Systémy pro detekci objektů
Backup Assistance System

Aktivní varování před kolizí pro vysokozdvižné vozíky

Vaše výhody

 • Podporuje řidiče při jízdách vzad a nerozptyluje ho při jízdách vpřed
 • Aktivní varování prostřednictvím akustických a vizuálních výstražných signálů
 • Detekce stacionárních a pohyblivých objektů – není nutné žádné propojení vysílače a přijímače kabely
 • Kompaktní samostatný systém pro jednoduchou integraci a montáž
 • Cenově výhodné řešení pro dodatečné vybavení četných vozidel díky různému dimenzování napětí a elektrického proudu
 • Nízká spotřeba energie snižuje příkon baterie vozidla

Přehled

Aktivní varování před kolizí pro vysokozdvižné vozíky

Asistenční systém Backup Assistance System (BAS) minimalizuje u vysokozdvižných vozíků řízených řidičem riziko kolizí: monitoruje oblasti vozidla, do kterých jeho řidič nevidí. Systém BAS jej akusticky a vizuálně varuje, pokud se vysokozdvižný vozík příliš přiblíží ke stacionárnímu nebo pohyblivému objektu. Kompaktní systém se zakládá na 2D-LiDAR senzoru TiM3xx, který se zapne jen při jízdě vysokozdvižného vozíku vad a tím zamezí falešným poplachům při jízdě dopředu. Monitorovanou oblast lze rozšířit o další senzor.

Stručný přehled
 • Aktivace systému zařazením chodu pro jízdu vzad
 • Koncept výstrahy: vizuální třístupňový signál a konfigurovatelný bzučák s akustickými signály do 98 dB
 • Dvě přizpůsobitelná varovná pole pro každý senzor
 • Monitorovanou oblast lze rozšířit pomocí druhého LiDAR senzoru TiM3xx
 • Řídicí jednotka reguluje spínání a napájecí zdroj

Výhody

Snímání prostředí v souladu s potřebou

Asistenční systém BAS se zakládá na jednom nebo dvou 2D-LiDAR senzorech TiM3xx. Senzory mají zorné pole v rozsahu 270°. Monitorovanou oblast lze díky flexibilním možnostem montáže na vozidle přizpůsobit a rozšířit dle požadavku pro snímání objektů.

Oproti alternativním řešením snímá BAS stacionární i pohyblivé objekty.

Detekce stacionárních a pohyblivých objektů

Použití přesné LiDAR technologie

2D-LiDAR systém aktivně detekuje překážky na jízdní trase a jednoznačně varuje řidiče i chodce. Na rozdíl od transpondérových řešení není nutné žádné propojení vysílače a přijímače kabely v okolním terénu. Oproti systémům na bázi radarové technologie je monitorovaná oblast pro varování před kolizí u BAS přesně definovatelná, což redukuje falešné poplachy.

Rozšiřitelná monitorovaná oblast

Již pouhý jeden senzor spolehlivě snímá objekty za vysokozdvižným vozíkem.
Pro cílené pokrytí mrtvých úhlů se hodí systémová varianta se dvěma senzory.
Také v prostředí s nepřehlednými jízdními trasami doporučujeme použití dvou senzorů, aby byly optimálně zabezpečeny postranní oblasti.

Rozšiřitelná monitorovaná oblast umožňuje spolehlivé snímání objektů, a zamezuje tak kolizím. To přispívá k bezproblémovým vnitropodnikovým skladovacím, překládkovým a dopravním procesům v logistice

Třístupňový koncept varování

Systém BAS je vybavený vícestupňovým konceptem varování, který se skládá z přizpůsobitelných varovných polí a signalizačního světla, které řidiče vizuálně a akusticky varuje před potenciálními kolizemi. Integrované 2D-LiDAR senzory se přepnou do aktivního monitorování pouze při jízdě vysokozdvižného vozíku vzad, takže lze zabránit falešným poplachům při jízdě dopředu.

Aktivní varování prostřednictvím akustických a vizuálních výstražných signálů

Monitorovaná oblast je rozdělená na monitorovací pole – varovné pole 1 a varovné pole 2. Pomocí varovných polí lze monitorovat různé, individuálně nastavitelné minimální vzdálenosti od objektu.

Signalizační světlo podporuje řidiče vizuálně. Zelená znamená, že může jet. Je-li ve varovném poli 1 detekován objekt, změní se barva na žlutou, při narušení varovného pole 2 na červenou. V závislosti na monitorované oblasti navíc vydává světlo prostřednictvím integrovaného 98 dB bzučáku akustické varovné signály.

Usnadnění práce řidiči díky aktivnímu alarmování v reálném čase bez chybných alarmů

Kompaktní samostatný systém

Všechny komponenty systému Backup Assistance jsou zvolené tak, aby integrace nezabrala mnoho času a vozidlo bylo rychle znovu připravené k použití. Součástí dodávky jsou senzory, signalizační světlo a montážní systémy pro všechny díly a připojovací kabely.

Cenově výhodné dodatečné vybavení

Díky kompatibilitě s různými napájecími napětími lze systémové řešení dodatečně instalovat u celé řady vozidel – a to nezávisle na výrobci nebo roku výroby.

Pro snadnou integraci do vozidla a rychlý průběh instalace je zde jen jedno rozhraní pro systém – řídicí jednotka reguluje napájecí zdroj a spínání.

Díky nízké spotřebě energie se snižuje příkon baterie vozidla. Ušetří se tak čas nabíjení, a tím i náklady.

Kompaktní samostatný systém pro jednoduchou integraci a montáž k cenově výhodnému dodatečnému vybavení

Aplikace

Technický přehled

 
 • Přehled technických dat

  Přehled technických dat

  Oblast použitíUvnitř budov a venku (8 m)
  Teplota okolního prostředí při provozu–20 °C ... +50 °C
  VozidlaVysokozdvižný vozík se spalovacím motorem / Elektrický vysokozdvižný vozík
  Monitorovaná oblastZadní část vozidla / zadní část vozidla / Mrtvý úhel nebo boční zakrytí
  Výstražné zóny2
  FunkceVizuální a akustické varování před kolizí
  Obsah dodávky2D-LiDAR senzor TiM351 / Řídicí modul s propojovacími kabely pro elektrický proud a signál zpětné jízdy, 3 m / Signalizační světelná lišta s tříbarevnou vizuální a konfigurovatelnou akustickou úrovní alarmu až 98 dB / Upevňovací sada pro senzor a signalizační světlo / Propojovací kabel pro senzor a signalizační světlo, 5 m / 2D-LiDAR senzor TiM351 (2×) / Řídicí modul s propojovacími kabely pro elektrický proud a signál zpětné jízdy, 3 m / Signalizační světelná lišta s tříbarevnou vizuální a konfigurovatelnou akustickou úrovní alarmu až 98 dB (2×) / Upevňovací sada pro senzor a signalizační světlo (2×) / Propojovací kabel pro senzor a signalizační světlo, 5 m (2×)
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení