Kontakt
Komentář

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Jako společnost SICK AG, Erwin-Sick-Straße 1, 79183 Waldkirch (dále jen „SICK“) se těšíme z Vaší návštěvy našich webových stránek a z Vašeho zájmu o naši firmu, naše výrobky a naše služby. Ochrana Vaší privátní sféry je pro nás prioritou a chceme, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili bezpečně. Proto zde uvádíme informaci, které údaje zjišťujeme, zpracováváme a používáme během Vaší návštěvy na našich webových stránkách.

 

Návštěva našich webových stránek

Pokud navštívíte naše webové stránky, zjišťujeme, zpracováváme a používáme údaje o připojení dotazujícího počítače, navštívených stránkách, datum a dobu trvání návštěvy, identifikační údaje použitého prohlížeče a typu operačního systému, stejně jako webovou stránku, z níž nás navštívíte, a to pro účely technické správy našich webových stránek.

Na našich webových stránkách používáme analytické nástroje pro neustálé zlepšování webových stránek anebo odhalování chyb. K tomu se mimo jiné ukládají Vámi navštívené stránky včetně jejich metadat, internetové stránky odkazující na společnost SICK, čas otevření webové stránky a použitý prohlížeč. Tato data zpracováváme a používáme v anonymní formě.

Chcete-li při návštěvě našich webových stránek vyloučit agregaci a analýzu dat, můžete ve svém počítači nainstalovat příslušné Adobe blokovací cookies (viz Přehled cookies).

 

Cookies

Jestliže navštívíte naše webové stránky, uložíme informace ve formě „cookie“ ve Vašem počítači. Cookies nám například umožňují přizpůsobit webové stránky Vašim zájmům nebo uložit Váš nákupní košík, Vám byl při Vaší příští návštěvě k dispozici. Pokud si nepřejete, abychom Váš počítač opětovně rozpoznali, nastavte si prosím svůj prohlížeč tak, aby smazal cookies z Vašeho pevného disku počítače, zakázal všechny cookies nebo Vás upozornil, než cookies uloží. Přesný popis celého procesu najdete v návodu výrobce Vašeho prohlížeče. Pokud toto nastavení změníte, může dojít k funkčním omezením při používání našich webových stránek.

Níže je uveden seznam cookies, které používáme.

 • Přehled cookies

  Cookie

  Účel

  Další informace

  Obecně potřebné cookies

  Tyto cookies jsou nezbytné pro řádné fungování našich webových stránek a používání důležitých funkcí. Kromě toho můžeme zjistit, zda jste přihlášeni v e-shopu, a zajistit, abyste mohli navázat spojení se zabezpečenými oblastmi webových stránek.

  Zde se jedná o relační cookies, které budou smazány, jakmile zavřete svůj prohlížeč.

  Souhlas s ukládáním cookies

  Tento soubor cookie registruje, zda jste souhlasili s používáním cookies na našich webových stránkách.

  Jedná se o trvalý (perzistentní) soubor cookie, který zůstane zachován ve Vašem počítači poté, co zavřete prohlížeč.

  Výběr země/jazyka

  Tento soubor cookie slouží k uložení vybrané země a zvoleného jazyka. Díky tomu se na další stránce, kterou navštívíte, automaticky nastaví Vámi vybraná země / zvolený jazyk.

  Zde se jedná o trvalý soubor cookie, který zůstane zachován ve Vašem počítači poté, co zavřete prohlížeč.

  Oblíbené položky a nákupní košík

  Tyto cookies používáme, abychom Vám při opětovné návštěvě mohli znovu zobrazit Váš seznam oblíbených položek nebo Váš nákupní košík.

  Zde se jedná o trvalý soubor cookie, který zůstane zachován ve Vašem počítači poté, co zavřete prohlížeč.

  Přihlášení do e-shopu

  Tyto cookies jsou nezbytné pro přihlášení do našeho e-shopu. Nemusíte se tak při procházení našich webových stránek během relace prohlížeče opětovně přihlašovat.

  Zde se jedná o relační cookies, které budou smazány, jakmile zavřete svůj prohlížeč.

  Adobe Analytics

  Tyto cookies používáme pro shromažďování obecných anonymních informací o používání webových stránek pomocí webové analýzy nástroje Adobe Analytics. Sem patří například počet a doba trvání návštěv, stejně jako použité prohlížeče a rozlišení obrazovky. Tyto informace využíváme k optimalizaci našich webových stránek.

  Zde se používají jak relační cookies, tak i trvalé cookies.

  Chcete-li při návštěvě našich webových stránek vyloučit anonymní agregaci a analýzu dat, můžete ve svém počítači nainstalovat následující Adobe blokovací cookies.

  Eloqua

  Pokud jste jako uživatel neuvedli žádné osobní údaje (např. v rámci přihlášení k odběru newsletteru nebo registrace atd.), slouží nám Eloqua pouze jako analytický nástroj pro stejné účely jako Adobe Analytics.

  Jinak používáme nástroj Eloqua pro identifikaci opakovaného návštěvníka jako jednoznačného uživatele. Můžeme tak analyzovat Vaše používání našich webových stránek a efektivitu našich marketingových opatření a zasílat Vám vhodné informace o našich výrobcích a službách na bázi Vašich zájmů a akcí na našich webových stránkách.

  Zde se používají jak relační cookies, tak i trvalé cookies.

  Chcete-li zakázat používání Eloqua na Vašem zařízení, můžete tak učinit na stránce Eloqua Opt-Out.

  Optimizely

  Tyto cookies používáme pro identifikaci prohlížeče návštěvníka pomocí nástroje pro analýzu webu Optimizely a pro analýzu anonymních informací o použití těchto webových stránek. Cookies neshromažďují žádné osobní údaje. Tyto informace využíváme pro testy A/B a multivariační testy k optimalizaci našich webových stránek.

  Zde se používají jak relační cookies, tak i trvalé cookies.

  Další informace o zpracování vašich údajů prostřednictvím služby pro analýzu webu Optimizely naleznete na adrese www.optimizely.com/privacy.

  Chcete-li zamezit anonymním analýzám dat, můžete tak učinit na adrese www.optimizely.com/opt_out.

Videa

Nabízíme Vám možnost sledovat videa kanálu YouTube přímo z našich webových stránek.

Díky integraci těchto videí mohou být data přenášena na YouTube již při otevření našich webových stránek.

Společnost SICK nenese odpovědnost za uplatňování ochrany osobních údajů na YouTube. Informujte se prosím na

o jejich pravidlech, týkajících se ochrany osobních údajů.

 

Google Maps

Některé naše webové stránky obsahují interaktivní mapy, které poskytuje Google.

Díky integraci těchto map mohou být data přenášena na Google již při otevření našich webových stránek.

Naše společnost nenese odpovědnost za uplatňování ochrany osobních údajů na Google. Informujte se prosím na

o jejich pravidlech, týkajících se ochrany osobních údajů.

 

Služby sociálních sítí

Nabízíme Vám možnost doporučit obsah na vybraných sociálních sítích a diskutovat o něm. Pro tyto účely jsou od provozovatelů těchto platforem připraveny odpovídající ikonky.

Díky integraci těchto ikonek mohou být data přenášena na platformy těchto služeb již při otevření našich webových stránek. Pro zamezení nežádoucího předávání Vašich dat jsou služby sociálních médií na našich webových stránkách standardně deaktivované, a musíte je tak výslovně aktivovat. Aktivováním služeb sociálních médií však mohou být data zaslána na příslušné platformy.

Společnost SICK nenese odpovědnost za uplatňování ochrany osobních dat těchto platforem. Informujte se prosím na

o pravidlech ochrany osobních údajů příslušné platformy

 

On-line formuláře

Nabízíme Vám možnost kontaktovat nás prostřednictvím on-line formuláře na našich webových stránkách. Vyplněný formulář je z webového serveru odeslán na interní e-mailovou adresu společnosti SICK.

Za účelem poskytování co nejlepší péče budou Vaše osobní údaje zpracovány a využity příslušnou regionální dceřinou společností nebo distribuční firmou ke zpracování Vaší poptávky.

 

Newsletter

Nabízíme Vám možnost přihlásit se k odběru našeho newsletteru.

Při přihlášení k odběru souhlasíte s tím, že během využívání našich služeb (webových stránek, newsletteru atd.) budou Vaše osobní údaje evidovány a využívány příslušnou regionální dceřinou společností nebo distribuční firmou za účelem cílené reklamy a průzkumu trhu. Tyto informace a Vaše postupy při nákupu a aktivitu na našich webových stránkách nebo v newsletteru můžeme využít k zasílání cílených informací o výrobcích, službách a nabídkách na Vaši adresu.

Pokud si již nepřejete dostávat náš newsletter, můžete se zde kdykoliv z odběru odhlásit: Zrušit odběr newsletteru

 

Registrace

Na některých webových stránkách Vám nabízíme možnost stahovat speciální obsah (např. dokumenty).

Přitom souhlasíte s tím, že Vás smíme pro účely reklamy kontaktovat e-mailem.

Při registraci souhlasíte s tím, že během využívání našich služeb (webových stránek, newsletteru atd.) budou Vaše osobvní údaje evidovány a využívány příslušnou regionální dceřinou společností nebo distribuční firmou za účelem cílené reklamy a průzkumu trhu. Tyto informace a Vaše postupy při nákupu a aktivitu na našich webových stránkách nebo v newsletteru můžeme využít k zasílání cílených informací o výrobcích, službách a nabídkách na Vaši adresu.

Pokud si již nepřejete, abychom Vám zasílali e-maily s reklamním obsahem, můžete zasílání e-mailů deaktivovat zde: Zrušit odběr newsletteru

 

E-shop

Nabízíme Vám možnost nakupovat naše výrobky a služby prostřednictvím našeho internetového obchodu.

K tomu je nutné založit si u nás uživatelský účet. Zde si můžete mimo jiné sami upravovat Vaše kontaktní údaje, prohlížet si historii svých objednávek a nabídek a spravovat své osobní seznamy oblíbených položek.

 

Zrušení souhlasu

Máte právo kdykoliv zrušit svůj souhlas se zpracováním a využitím Vašich osobních údajů s platností do budoucna. Obraťte se, prosím, na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů v našem koncernu. Budeme adekvátně reagovat na všechny podněty.

 

Kontakt

V případě dotazů nebo podnětů ohledně ochrany osobních údajů se obraťte na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů v našem koncernu. Budeme adekvátně reagovat na všechny podněty.

SICK AG
Osoba odpovědná za ochranu osobních údajů v koncernu
Erwin-Sick-Straße 1
79183 Waldkirch

 

Změna prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo kdykoliv přizpůsobit prohlášení o ochraně osobních údajů platným požadavkům. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů je Vám k dispozici na našich webových stránkách.

Stav: 28. 4. 2015

 

Nahoru