Čítače průtoku plynu
FLOWSIC550

VYSOKOTLAKÝ ČÍTAČ PRŮTOKU PLYNU PRO DISTRIBUCI ZEMNÍHO PLYNU

Vaše výhody

 • Maximální spolehlivost měření a jistota kontinuálního zásobování plynem
 • Jednoduchá instalace, kompatibilní s turbínovými plynoměry
 • Snížení nákladů na instalaci díky integrované funkci přepočítávání objemu
 • Snadné uvedení do provozu a čtení dat prostřednictvím FLOWgateTM (PC a aplikace)
 • Minimální provozní náklady, téměř bezúdržbový provoz
 • Spolehlivé při dynamických změnách zatížení
 • Možný autarkní provoz

Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané aplikaci a zákaznické specifikaci.
Tento produkt nespadá podle článku 2 (4) do oblasti platnosti směrnice RoHS 2011/65/EU a není ani koncipován pro použití v produktech, které spadají do oblasti platnosti směrnice. Další informace naleznete v informaci o produktu.

Přehled

VYSOKOTLAKÝ ČÍTAČ PRŮTOKU PLYNU PRO DISTRIBUCI ZEMNÍHO PLYNU

Nejmodernější technologie pro maximální bezpečnost měření: nový ultrazvukový kompaktní čítač průtoku plynu FLOWSIC550 od společnosti SICK zajišťuje vysoce přesné vyúčtování nízkých objemových toků ve vysokotlakých sítích – perfektní doplněk přístroje FLOWSIC500. Přístroj FLOWSIC550, který nemá žádné mechanicky pohyblivé díly, je robustní, zabezpečený proti poruchám a nevyžaduje údržbu – pro výrazné snížení provozních nákladů. Je zajištěný proti přetížení, měří velmi spolehlivě a je kontrolován inteligentní diagnostikou. FLOWSIC550 lze jednoduše integrovat do stávajících měřicích stanic. FLOWSIC550 pracuje buď s vlastním napájením, nebo v síťovém provozu. Při použití v předávacích a měřicích stanicích nabízí přístroj FLOWSIC550 kontinuální, nepřerušované zásobování plynem.

Stručný přehled
 • Nejmodernější technologie: ultrazvukové měření
 • Diagnostika a permanentní kontrola funkčnosti
 • Robustní a spolehlivý přístroj bez pohyblivých dílů
 • Možné kompaktní instalace čítačů
 • Integrované přepočítávání objemu
 • Bateriové nebo samozabezpečovací síťové napájení
 • Bluetooth Low Energy (BLE)

Aplikace

Technický přehled

 
 • Přehled technických dat

  Přehled technických dat

  Měřené veličinyObjem skut., Objemový proud skut., Rychlost plynu, objem norm. (*), objemový proud norm. (*)
  Princip měřeníUltrazvukové diferenční měření doby chodu
  Explozivní oblast

  NEC/CEC (US/CA): Class I Division 1, Groups C, D T4

  NEC/CEC (US/CA): Ex ia [ia Ga] IIB T4 Gb

  NEC/CEC (US/CA): Class I, Zone 1 AEx ia [ia Ga] IIB T4 Gb

  Teplota plynu–40 °C ... +70 °C
  Provozní tlak

  ANSI300 (ASME B16.5): 5 bar (g) ... 48,6 bar (g)

  ANSI600 (ASME B16.5): 5 bar (g) ... 97,2 bar (g)
  Tlakové rozsahy jsou platné pro zemní plyn, provoz čítače je možný při okolním tlaku vzduchu.

  Shody

  OIML R 137-1&2:2012

  AGA 9, 2022

  Třída krytíIP66
  Modbus
  Poznámka2x
  Způsob integrace průmyslové sběrniceRTU RS-485 (napájeno)
  Korekční funkcePřepočet množství
  Diagnostické funkcePermanentní kontrola měřených hodnot
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení