Systémy profilování
Vehicle Hotspot Detection System

Plně automatická detekce přehřátých částí vozidel

Vaše výhody

 • Zamezení požárům a dopravním zácpám díky včasné detekci přehřátých vozidel
 • Měření je možné v plynulém dopravním toku i při vysokých rychlostech vozidel.
 • Cílená identifikace jednotlivých přehřátých oblastí vozidla
 • Rychlá inspekce vozidel: na grafickém uživatelském rozhraní sytému lze přesně lokalizovat přehřáté oblasti vozidla.
 • Snadná integrace do lokálního systému pro řízení dopravy – nejsou zapotřebí žádné vestavné prvky do vozovky.
 • Minimální náklady na provoz a údržbu
 • Použitelný nezávisle na počasí nepřetržitě 24 hodin denně

Přehled

Plně automatická detekce přehřátých částí vozidel

Profilovací systém Vehicle Hotspot Detection System kombinuje kamery s termovizí a 2D-LiDAR senzory pro detekci přehřátých vozidel. Pomocí systému lze taková vozidla detekovat a odklonit: např. před vjezdem do tunelu, před přepravou RoRo loděmi, na silničních/železničních nakládacích terminálech nebo na kontrolních dopravních stanovištích. Systém měří u každého vozidla teploty a rozměry, zjišťuje třídu vozidla a vytváří 3D model vozidla. To umožňuje automatickou identifikaci jednotlivých oblastí vozidla jako např. kol, motoru, výfuku nebo ložného prostoru.

Stručný přehled
 • Plně automatická detekce přehřátých vozidel
 • Nastavitelné prahy alarmu pro různé oblasti vozidla
 • 3D vizualizace vozidel
 • Možnost rozšíření, např. o detekci SPZ, štítků nebezpečného nákladu a nadměrné výšky
 • Přenos dat prostřednictvím rozhraní TCP/IP
 • Technologie LiDAR a IR vhodné pro jakékoli počasí

Aplikace

Ke stažení