Kontakt
Komentář

Zajištění

Zobrazit vše Skrýt vše

Nebezpečná místa

Nebezpečná místa se nacházejí přímo ve stroji. Pokud osoba pracuje velice blízko u stroje a zasahuje do něj, musí být zajištěna. Bezpečnostní světelné závěsy a spolehlivé kamerové systémy chrání ruku a prsty.

Zobrazit vše Skrýt vše

Přístup

Optoelektronická ochranná zařízení monitorují přístup do nebezpečného prostoru. Interakce mezi pracovníkem a strojem je pravidelná, ne však častá. Při zajištění přístupu k automatickým přepravním systémům materiálu má spolehlivé rozlišení mezi člověkem a materiálem nejvyšší prioritu. Materiál by měl procházet bez zastavení zařízení. Vstoupí-li však do tohoto prostoru člověk, musí být nebezpečný pohyb spolehlivě zastaven.

Zobrazit vše Skrýt vše

Nebezpečný prostor

Nebezpečný prostor je jakýkoliv prostor ve stroji nebo v jeho okolí, ve kterém je osoba vystavena nebezpečí zranění nebo poškození zdraví. Nebezpečí, jež vyvolává riziko, je buď přítomno neustále, nebo se může vyskytnout neočekávaně.

Zobrazit vše Skrýt vše

Budovy a nemovitosti

Zabezpečení veřejných budov, průmyslových staveb, soukromých domů a ostatních nemovitostí vyžaduje elektronická ochranná zařízení. Dokonale doplňují stávající ochranu prostřednictvím personálu ostrahy nebo stavebních úprav. Senzory chrání před vandalismem, krádeží, vloupáním a únikem. Odstupňované zabezpečení objektu umožňuje včas vyvolat poplach. To dává personálu ostrahy více času na zásah. Společnost SICK poskytuje k ochraně objektů rozmanité a účinné možnosti.

Zobrazit vše Skrýt vše

Stroj

Výrobky pro zajištění strojů naleznete v následujících oblastech:

Zobrazit vše Skrýt vše

Cenné předměty

Vysoce kvalitní zboží je silně ohroženo krádeží. Proto 2D laserové skenery a ostatní senzory od společnosti SICK monitorují cenné předměty mimořádně spolehlivě.

Zobrazit vše Skrýt vše

Dveře a poklopy

Dveře, vrata a poklopy ochranných krytů jsou z bezpečnostních důvodů zablokovány. Bezpečnostní přidržovací zařízení zajišťují dočasné zamezení přístupu. Bezpečností systémy však monitorují i dveře, vrata a střešní okna.

Zobrazit vše Skrýt vše

Pozice

Spolehlivě jsou monitorovány polohy stroje, koncové polohy stroje nebo polohy částí stroje.

Zobrazit vše Skrýt vše

Pohyb

Spolehlivě je monitorován klidový stav, rychlost a směr pohybu strojů a zařízení.

Nahoru