Localization systems
Tag-LOC System

Přesná lokalizace, sledování a správa vybavení

Vaše výhody

 • Zkrácené čekací doby, redukované jízdy naprázdno a optimalizované dopravní trasy
 • Lepší kontrola procesu díky vysoké přesnosti lokalizace a nepřímá lokalizace malých předmětů
 • Vyšší transparentnost procesů pro audity, kontrolní úřady a výrobu Just-in-time na základě vizualizace údajů o pozici vybavení a senzorových dat v reálném čase
 • Automatizované iniciování zasílání uživatelsky definovaných zpráv
 • Žádné interference s dalšími systémy pro rádiovou komunikaci
 • Nízká spotřeba energie

Přehled

Přesná lokalizace, sledování a správa vybavení

Tag-LOC System je lokalizační systém pro průmyslové aplikace. Stanovuje v reálném čase přesné pozice a skladová místa vybavení, jako jsou vozidla, obrobky, materiály atd. Údaje o pozici lze využít pro sledování a zpětné sledování vybavení a tím i pro kontinuální monitorování pohybů zboží a toku materiálu. Software Asset Analytics od firmy SICK navíc vizualizuje snímaná data a vyhodnocuje je. V závislosti na požadavcích aplikace lze Tag-LOC System kombinovat s identifikačními technologiemi jako RFID a LiDAR. Lze tak rozsáhle automatizovat výrobní a logistické procesy.

Stručný přehled
 • Rozšiřitelný lokalizační systém pro snímání údajů o pozici a stavu vybavení
 • Sledovací funkce
 • Nepřímá lokalizace objektů prostřednictvím fúze dat
 • Geofencing: automatizované spuštění definovaných navazujících procesů, jakmile vybavení dosáhne určitých geografických zón nebo je opustí
 • Management událostí

 

Full transparency in material flow
SICK Full transparency in the material flow
Full transparency in material flow
SICK Full transparency in the material flow

Aplikace

Ke stažení