Digitální výroba a logistika: pobočka společnosti Audi v Neckarsulmu pokládá další základy pro kompletně síťově propojenou továrnu

1.9.2021

To, co v roce 2015 začalo výrobou Audi A8, se mezitím stalo pro všechny výrobní procesy firmy Audi v Neckarsulmu v jižním Německu standardem: od karosárny až po expedici jsou všechny modely opatřené „průkazem totožnosti“, RFID transpondérem, například od společnosti SICK. Tento transpondér obsahuje identifikační číslo příslušného vozidla a umožňuje prostřednictvím UHF RFID čtecí a zapisovací jednotky bezkontaktní výměnu dat vozidla.

Every Audi manufactured at this location immediately receives an RFID tag at the first manufacturing step: body construction.
Every Audi manufactured at this location immediately receives an RFID tag at the first manufacturing step: body construction.

Německý závod firmy Audi je tak prvním v koncernu Volkswagen, který používá RFID jako primární identifikační médium v celém výrobním procesu. Jedním z důvodů rozsáhlého digitálního propojení je pokračující individualizace přání zákazníků. Ať už se jedná o ráfky, systém Infotainment, potahy sedadel nebo individuální přizpůsobení: vedle barvy a motorizace lze požadované vozidlo konfigurovat z nesčetných možností. To od společnosti Audi vyžaduje velmi širokou varianci výroby. O to důležitější je proto úkol vždy správně identifikovat každé vozidlo ve výrobě a expediční logistice. Prakticky ve všech oblastech musí být transparentní a nezaměnitelné, co následuje v dalším kroku a jakým způsobem se to stane. Každý model Audi má zaručeně opustit montážní linku tak, jak byl předem nakonfigurován – a také má zaručeně dorazit na správnou cílovou adresu. Tato spolehlivost byla ve srovnání s dosud různými identifikačními technologiemi v různých odvětvích dále zdokonalena a sjednocena pro konzistentní používání technologie RFID.

 

Jednotné technologii RFID se otevírá stále více dveří (automobilů)

Zkratka RFID znamená „Radio-Frequency Identification“, identifikace prostřednictvím rádiové frekvence. Elektromagnetické vlny přitom umožňují automatizační procesy prostřednictvím bezkontaktního čtení a ukládání dat. Příslušné čtecí a zapisovací jednotky pracují v ultra vysokém frekvenčním pásmu od 860 do 960 MHz, které se hodí pro obzvláště velké dosahy a rychlé přenosy a detekují u každého modelu příslušný krok výroby.

Každé Audi vyrobené v závodě – od Audi A4 až po elektromobil Audi e-tron GT – obdrží RFID datový nosič (neboli „transpondér“) již v prvním výrobním kroku v karosárně. Tento transpondér je připevněn k pravému zadnímu konci karosérie a doprovází odtud každé vozidlo do lakovny k montáži až po expedici příslušnému zákazníkovi. Další výhoda pro firmu Audi: připevnění malého transpondéru o rozměrech 30 × 50 mm přímo na kov nyní umožňuje flexibilnější možnosti umístění na vozidle. A na rozdíl od dřívějších štítků zůstává tento transpondér na vozidle – i po ukončení výroby. Dosud nutný držák pro připevnění štítků navíc již není zapotřebí.

Pasivní datový nosič na bázi rádiového přenosu obsahuje anténu a čip. Díky digitální výměně dat prostřednictvím transpondéru lze všechny obrobky lokalizovat a identifikovat v každé stanici, od karosárny přes lakovnu až po finální montáž. Jako pasivní RFID štítek přijímá energii pro přenos dat z RFID čtecí a zapisovací jednotky.

Through the digital exchange of data via the tag, it is possible to localize and identify all workpieces at every station.
Through the digital exchange of data via the tag, it is possible to localize and identify all workpieces at every station.

 

Spolehlivý, i když panuje horko

Štítek transpondéru i OMT (on metal transpondér) jsou vhodné pro všechny výrobní procesy. A to v náročném prostředí, protože datové nosiče musejí během výroby odolávat extrémním vlivům. Přitom jsou velmi odolné vůči vnějším výrobním vlivům. RFID datový nosič dokonce vydrží i vysoké nároky v lakovně: elektrostatické vlivy nebo vysoké teploty nad 200 °C na ně nikterak nepůsobí, ani když jsou sprchovány antikorozními prostředky nebo se ocitnou v lázni předběžné úpravy laku.

RFID
Identifikace UHF transpondérů pomocí RFID čtecí/zapisovací jednotky pro velké snímací dosahy
RFU63x
Both the transponder label and the OMT (on-metal transponder) are suitable for all manufacturing processes.
Both the transponder label and the OMT (on-metal transponder) are suitable for all manufacturing processes.

 

Jasnost a jednotnost krok za krokem

Nezaměnitelná identifikace okamžitě definuje další (individualizační) krok pro každou osobu pracující na vozidle. Na konci výroby se datový nosič trvale znečitelní.

Další výhodou přehledu dat na bázi RFID je jednotnost v celém procesu namísto chaosu vyplývajícího z různých technologií. To umožňuje např. smysluplnější analýzy trendů, různé situace čtení lze ostatně navzájem porovnávat. A čím lepší jsou informace, tím větší je potenciál pro optimalizaci výrobního procesu. Tímto způsobem lze využít možnosti zlepšení a predikovat odchylky dříve, než nastanou.

Díky kompletnímu síťovému propojení zvyšuje závod Audi v Neckarsulmu využitelnost zařízení i účinnost. Lze konstatovat, že technologie RFID je důležitým základem plně propojené továrny a má se v příštích letech stát standardem ve všech odvětvích závodů Audi po celém světě.

 

Přečtěte si více informací

Inteligentní senzory ve výrobě automobilů podporují elektromobilitu

Přečtěte si více informací

Efektivní výroba automobilů pomocí technologie RFID

Přečtěte si více informací

Inteligentní technologie RFID uzavírá mezery v dodavatelském řetězci

Přečtěte si více informací

Pro bezproblémovou výrobu pneumatik

Přečtěte si více informací

Máte nějaké dotazy?

Obraťte se na naše odborníky

Technologie RFID
Technologie RFID

Jednoduše zodpovězené nejdůležitější otázky týkající se RFID, mnoho příkladů aplikací a nabídky školení.

Informovat se nyní