Kontakt
Komentář

Témata, na která se zaměřujeme

Seamlessly networked: industrial communication and sensor integration
   

Souvislé síťové propojení: průmyslová komunikace a integrace senzorů

Propojené výrobní a řídicí procesy ve složitých prostředích strojů určují průmyslovou budoucnost. Inteligentní senzory jsou předpokladem pro vysoce komplexní zpracování fyzických signálů na informace senzorů: pomocí inteligentních senzorových systémů již dnes podporujeme dynamické, v reálném čase optimalizované a samočinně se organizující průmyslové procesy.

Více...

Fokus Mobile Application Thumbnail

 

Automatizace začíná být mobilní

Razantní pokrok v elektronice a senzorice určuje v současnosti stupeň inovace mobilních pracovních strojů. Výrobci a uživatelé zemědělských a lesnických strojů, stavebních a důlních strojů a také speciálních a komunálních vozidel využívají potenciál inteligentních senzorů.

Více...

Automation in Electronics
Automatizace v elektronickém průmyslu

Elektronický průmysl je hnací silou průmyslového pokroku, a proto vždy včas a velice citlivě reaguje na změny trhu. Životní cykly produktů jsou stále kratší a požadavky na kvalitu stále vyšší, což toto odvětví v současnosti staví před velké výzvy.

Více...

 

Flexibility and Productivity Working in Harmony

 

Flexibilita a produktivita ve vzájemném souladu

Velikost dávky 1 ks a individualizované sériové výrobky jsou klíčovými pojmy Industry 4.0. Pro jejich realizaci se musí stroj nebo zařízení umět přizpůsobit variabilnímu přísunu výrobků a různým formátům. Senzory a aktuátory umožňují takové přizpůsobení. Na jednom stroji lze zpracovat libovolné rozměry a tvary výrobků.

Více...
Networking
Spojení bezpečnosti a produktivity

Továrna budoucnosti bude stále více a více rozvolňovat pomyslnou hranici mezi člověkem a strojem. Budou existovat týmy, ve kterých budou např. spolupracovat roboty a lidé. To vyžaduje jiný typ bezpečnosti, protože je nutné vysoce flexibilně reagovat na různé situace.

Více...

 

Global Solution Provider

Global Solutions

 

 

 

 

Lokální zastoupení, globální propojení: vhodné řešení od společnosti SICK
Již před více než 40 lety začala společnost SICK budovat své zastoupení v různých oblastech světa. Společnost SICK je tak všude na světě kdykoliv k dispozici svým zákazníkům přímo na místě – to je základní předpoklad pro vývoj individuálních zakázkových řešení.

Více...

Networked Production

 

 

 

 

Síťově propojená výroba: inteligentní senzory optimalizují využitelnost dat v celém dodavatelském řetězci

Průmysl stojí před výzvou vzájemného propojení strojů a nadřazených IT systémů ve výrobě. To vyžaduje zajištění přehledu všech výrobních a logistických procesů v celém dodavatelském řetězci až po zpracování zakázky a zásobování zákazníka. Přitom je nezbytná transparentnost všech využitelných dat pro flexibilní a efektivní výrobu zboží také individuálně podle požadavku zákazníka až do velikosti dávky 1 ks a přizpůsobení výroby dle kolísání potřeby.

Více...

Safe Food Chain

Reliable sensor solutions

 

 

Prokazatelně bezpečná: spolehlivá senzorová řešení pro vyšší bezpečnost potravin
Pokrok ve vývoji potravinářských technologií, globalizace obchodu, ale také naše změněné stravovací návyky vytvořily nové rámcové podmínky pro výrobu a konzumaci potravin. Potravinové řetězce jsou nejen čím dál globálnější, ale také stále komplexnější. Informace o původu, kvalitě a bezpečnosti potravin, které denně konzumujeme, jsou proto důležité pro spotřebitele i potravinářský průmysl.

Více...

Clean Processes

Ressource-Efficient Production

 

 

 

ČISTĚJŠÍ PROCESY: EFEKTIVNÍ VÝROBA ŠETRNÁ KE ZDROJŮM
K zajištění optimálních procesů v průmyslovém prostředí pro zachování čistého životního prostředí je nezbytné kontinuální měření a monitorování procesních parametrů. Přitom je nutno zabránit výpadkům a poruchám v probíhajících procesech.

Více...

Flexibilita v logistice

Individualization

 

 

Individualizace a produktivita v souladu.

Zákazníci i partneři vyžadují maximální svobodu volby a očekávají přitom vyšší stupeň industrializace výrobků i služeb. Ruku v ruce s tím je požadována i větší transparentnost, například v logistických procesech. Tyto požadavky ovlivňují celý řetězec tvorby hodnot a jsou zdánlivě v rozporu s efektivností a vyšší produktivitou.

Více...

Detekce

Reliable detection

Spolehlivost a odolnost: detekce má zásadní význam

Nové a zdařilejší výrobky v čím dál originálnějším balení – velká výzva z hlediska spolehlivé detekce, počítání nebo stanovení pozice vyráběných jednotek.

Více...

 

Ekologie a efektivita

Protect the environment

Zvyšování efektivity.Ochrana životního prostředí: inteligentní senzory pro ekologická řešení

Ať už se jedná o výrobu, logistiku, monitorování emisí nebo získávání energie – všude poskytují inteligentní senzory SICK důležité údaje pro efektivnější využívání zdrojů a zamezení nebezpečným vlivům na člověka a životní prostředí.

Více...

 

Skenery a kamerové systémy

Scanner and Vision

Vidět, rozpoznat, pochopit: technologie skenerů a kamerových systémů pro průmyslové využití

Jak v kamerové senzorice, tak u řešení pro měření a detekci na principu laseru je u společnosti SICK od samého počátku ve středu pozornosti průmyslové využití. Novinky, jako byl např. první bezpečnostní laserový skener na světě, založený na metodě doby letu impulzu, to dokazují.

Více...

 

Bezpečnost

Safety
   

ve jménu bezpečnosti: spolehlivá minimalizace rizik se společností SICK

Inteligentní technologie pro zajištění strojů a osob nebo ke snížení emisí nevedou pouze k bezpečné a čisté výrobě – vytvářejí také konkurenční výhody díky efektivním procesům a snížení prostojů. Jsou tudíž investicemi, které poskytují pozitivní přínos na mnoha úrovních.

Více...

Nahoru