Systémy pro nepřetržitou kontrolu emisí (CEMS)
MINESIC700 GHG

Spolehlivé měření emisí skleníkových plynů

Vaše výhody

  • Osvědčené měření skleníkových plynů pomocí spolehlivé ultrazvukové techniky měření průtoku a plynu
  • Přesné měření a podávání zpráv o emisích skleníkových plynů v souladu se zákonnými požadavky
  • Nízké daňové odvody díky přesným množstevním nákladům na základě nízké neurčitosti měření
  • Nízké náklady na provoz díky snadné manipulaci a údržbě
  • Úplná kontrola nákladů díky kompletnímu servisnímu balíčku včetně možností podpory SICK LifeTime Services

Přehled

Spolehlivé měření emisí skleníkových plynů

Kontinuální systém pro měření emisí (CEMS) MINESIC700 GHG měří skleníkové plyny v hlubinných dolech na uhlí a provádí tak výpočty emisí skleníkových plynů. Odebírá měřený plyn a určuje koncentrace složek skleníkových plynů pomocí spektroskopie NDIR. Pomocí ultrazvukové technologie přitom měří průtok plynu a zjišťuje teplotu, tlak a vlhkost. Prostřednictvím speciálně vyvinutého softwarového balíčku pro záznam a přiřazování dat se pak výsledky počítají a vykazují podle platné legislativy. Monitorováním pomocí systému MINESIC700 GHG lze přesně vypočítat množstevní náklady a snížit daňové odvody.

Stručný přehled
  • Spolehlivé měření s nízkou neurčitostí měření
  • Automatické přepínání až pro 5 míst měření
  • Softwarový balíček pro výpočet a záznam celkových emisí skleníkových plynů
  • Měření průtoku, tlaku a teploty v přístrojích IECEx s výbušnou zónou 1
  • K dispozici jako samostatná skříň nebo integrované do MINESIC700 TBS

Aplikace

Ke stažení