Konzultace a návrh řešení

Bezpečně a kompetentně

Konzultace a návrh řešení od SICK LifeTime Services je vhodné využít již do počátku – pro efektivní a ekonomická řešení v souladu s aktuálními legislativními předpisy a požadavky. Společnost SICK poskytuje podporu při výběru vhodných produktů, jejich integraci a uvedení do provozu, a také při posouzení daného stroje a při návrhu bezpečnostního konceptu. SICK také nabízí engineering, jako je programování a funkční zkoušky z hlediska předpisů, norem a specifikací.

Filtrovat podle:

8 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 8 z 8

Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam
Individuální posouzení rizik pro efektivní bezpečnostní řešení
 • Identifikace mechanických a elektrických ohrožení
 • Cílené odhadování a posuzování rizik
 • Doporučení přiměřených opatření pro snížení rizik
 • Stanovení potřebné úrovně vlastností (PLr)
 • Odhad možného sníženého zbytkového rizika
 • Zohlednění aktuálních směrnic a norem
Nyní porovnat
Vybrat
Udržitelné a nezávislé posouzení rizik vašeho stroje
 • Identifikace elektrických a mechanických ohrožení
 • Vyhodnocení rizik identifikovaných ohrožení
 • Posouzení existujících ochranných opatření
 • Doporučení nových nebo zlepšení stávajících ochranných opatření
 • Zohlednění platných předpisů a ustanovení
 • Celosvětově dostupný servisní výkon
Nyní porovnat
Vybrat
Měření kolize pro spolupracující roboty
 • Efektivní provedení měření síly a tlaku certifikovanými odborníky na bezpečnost ze společnosti SICK
 • Dokumentace v souladu s ISO/TS 15066 včetně přehledu dodržených a překročených mezních hodnot
 • Odborné znalosti Safe Robotics: společnost SICK poskytuje podporu při interpretaci výsledků měření
Nyní porovnat
Vybrat
Koncepce bezpečnostních řešení pro bezpečné a produktivní stroje
 • Individuálně odsouhlasený návrh řešení pro vytvoření opatření ke snížení rizik
 • Přehledná vizualizace řešení včetně zobrazení opatření a komponentů na stroji
 • Plánování ochranných krytů v souladu s normou
 • Plánování bezpečnostních a doplňkových ochranných funkcí v souladu s normou
Nyní porovnat
Vybrat
Optimální řešení na základě definování potřebných funkcí
 • Definování potřebných funkcí
 • Posouzení okolních podmínek a identifikace elektrických a mechanických požadavků
 • Testování systému
 • Dokumentované doporučení pro optimální řešení
Nyní porovnat
Vybrat
Specifikace a programování bezpečnostního aplikačního softwaru
 • Strukturovaná specifikace softwaru pro definované bezpečnostní funkce
 • Vytvoření bezpečnostního aplikačního softwaru podle modelu V v souladu s normou ČSN EN ISO 13849-1
 • Přehledné programování a parametrizace bezpečnostní jednotky
 • Provádění revizí kódu pro zajištění bezchybného softwaru
Nyní porovnat
Vybrat
Specifikace bezpečnostních komponentů řídicích systémů dle normy
 • Efektivní design bezpečnostního hardwaru včetně výběru a zapojení vhodných bezpečnostních komponentů řídicích systémů
 • Zjištění dosažené úrovně vlastností (PL)
 • Dimenzování ochranných krytů
 • Výpočet dob doběhu a potřebných bezpečných vzdáleností
Nyní porovnat
Vybrat
Spolehlivá verifikace a validace bezpečnostního řešení
 • Vypracování verifikačního a validačního plánu s podrobným popisem zkušebního procesu pro následnou zkoušku bezpečnostního řešení
 • Efektivní a transparentní provedení a dokumentace zkoušek
 • Dokumentace odhalených chyb a odchylek a jejich korekce
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 8 z 8