Kontakt
Komentář

Konfliktní minerály

Zejména v Demokratické republice Kongo a sousedních státech je těžbou určitých surovin financován ozbrojený konflikt, který zde přetrvává. Milice, které ovládají doly pro těžbu surovin, přitom velmi závažně porušují lidská práva a prodávají vytěžené takzvané konfliktní minerály (především zlato, tantal, wolfram a cín – „3TG minerály“) do celého světa. 

 
V USA jsou některé firmy ze zákona povinné podávat zprávy o tom, zda a v jaké míře odebírají 3TG minerály z konfliktní oblasti. Cílem je, aby v budoucnosti byly kupovány a obchodovány již jen nekonfliktní 3TG minerály, čehož se má dosáhnout zejména prostřednictvím systému certifikovaných tavenin. Také odpovídající nařízení EU o konfliktních minerálech stanovuje povinnost podávání zpráv a certifikace pro tavírny a rafinérie a velké dovozce surovin.
 
Na společnost SICK se nevztahuje povinnost podávání zpráv ani v USA, ani v Evropské unii. Přesto si společnost SICK stanovuje za cíl zamezit financování militantních uskupení, která porušují lidská práva, a poskytuje výslovnou součinnost při dosahování cíle. Společnost SICK dále pracuje na tom, aby ve svých vlastních výrobcích používala jen nekonfliktní 3TG minerály, a výslovně v tomto rámci doporučuje etablování programu Conflict-Free Smelter asociace Conflict-Free Sourcing Initiative (CFSI).
 
Nahoru