Kontakt
Komentář

Management ochrany klimatu a životního prostředí ve společnosti SICK

Aktivity zaměřené na ochranu životního prostředí se orientují na strategii ochrany klimatu a životního prostředí. Zásada přitom zní: Společnost SICK chce vlivy na životní prostředí, které vznikají (mohly by vzniknout) v souvislosti s výrobky a postupy, v rámci prostředků, které má podnik k dispozici, zcela potlačit, resp. kontinuálně minimalizovat.

Přitom se postupuje ve třech fázích:
  1. ZAMEZIT všemu, čemu zamezit lze.
  2. ZMÍRNIT vše, čemu nelze zamezit.
  3. OPTIMALIZOVAT vše, co nelze zmírnit.
environment

Zaměřujeme se na čtyři oblasti působnosti: emise CO2, odpady a odpadní voda, využití materiálů a také použití výrobků SICK u zákazníků.

Mezinárodní management životního prostředí podle normy ISO 14001

Všechny procesy u společnosti SICK, jež jsou relevantní z hlediska životního prostředí, jsou monitorovány, posuzovány a zdokonalovány ve vztahu k ochraně zdrojů a omezování emisí. Již v roce 2006 byly všechny německé závody a výrobní společnosti certifikovány podle normy DIN EN ISO 14001:2005. Kromě toho společnost SICK v roce 2007 úspěšně prošla maticovou certifikací podle norem DIN EN ISO 9001:2000 a DIN EN ISO 14001:2005 – poprvé pro všechny tuzemské dceřiné společnosti a svoji dceřinou společnost v Maďarsku. 

Tento mezinárodní standard poskytuje návod ke snížení spotřeby vody a energie, stejně jako ke snížení spotřeby surovin potřebných pro výrobu.
 
system avoid reduce optimize
Management životního prostředí a energií u společnosti SICK

Jako doplněk k systému managementu životního prostředí podle normy ISO 14001 jsou již od roku 2012 kmenový závod ve Waldkirchu a také závody Reute a SICK Vertriebs GmbH Düsseldorf certifikovány podle EMAS (Eco Management and Audit Scheme, nařízení (ES) č. 1221/2009) a ISO 50001 (management energií).

Několik příkladů z praxe

solar
Využití solární energie

V roce 2011 bylo na střechách SICK Reute a Waldkirch nainstalováno a zprovozněno externími investory celkem 975 m² fotovoltaických zařízení. Celkově disponuje společnost SICK plochou 1 375 m². Ročně se s instalovaným výkonem téměř 170 kWp vyrobí na střechách společnosti SICK AG cca 160 000 kWh elektrické energie.

good for the environment
To vypadá dobře – i pro životní prostředí!

Podniky z mnoha odvětví již dlouhou dobu využívají senzory značky SICK k tomu, aby vyráběly efektivně, a tím chránily zdroje. I u svých vlastních procesů dbá společnost SICK na co nejekologičtější provozní prostředky. Díky postupnému přechodu na lakování na bázi vody lze ušetřit až 3,5 tuny emisí rozpouštědel – a to ročně!

electronics manufacturing
Bezproblémová výroba elektroniky

Spolehlivá a výkonná elektronika je základem senzorů od společnosti SICK. I v těchto náročných výrobních procesech se používají ekologické postupy. Již roku 2006 byl u společnosti SICK zaveden proces bezolovnatého pájení, který je k dispozici také při vývoji.

Nahoru