Kontakt
Feedback

4Dpro – THE FLEXIBILITY YOU NEED

Fremtidssikret investering i en passende løsning

SICK har en omfattende portefølje af identifkations- og vision-løsninger, som sensorproducenten selv har udviklet og fremstillet. Uanset hvilken løsning du beslutter dig for: Med 4Dpro-konceptet er du også fleksibel i fremtiden. Alle 4Dpro-sensorer er indbyrdes kompatible og kan udskiftes med hinanden. Ensartet tilslutningsteknik, ensartet betjeningspanel og ensartet tilbehørskoncept - vi kalder denne enestående kombination for 4Dpro.

Dine fordele, når du bruger 4Dpro-sensorer

  • Sikker investering på grund af muligheden for et skifte mellem de forskellige teknologier
  • Nem idriftsættelse også ved tværteknologiske applikationer
  • Hurtig og fleksibel udskiftning takket være ensartet tilslutningsteknik og kloningsfunktion
  • Lille ressourceforbrug til integrering i hukommelsesprogrammerbare styringer (PLC) ved hjælp af gratis funktionsblokke fra SICK
  • Lille ressourceforbrug til lagerføring og små lageromkostninger takket være det begrænsede antal komponenter og tilbehørsdele

Ensartet tilslutningsteknik

Alle 4Dpro-sensorer er baseret på samme modulære tilslutningsteknik. Det muliggør fleksibel feltbustilslutning ved stor processikkerhed. Og du opnår en dobbelt fordel - nemmere bestilling og mindre ressourceforbrug til integrering.

Ensartet betjeningsflade

Alle 4Dpro-sensorer er baseret på det samme konfigurationssoftware fra SICK, der anvendes til alle enheder. På den måde kan det hurtigt indarbejdes i alle teknologier. Data transmitteres til styringen i det ønskede format, og ind- og udgange til 4Dpro-sensorerne kan hurtigt analyseres ved hjælp af en event-monitor.

Ensartet tilbehørskoncept

Alle 4Dpro-sensorer kan betjenes med samme tilbehørspakke. Det reducerer antallet af komponenter, du skal bruge færre ressourcer på lagerføring, og vejen er banet til lave lageromkostninger.

 

Du kan genkende 4Dpro-sensorer på 4Dpro-mærket

4Dpro
4Dpro

 

4Dpro
4Dpro
Link til PLC-funktionsblokke:
Identifikationsløsninger
Vision
Opad