Svatý grál spolupráce člověka s robotem

24.5.2022

Po dlouhá léta byly roboty ve výrobě něčím, s čím se člověk mohl potkat hlavně v automobilovém průmyslu. Za vysokými ploty montovala obrovská robotická ramena díly karoserie. Od té doby se ale roboty změnily a dnes zastávají širokou škálu úkolů. Třešničkou na dortu je flexibilní spolupráce člověka a robotů – bez plotů, bez předprogramovaných procesů, a přesto v každém okamžiku s bezpečným průběhem. Co je k tomu potřeba, vysvětluje Fanny Platbroodová, ředitelka strategického produktového managementu pro Safety systémy a služby.

Fanny Platbrood, Head of Strategic Product Management für Safety Systems und Services bei SICK
Fanny Platbroodová, ředitelka strategického produktového managementu pro Safety systémy a služby ve společnosti SICK
Fanny Platbrood, Head of Strategic Product Management für Safety Systems und Services bei SICK
Fanny Platbroodová, ředitelka strategického produktového managementu pro Safety systémy a služby ve společnosti SICK

Roboty jsou už několik desetiletí hnacím motorem průmyslové automatizace. „Zatímco v 70. letech minulého století se ještě používaly převážně pro těžká břemena, prošly později neuvěřitelným vývojem. Zmenšily se, jsou šikovnější, flexibilnější a dokáží pracovat vysokou rychlostí. To enormně rozšířilo možnosti jejich použití,“ říká Fanny Platbroodová a doplňuje: „roboty jsou dnes téměř v každém průmyslovém odvětví. Právě tam, kde záleží na přesnosti, jako například v elektronickém průmyslu, kde se zpracovávají miniaturní konstrukční díly.“

 

Spolupracující roboty vytváří nové možnosti

Uvedení prvního spolupracujícího robotu na trh v roce 2008 vneslo do spolupráce člověka a stroje úplně nový rozměr. Fanncy Platbroodová vzpomíná s nadšením: „Šlo o průlomovou inovaci. Za prvé proto, že spolupracující roboty skutečně mohou pracovat s lidmi a v jejich blízkosti. A za druhé proto, že se jejich ovládání velmi zjednodušilo. Dnes připomíná programování robotů zacházení s aplikacemi v chytrých telefonech. Aby člověk mohl programovat robot, nemusí už být nutně technickým specialistou. Redukuje se tak jedna z největších překážek pro používání robotů.“ I když jsou ploty a ohrazení při spolupráci s lehkými roboty požadovány čím dál méně, zůstává bezpečnost nadále důležitým aspektem. Efektivní zabezpečení robotických aplikací, zejména v oblasti spolupráce s nimi, nemá odrazovat, ale naopak vytvářet důvěru. Člověk v interakci s robotem nemá mít starosti o svou bezpečnost. Proto je na začátku nezbytné posouzení rizika: „Musíme proto vzít v úvahu systém jako celek, až po koncové zařízení a objekt, který je dopravován. Pokud například robot přenáší předmět s ostrými hranami a konec robotického ramena nebude dostatečně zajištěn, může to vést k nevratným zraněním. Předpokladem ,důvěryhodné‘ spolupráce je posouzení rizika a z něho vyplývající opatření pro jeho snížení,“ říká Fanny Platbroodová a dodává: „od spolupracujících robotických aplikací se požaduje inteligentní ochrana koncového zařízení tak, aby bylo výrazně minimalizováno riziko zranění. To by znamenalo naprostou změnu hry, protože pak by bylo možné rozvíjet řadu dalších spolupracujících aplikací.“

Mensch-Roboter-Kollaboration – wie sich unsere Arbeit verändert
Spolupráce člověka s robotem – jak se proměnila naše práce
Mensch-Roboter-Kollaboration – wie sich unsere Arbeit verändert
Spolupráce člověka s robotem – jak se proměnila naše práce

Bezpečnost zvyšuje produktivitu

Potenciál optimalizace je možné mimo jiné odhalit při pohledu na celkovou pracovní situaci. Při spolupráci člověka s robotem musí neustále probíhat monitorování rychlosti: ve chvíli, kdy se k robotu blíží člověk, musí robot snížit rychlost, nebo dokonce úplně zastavit. Nejběžnější řešení jsou dnes založena na bezpečnostních laserových skenerech. Programování ochranných polí je ale s jejich zvyšujícím se počtem technicky stále složitější a nedovoluje flexibilitu provedení. Pro produktovou manažerku by mohly být výchozím řešením 3D bezpečnostní kamery, které monitorují celou robotickou aplikaci, a umožňují díky tomu nepřetržité snímání pohybů. „Řešením bude pravděpodobně nakonec kombinace různých technologií, systém, který se bude snadno integrovat a konfigurovat. Pokud se nám tento krok podaří, nebude už nutné předem programovat pracovní postupy pro roboty, protože robot bude sám rozhodovat v závislosti na okolí a požadavcích,“ říká.

Fanny Platbroodová je přesvědčená, že tento vývoj na sebe nenechá dlouho čekat, a připojuje ještě další aspekt, který spolupráci s roboty už zásadně změnil a ještě změní: „Digitalizace umožní ještě mnohem dynamičtější rozvoj. Potom už nebudeme mluvit o robotické aplikaci, jejíž produktivitu zvyšujeme díky bezpečnosti flexibilních pracovních postupů, ale o celé síti spolupracujících a stacionárních robotů, autonomních vozidel, robotů AMR a lidí, kteří budou spolupracovat v rámci komplexního systému. Přenos dat mezi stroji navzájem umožní samostatně určovat pracovní postupy přizpůsobené situaci. Bezpečnost v tomto kontextu nebude znamenat akceptované zpomalení procesů, protože dochází například k prostojům. Naopak, bezpečnost to všechno právě umožní. A to je pro mě svatý grál spolupráce člověka s robotem: Creating Safe Productivity – chceme zvýšit produktivitu našich zákazníků prostřednictvím bezpečných, efektivních procesů.“

Další články

Safety for collaborative robot applications

Read more

Globalizace ve firmě: společně nezávislí

Přečtěte si více

SICK Blog Teaser Image

Samotné heslo „Digital first“ ještě nevytváří přidanou hodnotu

Přečtěte si více