Systémy profilování
Free Flow Profiler

Automatické a přesné měření vozidel a objektů

Vaše výhody

 • Vizualizace a alarm při nadměrné výšce, šířce nebo délce
 • Bezkontaktní počítání náprav na dopravních stanovištích s více jízdními pruhy
 • Možnost dodatečné integrace ANPR, WIM a RFID transpondérů
 • Lze používat ve všech klimatických oblastech od –40 °C do +60 °C díky rozšířenému teplotnímu rozsahu
 • Rychlý přístup k datům na základě ukládání dat prostřednictvím FTP nebo UNC přenosu přímo v systému zákazníka
 • Jednoduché uvedení do provozu a obsluha díky konfiguračnímu asistentovi

Přehled

Automatické a přesné měření vozidel a objektů

Profilovací systém Free Flow Profiler měří a klasifikuje vozidla a objekty všeho druhu v plynulém dopravním toku. 2D-LiDAR senzory bez rizika poškození zraku snímají objekty až 75× za sekundu, a umožňují tak plně automatické měření délky, šířky a výšky. Přitom se zohledňuje rychlost jízdy a směr pohybu. Ze získaných měřených dat lze sestavit 3D model pro každý objekt, který vizualizuje také nadměrnou výšku, šířku a délku. Modulární konstrukce dále umožňuje rozšíření o další funkce, například počítání náprav nebo detekci přehřátých částí vozidel.

Stručný přehled
 • Přídavná funkce počítání náprav
 • Výstup dat jako skupina bodů
 • Historie dat posledních 50 snímaných vozidel na uživatelském rozhraní
 • Rozhraní TCP/IP pro přenos dat
 • Zapisování událostí do protokolu a monitorování stavu systému

Aplikace

Technický přehled

 
 • Přehled technických dat

  Přehled technických dat

  Oblast použitíMěření vozidel a objektů za jízdy, Kontrola zákonem stanovených rozměrů vozidla, Optimalizace procesu nakládky u trajektů a autovlaků (kombinovaná doprava), Podklad pro platební nebo mýtný systém na bázi velikosti
  Integrovaná aplikaceMěření vozidel, Mýtné systémy, Kontrola zákonem stanovených rozměrů vozidla, Optimalizace procesu nakládky
  Frekvence snímání

  75 Hz, pro LMS Width

  35 Hz, pro LMS Length

Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení