Kontakt
Komentář

Monitorování a kontrola

Zobrazit vše Skrýt vše

Emise

Analyzátory a analyzační řešení od společnosti SICK monitorují a kontrolují mezní hodnoty emisí, vypouštění škodlivých látek a odvádění jiných látek do okolního prostředí. Typickými oblastmi použití jsou elektrárny, spalovny odpadu, továrny na výrobu celulózy, cementárny a chemický průmysl.

Zobrazit vše Skrýt vše

Kvalita

Zde se monitorují parametry, jež ovlivňují správné fungování procesu nebo zařízení.

Zobrazit vše Skrýt vše

Procesy

Analyzátory in situ a analyzátory procesního plynu, zařízení pro měření hmotnostního toku a ostatní procesní řešení monitorují a kontrolují procesy za účelem optimalizace a řízení. Tím optimalizují např. přívod vzduchu do topenišť nebo účinnost katalyzátorů a mnoho dalšího. Typickými oblastmi použití jsou chemický průmysl, cementárny, elektrárny a spalovny odpadu.

Zobrazit vše Skrýt vše

Vybavení

Analyzátory in situ a extraktivní analyzátory plynu, prachoměry a plynová čidla kontrolují fungování a bezpečnost zařízení. Monitorují např. doutnavé požáry v zásobnících na uhlí nebo mlýnech na uhlí a na skládkách. Kontrolují E-filtry a tkaninové filtry nebo parní potrubí z hlediska trhlin v potrubí. Monitorují však i sušicí zařízení z hlediska dodržování mezních hodnot spodní meze výbušnosti nebo ventilaci a vzduch v hale z hlediska přítomnosti škodlivých látek a mnoho dalšího. Dopravní senzory kontrolují jízdní dráhy a vozidla. Zpětnou dohledatelnost výrobků v rámci průmyslových zařízení zaručují systémy track and trace od společnosti SICK.

Nahoru