Kontakt
Komentář

Kontrola a optimalizace
Výrobní přejímací zkouška

Jistota u objednané kvality výrobku a funkčnosti

Vaše výhody

  • Kontrola objednaných výrobků před jejich expedicí
  • Zabezpečení kvality a funkčnosti výrobků
  • Pro systémové integrátory: zabezpečení vůči vlastním zákazníkům
  • Potvrzení funkčnosti na základě protokolu o přejímce a o zkoušce
  • Nahlédnutí do způsobu práce a výroby ve společnosti SICK

Přehled

Jistota u objednané kvality výrobku a funkčnosti

Aby výrobky fungovaly tak, jak si je zákazník objednal, provádí společnost SICK výrobní přejímací zkoušku. To znamená, že před expedicí zkontroluje tým odborníků ze společnosti SICK podle specifického protokolu přístroje výrobky v přítomnosti zákazníka. Test se provádí u společnosti SICK. Rozsah testu se řídí podle druhu objednávky a případných specifických požadavků zákazníka. Test slouží jako doklad o tom, že výrobky splňují požadavky zákazníka na funkčnost. Zákazník obdrží protokol o přejímce a o zkoušce, který potvrzuje funkčnost výrobků. Výrobní přejímací zkouška přitom zákazníkovi umožňuje, aby se seznámil se způsobem práce společnosti SICK přímo v místě. Kromě toho může zákazník nahlédnout do výroby ve společnosti SICK.

Stručný přehled
  • Kontrola úplnosti, kvality a funkčnosti objednaných výrobků
  • Provedení testů v příslušném výrobním závodě společnosti SICK
  • Nahlédnutí do výroby srovnatelných výrobků
  • Protokol o přejímce a zkoušce

 

Místní školení

Školení a semináře

Kontakt

SICK spol. s r.o.
Ukrajinská 2a
101 00 Praha 10 - Vršovice

IČ: 44849036
DIČ: CZ44849036

Telefon: +420 257 911 850
Fax: +420 257 810 559

sick@sick.cz

Bezpečnostní služby společnosti SICK: bezpečné poradenství, design, řešení na klíč

Ke stažení

Nahoru