Spolupráce člověka s robotem v síťově propojené továrně

Mensch-Roboter-Kollaboration in der vernetzten Fabrik
Mensch-Roboter-Kollaboration in der vernetzten Fabrik

Člověk a robot ve Smart Factory spolupracují ještě těsněji. Ve smyslu moderní dělby práce podporují senzory od firmy SICK roboty při jejich práci a propůjčují jim zrak pro zvládání úkolů v průmyslovém prostředí. Silnější interakce mezi člověkem a strojem přitom vyžaduje bezpečnostní řešení, která reagují absolutně spolehlivě a vysoce flexibilně.

Z kooperace a koexistence se má stát skutečná spolupráce. Smart Factory se spoléhá na těsnou interakci mezi roboty a lidmi. V těchto takzvaných kolaborativních scénářích představují síla, rychlost, dráhy pohybu robotu a obrobek nebezpečí pro pracovníka. Tato nebezpečí je nutné omezit využitím inherentních ochranných opatření nebo použitím přídavných opatření.

Flexibilní bezpečnost

Již dnes lze bezpečnostní senzory úzce zapojit do aktuálních procesů strojů. Inteligentní algoritmy umožňují např. odklon od digitálně spínající bezpečnostní techniky až po kontinuální reakci stroje v závislosti na pohybu zapojené osoby. Přiblížení pracovníka tak již nevede k paušálnímu vypnutí stroje, ale spíše k adekvátnímu snížení pracovní rychlosti nebo úpravě směrů pohybu.

Safe Motion v akci

„Safe Motion“ je aktuálně nejlepší využitelná technika. Zaručuje neustálou bezpečnost osob, a výrobu přesto není nutné přerušovat. Důsledek: dochází k výrazně menšímu výskytu prostojů a chybných vypnutí, doby cyklů se zkracují a efektivita a využitelnost strojů a zařízení se zvyšují.

Funkční bezpečnost při spolupráci člověka s robotem (MRK)

Má-li člověk a stroj spolupracovat nyní ještě těsněji a přesto bezpečně, je funkční bezpečnost v moderních výrobních systémech důležitým krokem pro vyšší flexibilitu. Na cestě ke komplexní spolupráci, kde člověk a robot sdílejí stejný pracovní prostor a pracují v něm současně, existují také řešení pro koexistenci nebo kooperaci. Společnost SICK nabízí na základě 70 let zkušeností a know-how rozsáhlé portfolio bezpečnostních řešení.

Odborné posouzení bezpečnosti v portfoliu

Současné zabezpečení vysokého počtu nebezpečných míst zajišťuje např. programovatelná bezpečnostní jednotka s doprovodným softwarem, také v kombinaci s bezpečnou senzorovou kaskádou. Nová generace bezpečnostních laserových skenerů absolutně spolehlivě zabezpečuje nebezpečné prostory, přístupy a nebezpečná místa. Výkonné bezpečnostní světelné závěsy jsou vhodné jak pro kompaktní mutingové alternativy bez přídavných senzorů, stejně jako pro vysoce využitelné zabezpečení nebezpečných míst a oblastí. Společnost SICK tak maximalizuje využitelnost ochranných zařízení a pomocí svých výrobků výrazně minimalizuje prostoje strojů a zařízení.

Výběr produktů

Bezpečnostní jednotky
Bezpečnostní jednotka programovatelná pomocí softwaru
Flexi Soft
Bezpečnostní světelné závěsy
Neustále inovujeme způsoby zabezpečení
deTec
Bezpečnostní systémy
Otevřený přístup pro bezpečnou produktivitu
Safe Robotics Area Protection

Máte otázky?

Kontaktujte odborníka

Senzorová řešení pro robotiku
Robotics image
Senzorová řešení pro robotiku
Robotics image

Rovnocenná spolupráce

Ať už se jedná o Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling nebo Position Feedback – senzory od společnosti SICK umožňují robotům přesnější smyslové vnímání.
Více informací zde