Automatisk varemodtagelse takket være middleware og vertikal integration

10-06-2020

Middleware og den vertikale integrations magt: I et par år har SICK fulgt en smidig fremtidsstrategi med oprettelsen af diverse interne start-ups. Princippet: Visionært opstart-Management og netværk med eksisterende koncernområder skaber synergi. Det sikrer en god udveksling af informationer. For eksempel får medarbejderne fra de forskellige start-ups en hurtig tilbagemelding fra salgsafdelingen om, hvilke tiltag kunden ønsker. Som en følge af tilslutningen af opstart Initiative Connectivity/Middleware gennemfører SICK flere og flere projekter med vertikale integrationskoncepter.

“It made sense to use an RFID-based solution because textile producers now label almost all products with RFID tags.”
Manfred Pierl (t.v.), Sales Manager International Key Accounts, SICK Vertriebs-GmbH og Manfred Haberer (t.h.), Team opstart Initiative Connectivity/Middleware hos SICK
“It made sense to use an RFID-based solution because textile producers now label almost all products with RFID tags.”
Manfred Pierl (t.v.), Sales Manager International Key Accounts, SICK Vertriebs-GmbH og Manfred Haberer (t.h.), Team opstart Initiative Connectivity/Middleware hos SICK

 

Digitaliseringspotentialet findes ikke kun i produktionen. Hvis man vil udnytte dem i hele forsyningskæden, er der behov for en ny forståelse af logistikken – fra indkøbs- og lager- og produktions- til distributionslogistikken. For en udbyder af pakke- og logistikydelser har SICK udstyret en tekstilmærkevareproducents distributionsterminal med RFID-skrive-/læseenhed baseret automatisk varemodtagelseskontrol. ”For at sikre permanent høj kvalitet af lageret har man indtil nu ikke bare scannet og registreret stregkoden på alle emballageenheder i varemodtagelsen; man har derudover også taget stikprøver ved at åbne enkelte emballager og kontrolleret deres indhold. Det tager naturligvis tid,” forklarer Manfred Pierl, Sales Manager International Key Accounts, SICK Vertriebs-GmbH. ”Eftersom stort set alle tekstilproducentens produkter er forsynet med RFID-skrive-/læseenhed etiketter, var det nærliggende med en RFID-skrive-/læseenhed baseret løsning.“

 

Nærheden til kunden bærer løsningen i sig

Allerede under de første forsøg kontrollerede RFID-skrive-/læseenhed læsesystemet RFMS Pro med stor pålidelighed antallet af de produkter, der var til stede i forsendelseskasserne, uden at disse skulle åbnes. ”Den delvist automatiske sammenligning mellem ønsket og faktisk gav allerede en enorm tidsbesparelse. Direkte indbygning af RFID-skrive-/læseenhed hardware i producentens varestyringssystem betyder imidlertid, at kunden i væsentlig større grad får nytte af det“, forklarer Manfred Haberer, Team opstart Initiative Connectivity/Middleware hos SICK. ”Ved hjælp af vores middleware stiller vi resultaterne af varesammenligningen til rådighed for tekstilproducentens varestyringssystem. På den måde kan vi overbevise både logistikudbyderen og producenten om, at de skal satse på en fuldautomatisk løsning i varemodtagelsen.”

 

The quality of the delivery can now be checked immediately, and suppliers send complaints about any deviations.
The quality of the delivery can now be checked immediately, and suppliers send complaints about any deviations.

 

Gode relationer gør arbejdet lettere

”Jeg er glad for, at jeg allerede i en tidlig fase af projektet kontaktede kolleger fra opstart Connectivity/Middleware. Under omfattende drøftelser mellem kundens eksperter og opstart-kollegerne fik vi hele tiden udvidet vores horisont vedrørende varemodtagelseskontrol med yderligere anvendelsesmuligheder,” forklarer Manfred Pierl. Den løsning, der endte med at blive ført ud i livet, blev suppleret med transportteknik og udslusninger, så der nu er sikret fuldautomatisk udslusning af fejlbehæftede pakker baseret på en kontrol af styktal og artikelnumre. Kvaliteten af de leverede varer kan nu sikres med omgående virkning, og der kan reklameres til leverandøren, hvis der forekommer afvigelser. Det reducerer ikke bare afskrivningsbeløbene for lagerfejl, men sikrer også, at de rigtige varer er til stede, så man undgår forkerte eller forsinkede leveringer til butikkerne.

 

Integration capability and consistency are important features of intelligent and future-oriented communication structures – particularly regarding Industry 4.0.
Integration capability and consistency are important features of intelligent and future-oriented communication structures – particularly regarding Industry 4.0.

 

Perfekte connections lukker alle huller

”Med opstart-Initiative tilbyder vi en samlet hjælp til salgsafdelingen. Blandt andet har vi udarbejdet spørgeskemaer, der gør det muligt for kollegerne i salgsafdelingen at spørge præcist ind til kundens tekniske problemstillinger, også selvom de ikke selv er eksperter på området. Sammen med salgsmedarbejderne og projektlederne bevæger vi os ind på et nyt forretningsområde. Indtil nu har vi mest arbejdet sammen med softwareintegratorer; nu kan vi selv dække området. Og der er et behov. Med vore kundespecifikke integrationsløsninger kan vi for det første lukke et hul mellem kundens registrering af sensordata og kundens styrings- og planlægningssystemer; for det andet kan vi opbygge nye kunderelationer vedrørende softwareløsninger,” opsummerer Manfred Haberer. Evnen til integration og kontinuitet er – netop med henblik på Industri 4.0 – de intelligente og fremtidssikrede kommunikationsstrukturers væsentligste egenskaber.

 

 

Har du spørgsmål?

Kontakt eksperterne

SICK Solutions World Image
SICK Solutions World Image

Konference. Messe. Hackathon.

SICK Solution World: Løsninger til digital omformning med globalt førende partnere – lokalt i Freiburg og online verden over

Tilmeld dig nu