Systémy pro detekci objektů
WGS

Asistenční systém pro detekci a měření řádku

Vaše výhody

 • Úspora času a zvýšení efektivity díky automatické regulaci rychlosti při jízdě s maximální pracovní rychlostí
 • Velmi snadná jízda díky automatickému řízení a regulaci rychlosti, zejména při špatné viditelnosti a v noci
 • Méně prostojů stroje z důvodu zamezení hromadění materiálu
 • Optimální plnění a rozdělení materiálu v komoře
 • Úspora jednoho řídicího zařízení díky inteligentnímu senzoru s integrovaným aplikačním softwarem
 • Senzor udává polohu a objem řádku
 • Jednoduchá integrace do vozidla díky standardizovanému rozhraní

Přehled

Asistenční systém pro detekci a měření řádku

Systém WGS (Windrow Guidance System) se skládá z laserového skeneru TiM351 s integrovaným aplikačním softwarem. Systém po integraci do asistenčního nebo automatizačního systému vozidla umožňuje řízení zemědělských vozidel. Senzorový systém detekuje a měří řádek. Laserový skener TiM351, instalovaný na vozidle, zjišťuje profil terénu před vozidlem příčně ke směru jízdy. Z profilu terénu extrahuje systém profil řádku, určí pozici a vypočítá průřezovou plochu. S rychlostí vozidla se z průřezových ploch vypočítá a zobrazí objem řádku. Je-li k dispozici aktuální úhel natočení kol nebo rychlost stáčení, zohlední senzor při výpočtu model vozidla. Pomocí nyní známého vlastního pohybu vozidla se zjistí přesný průběh řádku. To umožňuje velmi přesnou příčnou regulaci vozidla a dovoluje optimální polohování vůči řádku.

Stručný přehled
 • Zjištění trajektorie řádku (průběh řádku) a zobrazení absolutní polohy řádku pro automatickou příčnou regulaci
 • Zobrazení objemu řádku pro automatickou regulaci rychlosti
 • Integrovaný model vozidla pro výpočet správného vlastního pohybu
 • Integrovaná funkce vlastní diagnostiky

Aplikace

Ke stažení