SICK-afstandsmålere

Helt klart de mest efterspurgte

mere

Effektive problemløsere

Til alle rækkevidder

mere

Innovative teknologier

Til alle applikationer

mere

Interfaces, der er klar til fremtiden

Til alle processer

mere

Pålidelige multitalenter

Til alle omgivelser

mere
SICK-afstandsmålere
Effektive problemløsere
Innovative teknologier
Interfaces, der er klar til fremtiden
Pålidelige multitalenter

Vælg din løsning

Her kan du finde de egnede produkter eller produktfamilier

Filtrer efter:
1.0 5.0
7.7 mm 84.0 mm
12.0 mm 104.4 mm
13.5 mm 176.0 mm

26 træffer(e):

Træffer 1 - 8 af 26

Den intelligente ultralyds-allrounder med det fleksible design
 • Måleområde på op til 5.000 mm
 • Lydbjælke, der kan tilpasses individuelt og med funktionen afblænding af interferensekko
 • Digital push-pull-udgang med IO-Link og analog udgang
 • Teach-in-knapper og statusgenkendelse med 4 LED’er
 • Drejeligt sensorhoved og push-pull-montagekoncept
 • Integreret temperaturkompensation
 • Diagnosefunktioner via IO-Link

Sammenlign
Vælg
Nemt at måle præcist
 • Flere måleområder fra 26 mm ... 34 mm til 100 mm ... 500 mm
 • Meget præcis, overfladeuafhængig måling ved hjælp af CMOS-modtagerenhed
 • Enkelt LED-baseret betjenings- og indlæringskoncept
 • Stor produktmangfoldighed med en mangfoldighed af standardinterfaces
 • Laserteknologi til præcis måling af meget små objekter
 • Kompakt stand-alone-enhed
 • Fremragende forhold mellem pris og ydelse
Sammenlign
Vælg
Særdeles præcis bestemmelse af alle dimensioner
 • Mange måleområder fra 24 mm ... 26 mm til 300 mm ... 700 mm
 • Overfladeuafhængig måling ved hjælp af CMOS-modtagerenhed
 • Maksimal målenøjagtighed og målefrekvens
 • Måling af glastykkelse med et enkelt sensorhoved
 • Forskellige lyspletstørrelser
 • Integreret beregningsfunktion til op til tre sensorer
 • Stand-alone-anvendelse via RS-422
Sammenlign
Vælg
Præcis måling på den nemme måde
 • Kompakt, robust hus
 • Stand-alone anvendelse eller sammen med OD Mini analyseenhed
 • Display og LED'er på enheden til visualisering af den aktuelle status
 • Fås med forskellige interfaces
 • Nem indlæring via display eller ekstern teach-indgang
 • CMOS-modtagerenhed til præcis og hurtig måling med maksimal præcision
 • Forskellige måleområder: Kan måle fra 10 mm til 250 mm
Sammenlign
Vælg
En linje siger mere end et punkt
 • Måling af komplekse profiler med en enkelt laserlinje
 • Samtidig analyse af op til fire områder
 • Mere end ti integrerede målefunktioner, f.eks. højde, bredde og hældning
 • Sensorhoved og analyseenhed i én og samme enhed
 • Idriftsættelse ved hjælp af software eller integreret display med betjeningsenheder
 • Førsteklasses CMOS-modtagerenhed
Sammenlign
Vælg
Performance med visioner
 • Long-Range-afstandsmåler med infrarød laser baseret på HDDM+-teknologi
 • Måling på naturlige objekter (DT1000) eller på reflektor (DL1000)
 • Støv- og vandtæt hus (IP 65 og IP 67) af særdeles korrosionsbestandig aluminiumslegering
 • Konfigurerbare digitale ind- og udgange, analog udgang og feltbusinterfaces (afhængigt af variant)
 • Måling på varme overflader (DT1000)
Sammenlign
Vælg
Den effektive måleekspert
 • Målefrekvens på op til 80 kHz
 • Ethernet-interface med TCP/IP-protokol direkte på sensorhovedet
 • Webserverflade til parametrering
 • Innovativ analysealgoritme
 • Maksimal gentagelsesnøjagtighed til positioneringsopgaver
 • Registrering og måling af meget små fordybninger og huller
Sammenlign
Vælg
Ufølsom. Pålidelig. Kubisk.
 • Pålidelig måling, uafhængigt af materialefarve, gennemsigtighed, glans og omgivende lys
 • Pålideligt hus med teach-in-knapper
 • Rækkevidder på op til 8.000 mm
 • Analog udgang, digital modtakts-udgang med IO-Link eller to digitale udgange PNP/NPN
 • Ufølsom over for støv, snavs, fugt og tåge
 • Følsomheden kan indstilles
Sammenlign
Vælg

Træffer 1 - 8 af 26

Fordele

From micron to mile – passer ind overalt

Automatiseringen vinder uophørligt frem på alle områder inden for industrien. Med helt fremme: Afstandsmålere, måle- og detekteringsløsninger fra SICK. Som intelligente datakilder leverer de præcise informationer til stort set alle applikationer. Over alle afstande, i alle omgivelser. Baseret på højtudviklede teknologier og mange forskellige interfaces. Gå på opdagelse i en portefølje af ydelser, der er enestående i verden, og som kombinerer overordnet branchekendskab og fremragende innovationskraft. Koncentreret performance og ubegrænset fleksibilitet – alt i samme pakke, så du får succes.

Lasertriangulation

Triangulation baseret på afstandsmåling ved hjælp af vinkelberegning. I den forbindelse projekterer sensoren en lysplet over på det objekt, der skal detekteres. Afhængigt at afstanden rammer det lys, som objektet reflekterer, sensorens modtagerlinje i en bestemt vinkel. Ved hjælp af lysplettens position på modtagerenheden kan man bestemme afstanden til objektet.

Optisk time-of-flight

Ved time-of-flight-måling (Optical Time of Flight) udledes afstanden mellem sensor og objekt af den målte tid, der går fra lyspulsen (laserdiode, LED, ...) sendes fra sensoren, til refleksionen når tilbage til modtageren.

Ultralyds-time-of-flight

Ved time-of-flight-målinger med ultralyd (Ultrasonic Time of Flight) udsender sensoren en lydpuls, der reflekteres af det objekt, der skal detekteres. Den tid, som pulsen skal bruge for at komme fra sensoren til objektet og tilbage igen, måles, analyseres og konverteres til den pågældende afstand.

Tre teknologier, der klarer alt det væsentlige.

Interfaces, der er klar til fremtiden

Netværksbaserede produktions- og styringsprocesser i komplekse maskinmiljøer bestemmer den industrielle fremtid. Sensorintelligens er en forudsætning for den meget komplekse konvertering af fysiske signaler til sensorinformationer: Med intelligente sensorsystemer støtter SICK allerede nu dynamiske, realtidsoptimerede og selvorganiserende industrielle processer. En tydelig definition af de nødvendige data og deres forbindelse til den netværksbaserede dataverden er vigtige forudsætninger for pålidelig netværkskommunikation. Her spiller valget af den korrekte kommunikation til en defineret strækning en stor rolle. Alt efter behov, infrastruktur og omgivelser leverer afstandsmålere fra SICK den perfekte indbygningsteknologi til dine formål.

IO-Link

IO-Link åbner nye muligheder for punkt-til-punkt-kommunikationen mellem anlægsstyring og feltniveau. Enkle sensorer og aktuatorer bliver til aktive procesdeltagere i et gennemgående automationsnetværk.

Som sendere giver de via en master besked til styringen om tilstande; som modtagere modtager de omvendt signaler på behandler dem. Det optimerer processer og omkostninger langs hele værdikæden.

Ethernet og feltbusser

Med Ethernet og feltbusser kan alle involverede sensorer og aktuatorer kommunikere med anlæggets styring via sensornetværk. Der kan vælges mellem forskellige hierarkier og anordninger af de involverede enheder – såkaldte topologier – det afhænger af interfacetypen.

Ethernet og feltbusser betyder, at der kan behandles store mængder af data, transmission af sensordata i realtid og direkte indbygning af dem i IT-systemer og Cloud.

Seriel

Serielle interfaces anvendes til direkte datatransmission mellem en styring og en sensor eller aktuator.

Under kommunikationsprocessen transmitteres alle bits enkeltvis eller efter hinanden via en punkt-til-punkt-forbindelse.

Serielle interfaces vigtigste fordele er den ringe tekniske kompleksitet og uafhængighed af systemopbygningen.

Altid korrekt forbundet – hurtigt, nemt og effektivt

Pålidelige multitalenter

Fra de korteste til de meget store afstande – baseret på ultralyd, lys eller radar måler og detekterer afstandsmålere fra SICK i en mangfoldighed af anvendelsesområder inde og ude. I alle omgivelser, på mange forskellige overflader og individuelt tilpasset til den pågældende opgave. Måleresultatet påvirkes stort set heller ikke af vanskelige omgivelsesforhold som støv, snavs eller tåge.

Niveaukontrol

Regulering af niveauet af væsker og bulkmaterialer ved hjælp af ultralyds-afstandsmålere sikrer processer, der er uafhængige af materialerne, også ved vanskelige omgivelsesbetingelser som støv, snavs og tåge.

Positionering, tilstedeværelseskontrol, kollisionsbeskyttelse

Detektion af objekter med meget forskellige former og reflekterende egenskaber på store arealer ved hjælp af ultralydsteknologi sikrer, at maskinerne er så fleksible som muligt i forbindelse med positionering, tilstedeværelseskontrol og kollisionsbeskyttelse.

Præcis og pålidelig måling Pålidelige afstandsmålere registrerer præcist og pålideligt afstanden mellem træstammen og skærmvæggen. Således sørger Dx50-2 selv i meget barske omgivelser for optimal tilførsel af træstammer til transportbåndet.
Præcis positionering

I intralogistikken hjælper sensorer fra SICK med optimal positionering af robotgribere over større afstande ved hjælp af meget præcis kantdetektion af logistikkasser i alle farver.

Kontrol af bestykningsprocesser

OD Mini er baseret på triangulationsteknologien for at kontrollere bestykningsprocesserne i produktionen af standardprodukter. Takket være den lille byggeform kan den også anvendes ekstremt fleksibelt i mange andre applikationer.

Kvalitetskontrol

OD5000 er toppen af poppen på området meget præcist målende triangulationssensorer. Meget præcise og hurtige coatingprocesser i batterifremstillingen kan overvåges inline; standardprodukters kvalitet kan optimeres.

Alsidigt anvendelige – afstandsmålere fra SICK klarer dine udfordringer

Downloads