Insideři vědí více – se Smart Motor Sensors přímo uprostřed dění

Smart Motor Sensors činí z uživatelů insidery. V absolutně bezprostřední blízkosti provozu! Smart Motor Sensors od společnosti SICK poskytují informace přímo z centra výroby. Informace o stavu strojů a servomotorů, které pomáhají dříve rozpoznat chybné funkce, rychleji je odstranit nebo jim zcela zamezit. Pro poskytnutí tohoto náhledu zákazníkům a umožnění prediktivní údržby používá společnost celé svoje know-how. 

 

Smart Motor Sensors dalece překračují možnosti konvenčních motor feedback systémů. Prostřednictvím globálně etablovaného jednokabelového rozhraní pro motor feedback systémy HIPERFACE DSL® se navíc daří sdružovat další data senzorů. Vzniká tak skutečná fúze senzorů, která je předpokladem pro opravdu inteligentní zpětnou vazbu.

Fakta se stávají transparentní informací

Servomotor pohání proces. Motor feedback systémy poskytují data pro regulaci a provoz motorů, a zajišťují tak bezproblémový a efektivní proces. Ale motor feedback systémy jsou více než jen pouhým poskytovatelem dat. Inteligentní senzorika kontroluje během provozu nejen parametry jako rychlost, bezpečnou pozici, zrychlení, teplotu a počet otáček. Prediktivní údržba a permanentní monitorování podmínek procesu jsou možné především díky doplňkovým funkcím, jako je elektronický typový štítek, histogramy a uživatelsky definované výstražné pokyny.

Motor feedback systémy od firmy SICK se tak stávají Smart Motor Sensors.

Co se měří?

Rychlost

Zrychlení

Úhel

Teplota

Počet otáček

 

Inteligentní jednokabelové rozhraní – HIPERFACE DSL® digitální evoluce

HIPERFACE DSL®

HIPERFACE DSL® od firmy SICK bylo první jednokabelové rozhraní pro servomotory zavedené na trhu. Od té doby se etablovalo u výrobců motorů a pohonů po celém světě. Čistě digitální rozhraní znamená přímé připojení k budoucnosti. Inovativní a nadmíru bezporuchový protokol HIPERFACE DSL® umožňuje komunikaci pomocí pouhých dvou žil, integrovaných do kabelu motoru.

Zjistěte si více o HIPERFACE DSL®

 

Vaše výhody – Smart Motor Sensors udržují výrobu v chodu

Inteligentní senzorika společně s celosvětově etablovaným rozhraním – to jsou Smart Motor Sensors od firmy SICK.

Smart Motor Sensors jsou více než jen zdroj dat z centra pohonu. Všude, kde se v procesu něco pohybuje, zajišťují Smart Motor Sensors efektivní monitorování. Smart Motor Sensors „realizují“ v mnoha ohledech budoucnost. A budoucnost již začala. Díky rozhraní HIPERFACE DSL® umožňují Smart Motor Sensors již dnes monitorování podmínek a prediktivní údržbu. Kromě toho přenášejí bezpečné hodnoty rychlosti a pozice pro provádění inteligentních bezpečných provozních režimů na stroji (Safe Motion). Úspora druhé motorové zástrčky a samostatného kabelu enkodéru umožňují kompaktní konstrukci stroje.

Smarte Sensorik zusammen mit einer weltweit etablierten Schnittstelle – das sind Smart Motor Sensors von SICK.
Smarte Sensorik zusammen mit einer weltweit etablierten Schnittstelle – das sind Smart Motor Sensors von SICK.
Sensordaten
Sensordaten

Data senzoru

k rychlosti, pozici, zrychlení, teplotě, otáčkám

Steuerung
Steuerung

Řídicí systém

Informace o rychlosti a pozici umožňují bezpečné řízení stroje.

Einkabel-Schnittstelle
Einkabel-Schnittstelle

Jednokabelové rozhraní

HIPERFACE DSL® minimalizuje náklady na kabelové zapojení, neboť přenos dat senzoru zajišťuje motorový kabel.

 

Branže – zvýšení výkonu pro strojírenství

Smart Motor Sensors se etablovaly ve všech branžích. Na první pohled to často není vůbec vidět – a přesto se v nesčetných servomotorech od různých výrobců používají inteligentní senzory a inovativní rozhraní od firmy SICK. To poskytuje nejrůznějším branžím důležité impulzy pro úspěšnou výrobu.

Balení

Robotika

Manipulační a montážní technika

Polovodiče

Elektronika

 

Budoucnost začíná již teď

Smart Motor Sensors v I4.0

Smart Motor Sensors poskytují všechny předpoklady pro úspěšné použití v aplikacích I4.0. Nejdůležitější ze všeho je zde čistě digitální rozhraní HIPERFACE DSL®, které vysílá měřená data přímo prostřednictvím servoregulátoru do cloudu přes Ethernet. Na tomto základě lze v budoucnosti vzájemně propojit výrobní procesy tak, aby fungovaly i nezávisle.

sHub® - Rozbočovač senzorů pro inteligentní servomotory, které si „řeknou“ o údržbu

SICK Smart Motor Sensors Sensor Hub Image
  • Doplňující údaje o vibracích a teplotě sHub® umožňují vysoce přesné monitorování stavu a zvyšují využitelnost servomotorů
  • Zařízení sHub® a EDS/EDM35 tvoří výkonný tým a zajišťují integraci relevantních bezpečnostních funkcí a tím i vysoce přesné a bezpečné servopohony
  • S digitálním komunikačním rozhraním HIPERFACE DSL® lze realizovat monitorování stavu servomotorů v reálném čase – na nejvyšší úrovni bezpečnosti

sHub® – kombinovaná síla pro další pokrok

Vývoj pokračuje kupředu. Rozbočovač senzorů se u společnosti SICK nazývá sHub® a představuje stupeň rozšíření pro Smart Motor Sensors. Sdružuje data Smart Motor Sensors a dalších senzorů, které jsou zabudované v motoru. Umožňuje tak skutečnou fúzi senzorů. Rozbočovač sHub® proto „shromažďuje“ data Smart Motor Sensors, např. pro bezpečnou pozici a rychlost, ale také informace další senzoriky, např. teplotu, otřesy, vibrace a vlhkost. Takto sdružené množství dat doručuje sHub® prostřednictvím stávajícího datového kabelu HIPERFACE DSL® v synchronním taktu regulátoru pohonu. Smart Motor Sensors a sHub® se tak stávají důležitými moduly na cestě ke Smart Factory v I4.0.

Máte otázky?

Kontaktujte odborníka

Senzorová řešení pro robotiku
Robotics image
Senzorová řešení pro robotiku
Robotics image

Rovnocenná spolupráce

Ať už se jedná o Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling nebo Position Feedback – senzory od společnosti SICK umožňují robotům přesnější smyslové vnímání.
Více informací zde

Mobilní roboty:
Move into new dimensions

Robotika si razí cestu – ať už ve výrobě, logistice nebo službách. Senzorová řešení pro všechny varianty mobilních robotů

Více informací