Displacement-målesensorer
Profiler

En linje siger mere end et punkt

Din fordel

 • Måling af en profil med en enkelt sensor sparer omkostninger til både hardware og software
 • Økonomisk løsning af 2D-profilmåling
 • Visualisering af måleresultaterne i real-tid via det integrerede LC-display
 • Intuitiv og hurtig idriftsættelse via softwaret eller displayet reducerer montagetiden
 • Takket være Profiler 2's stand-alone-koncept er der ikke behov for kabelføring, og montage af en ekstra analyseenhed er ikke nødvendig
 • Pålidelig måling uafhængigt af farve, materiale eller form
 • Mere end ti integrerede målefunktioner muliggør hurtig måling og analyse af profiler

Oversigt

En linje siger mere end et punkt

Displacementsensoren Profiler 2 måler med stor præcision på x- og y-aksen, også når der er tale om objekter med komplekse overflader. Med en enkelt måling er det muligt at analysere op til fire områder samtidigt. For hvert område kan der vælges en af de ti integrerede målefunktioner, f.eks. højde eller bredde. Den integrerede analyseenhed i Profiler 2 sparer montageomkostninger og -tid. Det gør sensoren til en af de billigste løsninger til profilmåling. Mens den integrerede CMOS-modtagerenhed sikrer stabil måling, sørger det medfølgende software for let idriftsættelse og fremragende visualisering af måleprocessen. Det integrerede LC-display sikrer visualisering i real-tid.

Overblik
 • Måling af komplekse profiler med en enkelt laserlinje
 • Samtidig analyse af op til fire områder
 • Mere end ti integrerede målefunktioner, f.eks. højde, bredde og hældning
 • Sensorhoved og analyseenhed i én og samme enhed
 • Idriftsættelse ved hjælp af software eller integreret display med betjeningsenheder
 • Førsteklasses CMOS-modtagerenhed

Fordele

Præcision møder kvalitet

Hvor end det handler om maksimal målenøjagtighed og kvalitet, har SICK altid svaret: Intelligent måleteknik fra eksperter, der dagligt beviser sit værd i industrien. En særlig pionerrolle, der er baseret på mange års erfaring og vore innovationer inden for optisk sensorteknologi. Vi sikrer effektive processer og løser også komplekse måleopgaver. Uanset om der skal bestemmes overflader, diametre, tykkelser eller bredder, eller om der skal positioneres eller måles objekter. Så dine produkter er så perfekte, som du ønsker det. Læs mere på www.sick.com/measurement-sensors

Et lyspunkt projekteres over på måleobjektet. Det reflekterede lys vises i en bestemt vinkel på en lysfølsom modtager. Ved hjælp af matematiske trekantsrelationer (latin: Triangulum: Trekant) beregnes derefter objektets position på basis af vinklen mellem sender- og modtagerenheden.

SICK LifeTime Services

Serviceydelser fra SICK øger maskiners og anlægs produktivitet, øger den globale sikkerhed for mennesker, skaber et bæredygtigt økonomisk grundlag og beskytter investeringsgoder. Udover den egentlige rådgivning hjælper SICK også med udformningen og idriftsættelsen samt den løbende drift direkte på stedet.

Serviceudbuddet rækker fra bl.a. vedligeholdelse og inspektion over performance-test til opgradering og eftermontering. Modulopbyggede eller individuelt udformede serviceaftaler forlænger levetiden og dermed anlæggenes driftssikkerhed. Afbrydelser eller overskridelser af grænseværdier kan registreres til enhver tid takket være sensorer og systemer.

Rådgivning og design Applikationsspecifik rådgivning om produktet, produktintegration og selve applikationen.
Idriftsættelse og vedligeholdelse Applikationsoptimeret og bæredygtig ─ takket være faglig korrekt idriftsættelse og vedligeholdelse foretaget at en uddannet SICK-servicetekniker.
Serviceaftaler Forlængelse af garantien, SICK Remote Service, 24-timers helpdesk, vedligeholdelse, driftssikkerhedsgarantier og yderligere modulære moduler kan kombineres individuelt om ønsket.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
 • Oversigt over tekniske data

  Oversigt over tekniske data

  Måleområde75 mm ... 125 mm
  Linearitet

  ± 170 µm ... ± 270 µm

  ± 50 µm

  Gentagelsesnøjagtighed

  25 µm, x-retning

  2 µm, z-retning

  Reaktionstid≥ 5 ms
  Digital udgang

  3 x PNP

  3 x NPN

  LyskildeLaser, rød
  LystypeSynligt rødt lys
  Laserklasse2
  Seriel✔ , RS-485
  Analog udgang
  Antal1
  TypeStrømudgang
  Omgivelsestemperatur, drift–10 °C ... +40 °C, Driftstemperatur ved UV = 24 V
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads