Kontakt
Komentář

Zajištění

Zobrazit vše Skrýt vše
Nebezpečná místa

Nebezpečná místa

Nebezpečná místa se nacházejí přímo ve stroji. Pokud osoba pracuje velice blízko u stroje a zasahuje do něj, musí být zajištěna. Bezpečnostní světelné závěsy a spolehlivé kamerové systémy chrání ruku a prsty.

Zobrazit vše Skrýt vše
Přístup

Přístup

Optoelektronická ochranná zařízení monitorují přístup do nebezpečného prostoru. Interakce mezi pracovníkem a strojem je pravidelná, ne však častá. Při zajištění přístupu k automatickým přepravním systémům materiálu má spolehlivé rozlišení mezi člověkem a materiálem nejvyšší prioritu. Materiál by měl procházet bez zastavení zařízení. Vstoupí-li však do tohoto prostoru člověk, musí být nebezpečný pohyb spolehlivě zastaven.

Zobrazit vše Skrýt vše
Nebezpečný prostor

Nebezpečný prostor

Nebezpečný prostor je jakýkoliv prostor ve stroji nebo v jeho okolí, ve kterém je osoba vystavena nebezpečí zranění nebo poškození zdraví. Nebezpečí, jež vyvolává riziko, je buď přítomno neustále, nebo se může vyskytnout neočekávaně.

Zobrazit vše Skrýt vše
Budovy a nemovitosti

Budovy a nemovitosti

Zabezpečení veřejných budov, průmyslových staveb, soukromých domů a ostatních nemovitostí vyžaduje elektronická ochranná zařízení. Dokonale doplňují stávající ochranu prostřednictvím personálu ostrahy nebo stavebních úprav. Senzory chrání před vandalismem, krádeží, vloupáním a únikem. Odstupňované zabezpečení objektu umožňuje včas vyvolat poplach. To dává personálu ostrahy více času na zásah. Společnost SICK poskytuje k ochraně objektů rozmanité a účinné možnosti.

Zobrazit vše Skrýt vše
Dveře a poklopy

Dveře a poklopy

Dveře, vrata a poklopy ochranných krytů jsou z bezpečnostních důvodů zablokovány. Bezpečnostní přidržovací zařízení zajišťují dočasné zamezení přístupu. Bezpečností systémy však monitorují i dveře, vrata a střešní okna.

Zobrazit vše Skrýt vše
Pozice

Pozice

Spolehlivě jsou monitorovány polohy stroje, koncové polohy stroje nebo polohy částí stroje.

Zobrazit vše Skrýt vše
Pohyb

Pohyb

Spolehlivě je monitorován klidový stav, rychlost a směr pohybu strojů a zařízení.

Od vaší bezpečnostní úlohy až k řešení

Náš průvodce bezpečnostním řešením vás povede až k vyřešení bezpečnostní úlohy s doporučením konkrétních produktů.

Nahoru