Ultralydssensorer
UM18

Nem indstilling, perfekt genkendelse

Din fordel

 • Fire rækkevidder på op til i alt 1.300 mm til mange anvendelsesmuligheder
 • Nem integration takket være det korte M18-hus i lige eller vinklet byggeform
 • Måleværdifiltre og varianter med temperaturkompensationsfunktion sikrer pålidelige måleresultater og meget stor processtabilitet
 • Pålideligt, helstøbt hus sikrer maksimal driftssikkerhed for anlægget
 • Synkroniserings- eller multiplexdrift til samtidig anvendelse af op til 20 sensorer øger fleksibiliteten og processikkerheden
 • Forskellige udgangssignaler til løsning af komplekse applikationer
 • Teach-in via ledning sikrer sensoren mod utilsigtet fejlindstilling
 • Ufølsom, pålidelig ultralydsteknologi

Oversigt

Nem indstilling, perfekt genkendelse

Sensorerne i UM18-produktfamilien giver enkelthed samtidigt med høj funktionalitet. UM18-ultralydssensorerne fås i en lige eller vinklet udførelse, så de er nemme at integrere. Et hus af metal eller plast muliggør anvendelse under de mest krævende omgivelsesbetingelser. Takket være fire rækkevidder på op til i alt 1.300 mm og statustilbagemelding via LED’er kan sensorerne anvendes meget alsidigt. Sensorerne i UM18-produktfamilien opfylder alle ønsker - uanset om der er tale om en analog udgang eller en transistorudgang PNP/NPN, én eller to modtakts-transistorudgange med IO-Link eller en kombination af analog udgang og modtakts-transistorudgang med IO-Link.

Overblik
 • Pålidelig måling, uafhængigt af materialefarve, gennemsigtighed, glans eller omgivende lys
 • Rækkevidder på op til 1.300 mm
 • Korte M18-huse af metal eller plast med længder fra og med 42 mm
 • Lige eller vinklet byggeform
 • Ufølsom over for støv, snavs, fugt og tåge
 • Bredt udbud af interfaces, inkl. IO-Link

Fordele

Til stort set alle anvendelser, uafhængigt af farve, glans og gennemsigtighed

På mange forskellige anvendelsesområder måler ultralydssensorer fra SICK på farvede, skinnende og gennemsigtige overflader, hvilket især er krævende for optiske sensorer. Måleresultatet påvirkes stort set heller ikke af vanskelige omgivelsesforhold som støv, snavs eller tåge. Det store detekteringsområde tillader desuden overvågning et stort felt med en enkelt sensor – og det gælder måleområder fra 13 mm til 8 m. Uanset hvor: Du finder ultralydssensorer fra SICK i alle brancher. Den omfattende produktportefølje giver dig en bred vifte af løsninger til din applikation. Overbevis dig selv.

Lær mere om ultralydssensorernes funktionsprincip.

(Lyd)-time-of-flight-måling

Sensoren udsender en lydpuls, der reflekteres af det objekt, der skal detekteres. Den tid, som pulsen skal bruge for at komme fra sensoren til objektet og tilbage igen, måles, analyseres og konverteres til afstand efter følgende formel.

Afstand = lydhastighed x lydens totale løbetid (t2) / 2

Ultralydssensorers rækkevidder Generelt gælder det for ultralydssensorer, at jo mindre lyd, det objekt, der skal måles på, absorberer, desto større er den mulige rækkevidde. Driftsområdet afgør, op til hvilken afstand man kan måle på almindelige objekter med tilstrækkelig funktionsreserve. Under ideelle forhold kan sensoren endda anvendes op til dens grænserækkevidde. Koblingsfelter bruges til perfekt evaluering af applikationskapaciteten. Den mørkeblå flade i disse koblingsfelter viser et eksempel på sensorens arbejdsområde ved detektion af en rund stav. Den lyseblå flade viser det maksimale detekteringsområde (grænserækkevidde), der under ideelle forhold skal nås ved let detekterbare objekter – her et eksempel på en justeret plade. Området mellem sensor og måleobjekt bør holdes frit, så utilsigtet detektion af objekter i omgivelserne undgås. Et objekts detekterbarhed og detekteringsområde afhænger af objektets reflekterende egenskaber, størrelse og orientering. Afhængigt af applikationen kan sensoren også detektere meget små objekter som for eksempel en metaltråd.

Applikationer i fokus

Ultralydssensorer er virkelige allroundere. Uanset om der er tale om positionsregistrering, afstandsmåling eller detektion af faste, pulverformede eller flydende medier – ultralydssensorer fra SICK beviser deres pålidelighed og præcision i næsten alle anvendelsesområder. Uanset branche, uanset applikation.

SICKs ultralydssensorer viser deres fordele gennem berøringsløs detektion af objekter i alle mulige applikationer. Allround-talenterne mestrer pålideligt og præcist alle krav til dine processers automatisering.

IO-Link

Som medstifter af IO-Link tilbyder SICK en af de mest omfattende IO-Link-porteføljer på markedet. Smart Sensors med IO-Link genererer og modtager data og informationer, der rækker ud over de klassiske koblingssignaler og målte processtørrelser.

Et overblik over dine fordele

 • Sensortilslutning på feltbusniveau sikrer gennemgående kommunikation, der øger anlæggets produktivitet
 • Nem udskiftning af enheder med automatisk parameteropsætning øger maskinernes driftssikkerhed
 • Signaltransmission uden forstyrrelser øger anlæggets driftssikkerhed
 • Automatisk indstilling af sensoren i henhold til produktionsprocessen øger applikationens fleksibilitet
 • Lille ressourceforbrug til kabelføring og anvendelse af uskærmede ledninger sænker projektudgifterne
 • Visualisering ved PC’en viser sensorens funktioner på en overskuelig måde, så applikationen kan realiseres optimalt
 • Mange forskellige diagnosemuligheder, heriblandt aftagende signalstyrke, forhindrer stilstandstider og gør det muligt at planlægge dem
 • Automatisk E-stykliste via enheds-ID gør det nemmere at udarbejde dokumentation og reducerer de dermed forbundne ressourcer

Indhent råd fra din kontaktperson hos SICK, eller klik på her.

IO-Link løser problemet med den “sidste meter” ved hjælp af integration af sensorer i det samlede automationsnetværk. Det åbner op for nye approach til at øge fleksibiliteten, pålideligheden og effektiviteten og gør det muligt at reducere omkostningerne til anlægget.

SICK LifeTime Services

Serviceydelser fra SICK øger maskiners og anlægs produktivitet, øger den globale sikkerhed for mennesker, skaber et bæredygtigt økonomisk grundlag og beskytter investeringsgoder. Udover den egentlige rådgivning hjælper SICK også med udformningen og idriftsættelsen samt den løbende drift direkte på stedet.

Serviceudbuddet rækker fra bl.a. vedligeholdelse og inspektion over performance-test til opgradering og eftermontering. Modulopbyggede eller individuelt udformede serviceaftaler forlænger levetiden og dermed anlæggenes driftssikkerhed. Afbrydelser eller overskridelser af grænseværdier kan registreres til enhver tid takket være sensorer og systemer.

Rådgivning og design Applikationsspecifik rådgivning om produktet, produktintegration og selve applikationen.
Idriftsættelse og vedligeholdelse Applikationsoptimeret og bæredygtig ─ takket være faglig korrekt idriftsættelse og vedligeholdelse foretaget at en uddannet SICK-servicetekniker.
Serviceaftaler Forlængelse af garantien, SICK Remote Service, 24-timers helpdesk, vedligeholdelse, driftssikkerhedsgarantier og yderligere modulære moduler kan kombineres individuelt om ønsket.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
 • Oversigt over tekniske data

  Oversigt over tekniske data

  Måleområde
  Driftsområde20 mm ... 1.000 mm
  Grænserækkevidde250 mm ... 1.300 mm
  Opløsning0,069 mm ... 0,2 mm
  Gentagelsesnøjagtighed± 0,15 %
  Reaktionstid

  32 ms ... 80 ms

  32 ms ... 80 ms 1)

  Udgangstid8 ms ... 20 ms
  Skiftefrekvens

  ± 15 Hz

  25 Hz

  12 Hz

  10 Hz

  Analog udgang4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 2)
  0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω
  0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω 1)
  Digital udgang
  TypePNP / NPN / Modtakt: PNP/NPN
  -
  IO-Link✔ / IO-Link V1.0 / ✔ / IO-Link V1.1
  KapslingsklasseIP65 / IP67
  SendeudgangLige / vinklet
  Omgivelsestemperatur, drift–25 °C ... +70 °C
  • 1) Den efterfølgende udglatning af det analoge signal kan - alt efter applikation - forlænge reaktionstiden med op til 200%.
  • 2) Ved 4 mA ... 20 mA og Uv ≤ 20 V maks. belastning ≤ 100 Ω.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads