CSS High Resolution

Detekuje i barevné odstíny, které jsou pro lidské oko jen stěží rozlišitelné

Snímač barev CSS High Resolution zaujme obzvláště vysokým rozlišením barev a velkou hloubkou ostrosti. Přesně tak detekuje i velmi jemné barevné rozdíly. Díky inovativnímu procesu teach-in snímá snímač barev také barevné přechody a strukturované materiály, jako je dřevo, kámen a kůže.

Výběr produktů

CSS High Resolution

Detekce barev na proměnlivou vzdálenost

CSS High Resolution detekuje barevné nuance – nezávisle na vzdálenosti od objektu pro větší flexibilitu při používání. Díky snímacímu dosahu až 500 mm detekuje snímač barev v jednom procesu také objekty s různými velikostmi a proměnlivou vzdáleností.

Výběr produktů

CSS High Resolution

Výstup až 15 barev na senzor, prostřednictvím rozhraní IO-Link až 24 barev

Čtyři digitální výstupy 8 pinových variant jsou binárně kódované v režimu „Coded“. Tímto způsobem lze prostřednictvím senzoru realizovat výstup až 15 barev. Rozhraní IO-Link otevírá další možnosti: na jednu úlohu pro identifikaci (job) lze externě přenášet a ukládat až 24 barev.

Výběr produktů

CSS/CSX High Speed

Rychlá detekce a výstup až 24 barev

Díky spínací frekvenci 13,8 kHz snímají snímače barev CSS/CSX High Speed rychle barvy objektů. Senzory spolehlivě detekují i barevné přechody a strukturované materiály. Další výhody CSS/CSX High Speed: přesné nastavení citlivosti, výstup barevných hodnot a podobnosti barev, jakož i další možnosti nastavení a výstupu pomocí rozhraní IO-Link.

Výběr produktů
CSS High Resolution
CSS High Resolution
CSS High Resolution
CSS/CSX High Speed

Vyberte vaše řešení

Zde najdete vhodné produkty nebo produktové řady

Filtrovat podle:

4 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 4 z 4

Malý, jednoduchý, chytrý
 • Snímač barev v miniaturním pouzdře, které šetří cenný instalační prostor
 • Statické a dynamické metody teach-in pomocí intuitivního tlačítka Teach-in
 • Vzdálený teach-in prostřednictvím rozhraní IO-Link umožňuje vizualizaci, konfiguraci a diagnostiku
 • Snímací dosah 12,5 mm nebo 15 mm pro snadné přizpůsobení různým požadavkům aplikace
 • Nový optický systém s větším snímacím dosahem, vyšší tolerancí, větší robustností a homogenním snímáním RGB
Nyní porovnat
Vybrat
Snímá i velmi jemné barevné nuance a zvládá měnící se vzdálenosti
 • Vysoké rozlišení barev
 • Detekuje barevné přechody a strukturovaný materiál
 • Snímací dosahy až 500 mm
 • Automatická regulace snímacích dosahů
 • Výstup hodnot barev (L*a*b/RGB) a podobnost barev
 • Lze uložit až 24 barev pro jednu identifikační úlohu (job)
 • Rozhraní IO-Link, asistence pro nastavení specifická pro danou aplikaci prostřednictvím softwaru SOPAS
 • Barevný TFT displej
Nyní porovnat
Vybrat
Rychle snímá 24 uložených barev a nabízí přesné možnosti nastavení.
 • Spínací frekvence: 13,8 kHz
 • Výstup hodnot barev (L*a*b nebo RGB) a podobnost barev
 • Výstup až 15 barev pomocí režimu „Coded“
 • Lze uložit až 24 barev pro jednu identifikační úlohu (job)
 • Rozhraní IO-Link; software SOPAS s asistencí pro příslušnou aplikaci
 • CSX: kompatibilní pro montáž s CS8

Nyní porovnat
Vybrat
Přesná detekce, kontrola a třídění barev
 • Možnost uložení jedné (CS8-1) nebo čtyř (CS8-4) barev
 • Snímací vzdálenost 12,5 mm nebo 60 mm
 • Krátká doba odezvy do 85 µs
 • Vysoké rozlišení barev
 • Zobrazení shody barev prostřednictvím sloupcového grafu
 • Velmi přesný světelný bod, vysoké geometrické rozlišení
 • Kovové pouzdro se dvěma otvory pro výstup světla (zaměnitelné)
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 4 z 4

Výhody

Tak rozmanité jako jejich možnosti použití – snímače barev od společnosti SICK

Snímače barev snímají barvy objektů. Za tímto účelem senzory vyzařují světlo v celém viditelném rozsahu na kontrolované objekty, vypočítají z odraženého světla barevné složky a porovnají je s předem uloženými referenčními hodnotami barev.

Tam, kde se barvy liší, nabízí společnost SICK vhodná řešení: od stísněných prostor přes rychlé procesy až po přesnou kontrolu barevných odstínů.

Velmi vysoké barevné rozlišení na proměnlivou vzdálenost – CSS High Resolution

Snímač barev CSS High Resolution s velmi vysokým barevným rozlišením rozlišuje i barevné nuance, které lidské oko těžko postřehne. I při různých velikostech objektů a měnících se vzdálenostech od senzoru přiřazuje CSS High Resolution barevné odstíny správně. Dalšími přednostmi přístroje jsou výstup hodnot barev, barevný TFT displej a také rozhraní IO-Link, které umožňuje například paralelní přenos a ukládání až 24 barev.

Automatická regulace snímacích dosahů

Senzor CSS High Resolution automaticky přizpůsobí vyhodnocení barvy vzdálenosti objektu. To zaručuje flexibilitu procesu.

Zobrazení hodnot barev na barevném TFT displeji

Displej senzoru navíc zobrazuje hodnoty barev (RGB nebo L*a*b) a podobnost snímané barvy s naučenou barvou.

Monitorování a další nástroje prostřednictvím rozhraní IO-Link

IO-Link zajišťuje rychlé uvedení senzoru do provozu, mnoho možností nastavení a inteligentní monitorování v reálném čase.

CSS High Resolution přesvědčí vysokým výkonem ohledně rozlišení barev a snímacího dosahu – i když se mění. Dalšími výhodami jsou výstup hodnot barev, barevný TFT displej a rozhraní IO-Link.

Rychlá detekce až 24 barev v jednom procesu – CSS/CSX High Speed

Díky spínací frekvenci až 13,8 kHz je senzor CSS/CSX High Speed vhodný zejména pro vysoké dopravní rychlosti, např. v třídicích procesech nebo pro rychlé snímání barevných značek. Prostřednictvím rozhraní IO-Link lze přenášet a externě ukládat až 24 nezpracovaných barevných hodnot (RGB/L*a*b).

Pro vysoké rychlosti

Díky spínací frekvenci 13,8 kHz rozlišují senzory CSS/CSX High Speed barvy také při vysokých procesních rychlostech.

Výstup 15 nebo 24 barev

Durch Verknüpfung seiner 4 Schaltausgänge kann der Sensor 15 Farben ausgeben, mithilfe von IO-Link sogar 24 Farben.

Barevné hodnoty a podobnost barev

Senzor CSS/CSX High Speed zobrazuje rozdíl mezi naučenou a snímanou barvou. Prostřednictvím rozhraní IO-Link lze navíc číst hodnoty barev (RGB nebo L*a*b).

Senzory CSS/CSX High Speed přesvědčivě zaujmou rychlou detekcí barev mnoha objektů a možností přesného nastavení na příslušnou aplikaci.