Ultrazvukové snímače
UC4

Malé, přesné, ultrazvukové

Vaše výhody

 • Jednoduchá integrace i v nejužším konstrukčním prostoru díky miniaturnímu pouzdru
 • Tlačítko Teach-in pro rychlé a jednoduché uvedení do provozu
 • Integrovaná kompenzace teploty konstantně zajišťuje vysokou přesnost měření pro optimální kvalitu procesu.
 • Vysoká flexibilita díky různým spínacím režimům umožňuje optimální řešení aplikace, a tím zvyšuje spolehlivost a produktivitu.
 • Úplná mechanická kompatibilita s optoelektronickými snímači umožňuje použití technologie vhodné pro příslušnou aplikaci, a to zcela bez potřeby modifikace zařízení.
 • Spolehlivé měření při nečistotě, prachu, vlhkosti a mlze díky necitlivé ultrazvukové technologii

Přehled

Malé, přesné, ultrazvukové

Senzory produktové řady UC4 sjednocují nejmodernější ultrazvukovou technologii s velice malým pouzdrem. Spolehlivé použití i v těžkých pracovních podmínkách činí z UC4 víceúčelový přístroj v miniaturním formátu pro náročné speciální úkoly – např. vždy, když jde o detekci transparentních objektů nebo měření výšky hladiny kapalin a sypkých materiálů. I když jsou kladeny vysoké požadavky na potlačení pozadí nebo na toleranci vůči znečištění, je UC4 se spínacím, analogovým nebo push pull výstupem se systémem IO-Link tou správnou volbou. Portfolio výrobků pro velmi rychlé aplikace optimálně doplňují varianty se zvýšenou spínací frekvencí.

Stručný přehled
 • Spolehlivé měření, nezávisle na barvě materiálu, transparentnosti, lesku a interferenčním světle
 • Ultrazvuková technologie v malém pouzdru
 • Detekce, měření a polohování pomocí ultrazvukové technologie
 • Varianty s digitálním výstupem PNP/NPN, analogovým výstupem nebo výstupem s protitaktem s rozhraním IO-Link
 • Tlačítko Teach-in
 • Přesné potlačení pozadí
 • Necitlivost vůči nečistotám, prachu, vlhkosti a mlze

Výhody

Pro téměř jakékoli použití – nezávisle na barvě, lesku a transparentnosti

Ultrazvukové senzory od společnosti SICK měří a detekují v nejrůznějších oblastech použití objekty s barevnými, lesklými nebo transparentními povrchy, což je náročné zejména pro optické senzory. Ani nepříznivé okolní podmínky jako prach, nečistoty nebo mlha v podstatě neovlivňují výsledek měření. Široký rozsah snímání přitom umožňuje monitorování velkého pole jen jedním senzorem – a to při rozsazích měření od 13 mm do 8 m. Použití kdekoliv: s ultrazvukovými senzory od společnosti SICK se setkáte v jakékoli branži. Rozsáhlé produktové portfolio vám nabízí širokou paletu řešení pro vaši aplikaci. Přesvědčte se sami.

Získejte více informací o principu fungování ultrazvukových senzorů.

Měření doby letu (ultrazvukového) paprsku

Senzor vyšle zvukový impulz, který se odrazí od detekovaného objektu. Doba, kterou impulz potřebuje k překonání vzdálenosti od senzoru k objektu a zpátky, se změří, vyhodnotí a následně přepočítá na vzdálenost.

Vzdálenost = rychlost zvuku × celková doba letu zvuku (t2) / 2

Snímací dosahy ultrazvukových senzorů U ultrazvukových senzorů obecně platí: čím méně zvuku měřený objekt absorbuje, tím vyšší je možný snímací dosah. Provozní dosah udává, do jaké vzdálenosti běžných objektů lze měřit s dostatečnou funkční rezervou. V ideálních podmínkách lze senzor používat dokonce do jeho mezního dosahu. Spínací pole slouží k ideálnímu posouzení způsobilosti aplikace. Tmavě modrá plocha zobrazená v těchto spínacích polích ukazuje příklad pracovní oblasti senzoru při detekci kulaté tyče. Světle modrá plocha znázorňuje maximální rozsah snímání (mezní dosah), kterého lze dosáhnout v ideálních podmínkách u dobře detekovatelných objektů, zde slouží jako příklad nasměrovaná deska. Tato oblast mezi senzorem a objektem měření by měla zůstat volná, aby nedošlo k neúmyslné detekci objektů v prostředí. Detekovatelnost a rozsah snímání objektu závisí na jeho reflexních vlastnostech, velikosti a zaměření. V závislosti na aplikaci může senzor detekovat i velmi malé objekty, např. kovový drát.

Aplikace v zaostření

Ultrazvukové senzory jsou opravdu talentovaným pomocníkem. Snímání pozice, měření vzdálenosti nebo detekce pevných, práškových a kapalných médií: ultrazvukové senzory od společnosti SICK dokazují svoji spolehlivost a přesnost téměř v jakékoli oblasti použití. Bez ohledu na to, o jakou branži nebo o jaké použití se jedná.

Ultrazvukové senzory od společnosti SICK se osvědčují při bezkontaktním snímání objektů ve všech myslitelných aplikacích. Tito všestranní pomocníci spolehlivě a přesně zvládají všechny požadavky pro automatizaci vašich procesů.

IO-Link

Jako spolutvůrce IO-Link nabízí společnost SICK jedno z nejrozsáhlejších portfolií IO-Link na trhu. Smart Sensor s IO-Link generují a přijímají data a informace, které přesahují klasické spínací signály nebo měřené procesní parametry.

Přehled výhod

 • Integrace senzorů na úrovni průmyslové sběrnice zajišťuje souvislou komunikaci pro zvýšení produktivity zařízení
 • Snadná výměna přístrojů s automatickou parametrizací zvyšuje využitelnost stroje
 • Bezporuchový přenos signálu zvyšuje spolehlivost provozu zařízení
 • Automatické nastavení senzorů podle výrobního procesu zaručuje vyšší flexibilitu v aplikaci
 • Nízké náklady na propojení a použití nestíněných kabelů snižují náklady na projekt
 • Vizualizace v PC nabízí přehledné zobrazení funkcí senzorů pro optimální řešení aplikace
 • Rozmanité možnosti diagnostiky, např. klesající intenzita signálu, zamezují prostojům nebo umožňují jejich plánování
 • Automatický E-kusovník prostřednictvím ID přístroje zjednodušuje dokumentaci a snižuje s tím spojené náklady

Nechte si poradit od své kontaktní osoby ze společnosti SICK nebo klikněte zde.

Systém IO-Link řeší problém „posledního metru“ díky plynulé integraci senzorů do automatizační sítě. Otevírají se vám tak nová řešení pro zvýšení flexibility, spolehlivosti a efektivity a můžete snížit náklady ve vašem zařízení.

SICK LifeTime Services

Služby firmy SICK zvyšují produktivitu strojů a zařízení, zvyšují z celkového hlediska bezpečnost práce osob, jsou základem pro udržitelnou hospodárnost a zajišťují ochranu investic. Kromě vlastního poradenství nabízí firma SICK podporu při sestavování koncepce a uvedení do provozu a za provozu přímo na místě.

Spektrum služeb sahá mj. od údržby a inspekce přes kontrolu výkonu až po modernizaci a dovybavení. Modulární nebo individuální smlouvy o poskytování servisních služeb prodlužují životnost, a tím i využitelnost zařízení. Díky senzorům a systémům lze kdykoli detekovat poruchy nebo překročení mezních hodnot.

Konzultace a návrh řešení Individuální poradenství k výrobku, jeho integraci a samotné aplikaci.
Uvedení do provozu a údržba Optimalizace pro příslušnou aplikaci a udržitelnost – díky odbornému uvedení do provozu a údržbě vyškoleným servisním technikem firmy SICK.
Smlouvy o poskytování servisních služeb Prodloužení záruky, službu SICK Remote Service, 24hodinovou servisní službu, údržbu, záruky využitelnosti a další modulární prvky lze na přání zákazníka individuálně kombinovat.

Aplikace

Technický přehled

 
 • Přehled technických dat

  Přehled technických dat

  Rozsah měření
  Provozní dosah13 mm ... 150 mm 1)
  Mezní dosah150 mm / 250 mm
  Rozlišení≥ 0,1 mm
  Přesnost opakování± 0,15 %
  Doba odezvy

  10 ms ... 24 ms

  24 ms 2)

  Čas výstupu5 ms ... 8 ms
  Spínací frekvence30 Hz / 100 Hz
  Analogový výstup4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 3)
  0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω
  Digitální výstup
  DruhPNP / NPN / Protitakt: PNP/NPN
  -
  IO-Link✔ / IO-Link V1.0 / ✔ / IO-Link V1.1
  KrytíIP65 / IP67
  Vysílací výstupPřímý
  Teplota okolního prostředí při provozu–25 °C ... +70 °C 4)
  • 1) Teach-in od 21 mm.
  • 2) Následné vyhlazení analogového signálu může prodloužit dobu odezvy v závislosti na aplikaci až o 200 %.
  • 3) Při 4 mA ... 20 mA a Uv ≤ 20 V max. zátěž ≤ 100 Ω.
  • 4) Při provozních teplotách > 50 °C je nutné zadní stranu UC4 plošně namontovat na držák.
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení