Kontakt
Feedback

CEMS-løsninger

Skræddersyet til emissionsmålinger

CEMS-løsninger fra SICK er analyseløsninger, der er udviklet specielt til emissionsmålinger i kraftværker, industrielle anlæg eller på skibe. CEMS-løsninger muliggør måling af skadelige stoffer og referenceværdier såvel som datateknisk behandling af resultaterne i henhold til de relevante nationale og internationale love.

Filtrer efter:

11 træffer(e):

Træffer 1 - 11 af 11

Visning: Gallerivisning Listevisning
Gennemprøvet måleteknik til røggasovervågning
 • Måling af op til 10 IR-komponenter plus O2 og TOC
 • Varm-ekstraktiv måleteknik
 • Slitagefri gastransport med ejektorpumpe
 • Referencepunktkontrol med interne justeringsfiltre
 • Certificeret digitalt Modbus®-interface
 • Webserver til platformsuafhængig enhedsstyring
 • Anvendelse af tørre kontrolgasser ved HCl og NH3
Sammenlign
Vælg
Med sikkerhed på rette kurs
 • Pålideligt design og stor målenøjagtighed
 • Typegodkendt af flere klassifikationsvirksomheder i henhold til MARPOL Bilag VI og IMO MEPC
 • Tilpassede måleområder til små og store koncentrationer af SO2 og NOx
 • Op til 5 målekomponenter samtidigt: SO2, CO2, NO, NO2 og O2
Sammenlign
Vælg
Alt under kontrol med gennemprøvet, førsteklasses teknologi
 • Mindste egnethedstestede HF-måleområde: 0 ... 3 mg/m³
 • Automatisk sammenligning af spektre AutoVAL sikrer pålidelige måleværdier
 • Betjening via touch-skærm
 • Målegastransport med ejektor uden bevægelige dele
 • Egnethedstestet i henhold til EN15267
 • Fjernstyring og fjerndiagnose via software SOPAS ET
 • Automatisk justering af analysatoren
 • Automatisk returskyl og filterrensning af udtagningsenheden
Sammenlign
Vælg
Med sikkerhed på rette kurs
 • Pålideligt design og stor målenøjagtighed
 • Typegodkendt af kendte klassifikationsvirksomheder i henhold til MARPOL Bilag VI og IMO MEPC
 • Tilpassede måleområder til små og store koncentrationer af SO2 og NOx
 • Op til 8 målekomponenter samtidigt: SO2, CO2, CO, NO, NO2, NH3, CH4, H2O og O2
Sammenlign
Vælg
Overskueligt og omkostningsbesparende administration af emissionsdata
 • Bus-kompatibel dataregistrering af måleenheder og anlæg
 • Konform analyse i henhold til IED-direktiv, EN 14181 QAL2 og valgfrit QAL3 (CUSUM)
 • Sikker lagring med automatisk backup
 • Ergonomisk visning til løbende kontrol af analyseregler og enhedernes tilstand
 • Hurtig datatransmission til anlæggets styring i 5-sekunders-cyklus
Sammenlign
Vælg
Måling af drivhusgasser i stedet for beregning
 • In-situ-løsning til måling af CO2- og N2O-emissioner
 • Direkte måling – også ved skiftende brændstoffer og kombifyringsanlæg
 • Måling uden omregning fra tør til fugtig tilstand
 • Koncentrationen af drivhusgasser vises direkte på styreenheden
Sammenlign
Vælg
Gennemprøvet og pålidelig styring af emissionsdata
 • Analyse ifølge 1., 2., 13., 17., 27., 30., 31. BImSchV og TA Luft
 • Analog og digital dataregistrering med lagring i 5-s/1-min-cyklus samt automatisk backup
 • Fordelt visualisering, betjening i netværk og automatisk varsel pr. e-mail
 • Fleksibel datapræsentation, også i procesbilleder
 • Analog og digital datatransmission til kundens system i 5-s/1-min-cyklus
 • Optegnelse af QAL3-cyklusser
Sammenlign
Vælg
Kombineret måling af støv, volumenflow, tryk og temperatur
 • Mekanisk justering er ikke nødvendig
 • Selvtest ved hjælp af automatisk kontrolcyklus
 • Nem parameteropsætning og betjening via bekvemt software
 • Til gastemperaturer på op til 200 °C
 • Til skorstene med en indvendig diameter fra og med 0,7 m
Sammenlign
Vælg
Emissions- og rågasovervågning baseret på varmmåleteknik
 • Ekstraktiv måling af op til 8 IR-aktive gaskomponenter
 • En ekstra iltanalysator og analysator til total kulstof kan tilvælges
 • Samtlige gasveje er opvarmede
 • Kontrolgasopgave ved gasudtagningsproben eller ved analysatoren
 • Returskyl af gasudtagningsproben til filterrensning
 • Hurtig målegasudskiftning til minimering af adsorptions- og desorptionseffekter
 • Automatisk målestedsskift
Denne produktfamilie udgår om kort tid!
Sammenlign
Vælg
Emissionsovervågning af meget små måleområder – også til HCl
 • Ekstraktiv måling af op til 8 IR-aktive gaskomponenter
 • En ekstra iltsensor kan tilvælges
 • Integreret permeationstørrer
 • Kontrolgasopgave ved gasudtagningsproben eller ved analysatoren
 • Returskyl af gasudtagningsproben til filterrensning
 • Hurtig målegasudskiftning til minimering af adsorptions- og desorptionseffekter
 • Automatisk målestedsskift
Denne produktfamilie udgår om kort tid!
Sammenlign
Vælg
Emissionsovervågning af meget små måleområder
 • Ekstraktiv måling af op til 8 IR-aktive gaskomponenter
 • En ekstra iltsensor kan tilvælges
 • Integreret gaskøler
 • Kontrolgasopgave ved en gasudtagningsprobe eller ved analysatoren
 • Returskyl af gasudtagningsproben til filterrensning
 • Hurtig målegasudskiftning til minimering af adsorptions- og desorptionseffekten
 • Automatisk målestedsskift
Denne produktfamilie udgår om kort tid!
Sammenlign
Vælg

Træffer 1 - 11 af 11

Opad