Snímače pro měření vzdálenosti od společnosti SICK

Zdaleka nejžádanější

více

Výkonní řešitelé problémů

Pro všechny snímací dosahy

více

Inovativní technologie

Pro veškeré aplikace

více

Progresivní rozhraní

Pro všechny procesy

více

Robustní univerzální pomocníci

Pro jakékoli prostředí

více
Snímače pro měření vzdálenosti od společnosti SICK
Výkonní řešitelé problémů
Inovativní technologie
Progresivní rozhraní
Robustní univerzální pomocníci

Vyberte vaše řešení

Zde najdete vhodné produkty nebo produktové řady

Filtrovat podle:
1.0 5.0
7.7 mm 84.0 mm
12.0 mm 104.4 mm
13.5 mm 176.0 mm

25 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 8 z 25

Jednoduše přesné měření
 • Více rozsahů měření od 26 mm ... 34 mm do 100 mm ... 500 mm
 • Velice přesné měření nezávislé na povrchu prostřednictvím přijímacího prvku CMOS
 • Jednoduchá koncepce ovládání, resp. naučení založená na LED
 • Velká rozmanitost výrobků s velkým počtem standardních rozhraní
 • Laserová technologie pro přesné proměřování miniaturních objektů
 • Kompaktní samostatný přístroj
 • Vynikající poměr cena-výkon
Nyní porovnat
Vybrat
Vysoce přesné stanovení každého rozměru
 • Velký počet rozsahů měření od 24 mm ... 26 mm do 300 mm ... 700 mm
 • Měření nezávislé na povrchu prostřednictvím přijímacího prvku CMOS
 • Maximální přesnost měření a frekvence měření
 • Měření tloušťky skla pouze s jednou senzorovou hlavou
 • Různé velikosti světelného bodu
 • Integrovaný přepočet až tří senzorů
 • Samostatné využití přes RS-422
Nyní porovnat
Vybrat
Přesně měření s lehkostí
 • Kompaktní, robustní pouzdro
 • Samostatné použití nebo společné použití s vyhodnocovací jednotkou OD Mini
 • Displej a LED pro vizualizaci aktuálního stavu přímo na přístroji
 • K dispozici různá rozhraní
 • Jednoduché naučení pomocí displeje nebo externího vstupu Teach
 • Přijímací jednotka CMOS pro přesné a rychlé měření v rozsahu mikrometrů
 • Různé rozsahy měření: měření možné od 10 mm do 250 mm
Nyní porovnat
Vybrat
Linie řekne více než bod
 • Měření komplexních profilů pouze pomocí jedné laserové linie
 • Současná analýza až čtyř oblastí
 • Více než deset integrovaných funkcí měření, např. výška, šířka a sklon
 • Senzorová hlava a vyhodnocovací jednotka v jednom přístroji
 • Uvedení do provozu pomocí softwaru nebo integrovaného displeje s ovládacími prvky
 • Vysoce kvalitní přijímací jednotka CMOS
Nyní porovnat
Vybrat
Výkon s dlouhým dosahem
 • Senzor pro měření dlouhých vzdáleností s infračerveným laserem s technologií HDDM+
 • Měření vzdálenosti fyzických předmětů (DT1000) nebo odrazky (DL1000)
 • Prachotěsné a vodotěsné pouzdro (IP 65 a IP 67) z vysoce korozivzdorné hliníkové slitiny
 • Konfigurovatelné digitální vstupy a výstupy, analogový výstup a rozhraní průmyslové sběrnice (v závislosti na variantě)
 • Měření na horkém povrchu (DT1000)
Nyní porovnat
Vybrat
Výkonný specialista na měření
 • Frekvence měření až 80 kHz
 • Ethernetové rozhraní s protokolem TCP/IP přímo v senzorové hlavě
 • Rozhraní webového serveru pro parametrizaci
 • Inovativní algoritmus vyhodnocení
 • Maximální přesnost opakování pro úkoly polohování
 • Detekce a měření i těch nejmenších prohlubní nebo otvorů
Nyní porovnat
Vybrat
Necitlivost. Spolehlivost. Krychlový tvar.
 • Spolehlivé měření, nezávisle na barvě materiálu, transparentnosti, lesku a interferenčním světle
 • Robustní pouzdro s tlačítky Teach-in
 • Snímací dosahy až 8 000 mm
 • Analogový výstup, digitální výstup s protitaktem s IO-Link nebo dvěma digitálními výstupy PNP/NPN
 • Necitlivost vůči nečistotám, prachu, vlhkosti a mlze
 • Nastavitelná citlivost
Nyní porovnat
Vybrat
Malý senzor, velké využití
 • Velice krátké a robustní kovové pouzdro M12
 • Rozmanitá rozhraní a systém IO-Link
 • Optimální potlačení pozadí
 • Integrovaná kompenzace teploty
 • Detekce, měření nebo polohování pomocí ultrazvuku
 • Nezávisle na barvě materiálu, transparentnosti, lesku a interferenčním světle
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 8 z 25

Výhody

From micron to mile – pro jakékoli vzdálenosti

Automatizace nezadržitelně postupuje kupředu ve všech průmyslových oblastech. V popředí jsou přitom: snímače pro měření vzdálenosti, řešení pro měření a detekci od firmy SICK. Jako inteligentní zdroje dat poskytují přesné informace téměř pro jakékoli použití. Pro všechny vzdálenosti, v jakémkoli prostředí. Vybavené špičkovými technologiemi a rozličnými rozhraními. Objevte celosvětově unikátní portfolio výkonů, které sdružuje rozsáhlé oborové znalosti a vynikající inovační sílu. Vysoký výkon a neomezená flexibilita – recept pro váš úspěch.

Laserová triangulace

Triangulace se opírá o měření vzdálenosti na základě výpočtu úhlu. Senzor přitom promítá světelný bod na detekovaný objekt. Světlo odražené od objektu dopadá v závislosti na vzdálenosti pod určitým úhlem na přijímací článek senzoru. Podle pozice světelného bodu na přijímacím článku lze stanovit vzdálenost objektu.

Doba letu paprsku

Při měření doby letu paprsku (Optical Time of Flight) se vzdálenost mezi senzorem a objektem odvodí z měřeného času, který uplyne mezi vysláním světelného impulzu (laserová dioda, LED, ...) senzorem a jeho odražením zpátky na přijímač.

Doba letu ultrazvukového signálu

Při měření doby letu paprsku pomocí ultrazvuku (Ultrasonic Time of Flight) vyšle senzor zvukový impulz, který se odrazí od detekovaného objektu. Doba, kterou impulz potřebuje k překonání vzdálenosti od senzoru k objektu a zpátky, se změří, vyhodnotí a následně přepočítá na odpovídající vzdálenost.

Tři technologie, které přinášejí účinné řešení.

Progresivní rozhraní

Propojené výrobní a řídicí procesy ve složitých prostředích strojů určují průmyslovou budoucnost. Inteligence senzorů je předpokladem pro vysoce komplexní zpracování fyzických signálů na informace senzorů: pomocí inteligentních senzorových systémů podporuje společnost SICK již dnes dynamické průmyslové procesy, optimalizované v reálném čase a samostatně se organizující. Pro spolehlivou síťovou komunikaci je důležité jasné definování potřebných dat a jejich sloučení se síťově propojeným světem dat. Výběr správné komunikace přitom hraje hlavní roli pro definovanou cestu. V závislosti na potřebě, infrastruktuře a prostředí nabízejí snímače pro měření vzdálenosti od společnosti SICK integrační technologii, která je ideální pro vaše účely.

IO-Link

IO-Link otevírá nové možnosti pro přímou komunikaci mezi řízením zařízení a provozní úrovní. Jednoduché senzory a aktuátory jsou aktivními účastníky procesu v integrované automatizační síti.

Jako vysílače hlásí stavy prostřednictvím Master řídicímu systému, jako přijímače obdrží naopak signály a zpracují je. Tím se optimalizují procesy a náklady v celém hodnotovém řetězci.

Ethernet a průmyslové sběrnice

Pomocí Ethernetu a průmyslových sběrnic mohou všechny zúčastněné senzory a aktuátory komunikovat jako komplex senzorů s řídicím systémem zařízení. V závislosti na typu rozhraní jsou na výběr různé hierarchie a uspořádání zúčastněných přístrojů – takzvané topologie.

Ethernet a průmyslové sběrnice umožňují zpracování velkých množství dat, přenos dat senzorů v reálném čase a jejich přímou integraci do IT systémů a cloudů.

Sériový

Sériová rozhraní slouží k přímému přenosu dat mezi řídicím systémem a senzorem nebo aktuátorem.

Při komunikaci se všechny bity jednotlivě postupně přenesou prostřednictvím propojení z bodu do bodu.

Hlavní výhody sériových rozhraní spočívají v nízké technické složitosti a nezávislosti systémové struktury.

Vždy správně propojené – rychlé, snadné, efektivní

Robustní univerzální pomocníci

Od nejmenších až po velmi velké vzdálenosti: v celé řadě oblastí použití uvnitř budov i venku měří a detekují snímače SICK pro měření vzdálenosti na bázi ultrazvuku, světla nebo radaru. V jakémkoli prostředí, na nejrůznějších površích a individuálně přizpůsobené příslušnému úkolu. Ani nepříznivé okolní podmínky jako prach, nečistoty nebo mlha v podstatě neovlivňují výsledek měření.

Kontrola výšky hladiny

Regulace výšky hladiny kapalin a sypkých materiálů pomocí ultrazvukových snímačů pro měření vzdálenosti zaručuje bezpečnost procesů nezávisle na materiálu, a to i v náročných okolních podmínkách, jako je prach, nečistoty nebo mlha.

Polohování, kontrola přítomnosti, ochrana před kolizí

Velkoplošná detekce objektů s nejrůznějšími tvary a reflexními vlastnostmi prostřednictvím ultrazvukové technologie nabízí maximální flexibilitu stroje pro spolehlivé polohování, kontrolu přítomnosti a ochranu před kolizí.

Přesné a spolehlivé měření Robustní snímače pro měření vzdálenosti přesně a spolehlivě zjišťují vzdálenost dřevěného kmene od nárazové stěny. Dx50-2 tak zajišťuje optimální vhození dřevěného kmene na dopravníkový pás i ve velmi náročném prostředí.
Přesné nastavení polohy

V intralogistice podporují senzory od společnosti SICK díky vysoce přesné detekci hran logistických boxů jakékoli barvy optimální nastavení polohy robotických ruk z větších vzdáleností.

Kontrola osazovacích procesů

OD Mini využívá technologii triangulace pro kontrolu osazovacích procesů v sériové výrobě. Díky svému malému konstrukčnímu tvaru je extrémně flexibilně použitelný také v mnoha dalších aplikacích.

Kontrola kvality

OD5000 představuje vyšší třídu vysoce přesných měřicích triangulačních senzorů. Velmi přesné a rychlé nanášecí procesy při výrobě baterií lze monitorovat inline, a optimalizovat tak kvalitu sériových produktů.

Univerzální použitelnost – snímače pro měření vzdálenosti od společnosti SICK řeší vaše výzvy

Ke stažení