Ultralydssensorer
UC12

Ultralydsteknologi i klassisk sensorform

Din fordel

 • Den gennemprøvede kubiske husform sikrer kompatibilitet med andre teknologier
 • Stor fleksibilitet takket være IO-Link sikrer dynamisk tilpasning til skiftende applikationskrav
 • De antivalente digitale udgange giver besked om kabelbrud, så produktionsfejl kan undgås
 • En integreret temperaturkompensationsfunktion sikrer konstant stor målenøjagtighed og dermed optimal proceskvalitet
 • Pålidelig måling ved snavs, støv, fugt og tåge takket være ultralydsteknologiens ufølsomhed

Oversigt

Ultralydsteknologi i klassisk sensorform

Produktfamilien UC12 i det gennemprøvede kubiske metalhus er meget robust og samtidigt også let at håndtere. Takket være antivalente digitale udgange med IO-Link kombinerer den stor fleksibilitet med ultralydsteknologiens kendte pålidelighed.

Overblik
 • Robust og gennemprøvet husdesign
 • Hurtig indlæring af de antivalente digitale udgange pr. tast eller IO-Link
 • Optimal baggrundsafblænding
 • Integreret temperaturkompensation
 • Detektion, måling eller positionering med ultralyd
 • Uafhængigt af materialefarve, gennemsigtighed, glans og omgivende lys

Fordele

Til stort set alle anvendelser, uafhængigt af farve, glans og gennemsigtighed

På mange forskellige anvendelsesområder måler ultralydssensorer fra SICK på farvede, skinnende og gennemsigtige overflader, hvilket især er krævende for optiske sensorer. Måleresultatet påvirkes stort set heller ikke af vanskelige omgivelsesforhold som støv, snavs eller tåge. Det store detekteringsområde tillader desuden overvågning et stort felt med en enkelt sensor – og det gælder måleområder fra 13 mm til 8 m. Uanset hvor: Du finder ultralydssensorer fra SICK i alle brancher. Den omfattende produktportefølje giver dig en bred vifte af løsninger til din applikation. Overbevis dig selv.

Lær mere om ultralydssensorernes funktionsprincip.

(Lyd)-time-of-flight-måling

Sensoren udsender en lydpuls, der reflekteres af det objekt, der skal detekteres. Den tid, som pulsen skal bruge for at komme fra sensoren til objektet og tilbage igen, måles, analyseres og konverteres til afstand efter følgende formel.

Afstand = lydhastighed x lydens totale løbetid (t2) / 2

Ultralydssensorers rækkevidder Generelt gælder det for ultralydssensorer, at jo mindre lyd, det objekt, der skal måles på, absorberer, desto større er den mulige rækkevidde. Driftsområdet afgør, op til hvilken afstand man kan måle på almindelige objekter med tilstrækkelig funktionsreserve. Under ideelle forhold kan sensoren endda anvendes op til dens grænserækkevidde. Koblingsfelter bruges til perfekt evaluering af applikationskapaciteten. Den mørkeblå flade i disse koblingsfelter viser et eksempel på sensorens arbejdsområde ved detektion af en rund stav. Den lyseblå flade viser det maksimale detekteringsområde (grænserækkevidde), der under ideelle forhold skal nås ved let detekterbare objekter – her et eksempel på en justeret plade. Området mellem sensor og måleobjekt bør holdes frit, så utilsigtet detektion af objekter i omgivelserne undgås. Et objekts detekterbarhed og detekteringsområde afhænger af objektets reflekterende egenskaber, størrelse og orientering. Afhængigt af applikationen kan sensoren også detektere meget små objekter som for eksempel en metaltråd.

Applikationer i fokus

Ultralydssensorer er virkelige allroundere. Uanset om der er tale om positionsregistrering, afstandsmåling eller detektion af faste, pulverformede eller flydende medier – ultralydssensorer fra SICK beviser deres pålidelighed og præcision i næsten alle anvendelsesområder. Uanset branche, uanset applikation.

SICKs ultralydssensorer viser deres fordele gennem berøringsløs detektion af objekter i alle mulige applikationer. Allround-talenterne mestrer pålideligt og præcist alle krav til dine processers automatisering.

SICK LifeTime Services

Serviceydelser fra SICK øger maskiners og anlægs produktivitet, øger den globale sikkerhed for mennesker, skaber et bæredygtigt økonomisk grundlag og beskytter investeringsgoder. Udover den egentlige rådgivning hjælper SICK også med udformningen og idriftsættelsen samt den løbende drift direkte på stedet.

Serviceudbuddet rækker fra bl.a. vedligeholdelse og inspektion over performance-test til opgradering og eftermontering. Modulopbyggede eller individuelt udformede serviceaftaler forlænger levetiden og dermed anlæggenes driftssikkerhed. Afbrydelser eller overskridelser af grænseværdier kan registreres til enhver tid takket være sensorer og systemer.

Rådgivning og design Applikationsspecifik rådgivning om produktet, produktintegration og selve applikationen.
Idriftsættelse og vedligeholdelse Applikationsoptimeret og bæredygtig ─ takket være faglig korrekt idriftsættelse og vedligeholdelse foretaget at en uddannet SICK-servicetekniker.
Serviceaftaler Forlængelse af garantien, SICK Remote Service, 24-timers helpdesk, vedligeholdelse, driftssikkerhedsgarantier og yderligere modulære moduler kan kombineres individuelt om ønsket.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
 • Oversigt over tekniske data

  Oversigt over tekniske data

  Måleområde
  Driftsområde20 mm ... 250 mm
  Grænserækkevidde250 mm / 350 mm
  Opløsning≥ 0,1 mm
  Gentagelsesnøjagtighed± 0,15 %
  Reaktionstid30 ms
  Udgangstid8 ms
  Skiftefrekvens25 Hz
  Digital udgang
  TypePNP / NPN
  KapslingsklasseIP65 / IP67
  SendeudgangLige
  Omgivelsestemperatur, drift–25 °C ... +70 °C
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads