Stacionární čtečky čárových kódů
CLV69x

Flexibilita a výkonnost na nejvyšší úrovni

Vaše výhody

 • Zvýšená čtecí rychlost při poškozených, znečištěných a/nebo částečně překrytých čárových kódech díky zdokonalenému algoritmu SMART+
 • Maximální přesnost dokonce i u obtížných aplikací díky vysokému výpočetnímu výkonu
 • Při použití ethernetového klonovacího konektoru není zapotřebí žádná dodatečná brána Ethernet Gateway – cenově výhodné.
 • Úspora času při uvedení do provozu díky integrovaným funkčním tlačítkům a LED sloupcovému grafu
 • Jedinečná inteligence skeneru umožňuje flexibilní výstupní formát a šetří dodatečné náklady na programování v řídicím systému.
 • Cenově výhodné, protože standardní aplikace lze realizovat bez dodatečného systémového ovladače – integrované sledování.

Přehled

Flexibilita a výkonnost na nejvyšší úrovni

Stacionární čtečka čárových kódů CLV69x nabízí maximální čtecí výkon s nejrychlejším zpracováním a vysokou spolehlivostí čtení. Funkce automatického zaostření je založená na integrovaném měření vzdálenosti a umožňuje čtení kódů nezávislé na výšce v rámci čtecího pole. Jednoduchá a uživatelsky přívětivá parametrizace je zaručena díky jednotné koncepci ovládání SOPAS-ET od společnosti SICK. Díky integrované technologii rekonstrukce kódů SMART+ čte skener čárových kódů nejen nezávisle na sklonu, ale dekóduje dokonce i silně znečištěné nebo částečně zničené čárové kódy. Díky integrovanému sledování lze standardní aplikace vyřešit pomocí CLV69x bez dodatečného systémového ovladače. Nová připojovací technika s integrovanou pamětí pro uchování parametrů umožňuje nejen rychlou a jednoduchou výměnu skeneru, ale nabízí také dodatečnou flexibilitu při realizaci různých aplikací.

Stručný přehled
 • Rozšířená technologie rekonstrukce kódů SMART+
 • Nová připojovací technika s integrovanou pamětí pro uchování parametrů
 • Integrovaný CAN, Ethernet a D-Sub (v závislosti na použitém klonovacím konektoru)
 • Maximální hloubka ostrosti díky funkci automatického zaostření v reálném čase
 • Jednotné, uživatelsky přívětivé GUI „SOPAS ET“
 • Integrované sledování bez použití dodatečného systémového ovladače
 • Flexibilní třídicí a filtrační funkce
 • Integrovaný LED sloupcový graf s ovládacím panelem

 

4Dpro - The flexibility you need 

 • Jednotná připojovací technika
 • Jednotné uživatelské rozhraní
 • Jednotný koncept příslušenství
Learn more

Výhody

Vysoká využitelnost zařízení pro velké pracovní oblasti

Když je nutné spolehlivě a s velkou kapacitou pokrýt velké pracovní oblasti, je čtečka CLV69x ideální volbou. Skener je vybavený automatickým zaostřováním, aby dokázal přečíst různé velikosti modulu a reagovat na variabilní čtecí vzdálenosti. Díky tomu nejsou nutná žádná další řešení pro identifikaci. Po jednorázovém seřízení mohou být nastavení prostřednictvím flexibilní klonovací zástrčky přenesena na případná výměnná zařízení, aby žádné zařízení a žádný dopravníkový pás nemusel dlouho stát.
Veliká hloubka ostrosti díky automatickému zaostření Díky integrovanému automatickému zaostření je pro nejrůznější velikosti kódu a měnící se čtecí vzdálenosti zapotřebí pouze jeden přístroj, který pokryje velké pracovní oblasti. Navíc odpadají senzory jako např. optoelektronické snímače, které aktivují přepínání zaostření.
Zvýšení efektivity v případě síťového propojení a sledování Přístroje CLV69x lze navzájem všesměrově propojit jako systém Track-and-trace. Díky integrované funkci sledování tak stacionární čtečky čárových kódů dosahují vysoké kapacity při zpracování objektů různých výšek, nezávisle na orientaci kódu na přepravní technice (360° čtení).
Klonovací zástrčka nic nezapomene Promyšlený koncept s flexibilní klonovací zástrčkou zajišťuje velmi vysokou využitelnost zařízení. Díky jednotné připojovací technice a funkci klonování lze výměnu zařízení zvládnout rychle.

Zkrácené doby prostojů díky automatickému zaostřování a klonovací zástrčce

Spolehlivé čtení v extrémních podmínkách

Velké výkyvy teplot a vysoké vibrace mohou způsobit, že kód nelze načíst. Naštěstí existuje čtečka CLV69x s vytápěním čelního krytu a absorbérem rázů, která omezuje No Reads na minimum. Obrazový výstup slouží jako dodatečné zabezpečení pro analýzu výsledků čtení.
Bez ohledu na kolísající teploty okolního prostředí Aby byla zajištěna procesní bezpečnost práce i v mrazírenském prostředí při teplotách –35 °C, je čtečka CLV69x v závislosti na variantě vybavená integrovaným vytápěním. Stacionární čtečka čárových kódů nevyžaduje ani montážní prostor navíc ani kabelové vedení pro připojení vytápění. Další vytápění pro čelní kryt zamezuje orosení okénka.
Odolnost vůči otřesům díky absorbéru rázů Speciálně vyvinutý držák pro aplikace s vysokými vibracemi nebo otřesy kompenzuje síly, které na čtečku CLV69x působí. Tím se signifikantně prodlužuje životnost stacionární čtečky čárových kódů.
A analýzou obrazového výstupu Obrazový výstup slouží k zobrazení zaznamenaných obrazových dat a průběhu zaostřování provedených procesů čtení v softwaru – jako základ pro spolehlivou analýzu No Read.

Obrazový výstup zajišťuje trvalou optimalizaci kódování dat za velmi náročných podmínek čtení.

Virtuální demo produktu před nákupem? Společnost SICK to umožňuje.

Probuďte naše produkty k životu: pomocí našich nástrojů Reading Field Visualization Tools si můžete vizualizovat všechny varianty přístroje CLV69x. Zvolte parametry vašeho přístroje a díky našemu nástroji se dozvíte, která varianta produktu představuje optimální řešení pro váš přístroj. Nejistoty při výběru produktu patří minulosti.

Přesvědčte se díky vizualizaci produktu ještě před zakoupením o správném výběru produktu.

SICK LifeTime Services

Služby firmy SICK zvyšují produktivitu strojů a zařízení, zvyšují z celkového hlediska bezpečnost práce osob, jsou základem pro udržitelnou hospodárnost a zajišťují ochranu investic. Kromě vlastního poradenství nabízí firma SICK podporu při sestavování koncepce a uvedení do provozu a za provozu přímo na místě.

Spektrum služeb sahá mj. od údržby a inspekce přes kontrolu výkonu až po modernizaci a dovybavení. Modulární nebo individuální smlouvy o poskytování servisních služeb prodlužují životnost, a tím i využitelnost zařízení. Díky senzorům a systémům lze kdykoli detekovat poruchy nebo překročení mezních hodnot.

Konzultace a návrh řešení Individuální poradenství k výrobku, jeho integraci a samotné aplikaci.
Uvedení do provozu a údržba Optimalizace pro příslušnou aplikaci a udržitelnost – díky odbornému uvedení do provozu a údržbě vyškoleným servisním technikem firmy SICK.
Smlouvy o poskytování servisních služeb Prodloužení záruky, službu SICK Remote Service, 24hodinovou servisní službu, údržbu, záruky využitelnosti a další modulární prvky lze na přání zákazníka individuálně kombinovat.

Aplikace

Technický přehled

 
 • Přehled technických dat

  Přehled technických dat

  Optické zaostřeníAutofokus
  Úhel zorného pole≤ 60° / ≤ 50°
  Frekvence snímání400 Hz ... 1.200 Hz
  Rozlišení kódu0,17 mm ... 1,2 mm
  Čtecí vzdálenost400 mm ... 2.200 mm
  Ethernet✔ , TCP/IP
  PROFINET✔ , Volitelně přes externí modul provozní sběrnice
  EtherNet/IP™
  Sériový✔ , RS-232, RS-422, RS-485
  CAN
  PROFIBUS DP✔ , Volitelně přes externí modul provozní sběrnice
  Hmotnost1.500 g / 2.200 g
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení