. Analysesystemer fra SICK anvendes til forbrændingsoptimering, røggasrensningsprocesser og løbende overvågning af emissionerne. SICK leverer den komplette måleteknik og dataanalyse fra en og samme leverandør.

Affald og genbrug
Branchesegment 5
Genbrug

Sensor solutions from SICK for the waste and recycling industry

Opad