Anvendelsesbetingelser

Indhold

Denne hjemmesides indhold og informationer er udvalgt omhyggeligt og opdateres regelmæssigt. Alligevel kan det ikke undgås, at der forekommer fejl, og at indholdet ikke altid er komplet. Derfor påtager SICK sig ikke noget ansvar eller giver nogen garantier for, at informationerne på denne hjemmeside er aktuelle, korrekte og komplette, og SICK forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage ændringer eller tilføjelser.

 

Links

Ligeledes påtager SICK sig ikke noget ansvar for, at indholdet på de hjemmesider, som der henvises til gennem de på denne hjemmeside nævnte links.

 

Ansvar

SICK påtager sig udelukkende erstatningsansvar, uanset af hvilke retslige årsager, såfremt der er tale om:

  • forsætlighed,
  • grov uagtsomhed fra institutioners eller ledende medarbejderes side,
  • strafbar beskadigelse af liv, krop eller sundhed,
  • mangler, som SICK svigagtigt har fortiet,
  • at SICK har garanteret for, at en leveret genstand har en bestemt beskaffenhed,
  • at SICK har garanteret for, at den leverede genstand bevarer sin beskaffenhed i en bestemt tidsrum,
  • at der ifølge loven om produktansvar hæftes for person- og tingskade på genstande, der benyttes til private formål.

Ved strafbar overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser hæfter SICK også ved grov uagtsomhed forårsaget af andre end ledende medarbejdere og ved let uagtsomhed, i sidstnævnte tilfælde er ansvaret dog begrænset til kontrakttypisk, med fornuften forudsigelige skader. Væsentlige forpligtelser er forpligtelser, som beskytter væsentlige af ordregiverens kontraktlige rettigheder, som kontrakten ifølge dennes indhold og formål skal sikre ham; andre væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis opfyldelse kun muliggøres af den forskriftsmæssige gennemførelse af kontrakten, og hvis overholdelse ordregiveren regelmæssigt og med rette kan have tillid til. Yderligere krav om erstatning er udelukkede.

 

Ophavsrettighed

Indholdet på denne hjemmeside er ophavsretsligt beskyttet, og samtlige rettigheder tilhører udelukkende SICK. Mangfoldiggørelse i erhvervsmæssigt øjemed eller anden erhvervsmæssig anvendelse af indholdet og informationerne, herunder især grafik og illustrationer, er ikke tilladt uden SICK's skriftlige tilladelse.

 

YouTube Videos

We use the YouTube video platform on our websites, a service of Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. We have integrated YouTube videos into our websites, which are stored on www.youtube.com and can be played directly from our websites. These are embedded in "enhanced privacy mode", which means that no information about you as a user is transferred to YouTube if you do not play the videos.

As soon as you start an embedded video on one of our websites, the embedded YouTube player connects to YouTube so that the video file can be transferred and played. This also transfers data to YouTube as the responsible party. We are not responsible for the processing of this data by YouTube and have no influence on this data transfer. By playing the YouTube videos, you agree to YouTube's terms of use and data policy. 

Terms of Use: https://www.youtube.com/t/terms
Data protection: https://policies.google.com/privacy