Kontakt
Komentář

Konzultace a návrh řešení

Bezpečně a kompetentně

Konzultace a návrh řešení od SICK LifeTime Services je vhodné využít již do počátku – pro efektivní a ekonomická řešení v souladu s aktuálními legislativními předpisy a požadavky. Společnost SICK poskytuje podporu při výběru vhodných produktů, jejich integraci a uvedení do provozu, a také při posouzení daného stroje a při návrhu bezpečnostního konceptu. SICK také nabízí engineering, jako je programování a funkční zkoušky z hlediska předpisů, norem a specifikací.

7 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 7 z 7

Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam
Systematické snižování rizik na strojích a technických pracovních prostředcích
 • Posouzení rizik nebo vedení při jejich posuzování
 • Stanovení vztahujících se směrnic a norem
 • Identifikace ohrožení
 • Vyhodnocení rizik
 • Specifikace bezpečnostních požadavků
Nyní porovnat
Vybrat
Udržitelné a nezávislé posouzení rizik vašeho stroje
 • Identifikace elektrických a mechanických ohrožení
 • Vyhodnocení rizik identifikovaných ohrožení
 • Posouzení existujících ochranných opatření
 • Doporučení nových nebo zlepšení stávajících ochranných opatření
 • Zohlednění platných předpisů a ustanovení
 • Celosvětově dostupný servisní výkon
Nyní porovnat
Vybrat
Funkční bezpečnost v souladu s normami a směrnicemi
 • Specifikace bezpečnostních funkcí a potřebné úrovně bezpečnosti (PLr nebo SILr)
 • Doporučení technické realizace bezpečnostních funkcí ve formě blokových schémat
 • Stanovení potřebných parametrů k výběru ochranných zařízení
 • Specifikace bezpečnostního konceptu
Nyní porovnat
Vybrat
Optimální řešení na základě definování potřebných funkcí
 • Definování potřebných funkcí
 • Posouzení okolních podmínek a identifikace elektrických a mechanických požadavků
 • Testování systému
 • Dokumentované doporučení pro optimální řešení
Nyní porovnat
Vybrat
Výběr vhodných bezpečnostních komponent a jejich zapojení
 • Výběr vhodných komponent a jejich zapojení
 • Specifikace opatření k zvládnutí a kontrole systematických chyb
 • Stanovení a verifikace úrovně bezpečnosti
 • Specifikace konceptu hardwaru
 • Vypracování projektu SISTEMA
Nyní porovnat
Vybrat
Bezpečnostní řídící systémy jsou naprogramovány podle příslušných norem
 • Specifikace bezpečnostního aplikačního softwaru včetně určení vstupních a výstupních signálů
 • Vypracování a verifikace bezpečnostního aplikačního softwaru podle V modelu pro vývoj softwaru
Nyní porovnat
Vybrat
Bezpečné splnění cílů ochrany
 • Vypracování verifikačního a validačního plánu pro ověření správného výběru, instalace, implementace a funkce bezpečnostních částí řídicího systému (SRP/CS)
 • Konfigurace bezpečnostních částí řízení
 • Analýza a test podle verifikačního a validačního plánu
 • Specifikace potřebné úpravy a také příp. korekce bezpečnostního aplikačního programu
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 7 z 7

Nahoru