Kontakt
Komentář

Kontrola a optimalizace
Kontrola elektrického vybavení

Zkouška na ochranu před ohrožením elektrickým proudem

Vaše výhody

  • Včasné rozpoznání nebezpečí úrazu elektrickým proudem
  • Splnění platných bezpečnostních norem
  • Ověření bezpečnosti s odpovídajícím zadokumentováním do inspekční zprávy pro dokumentaci stroje
  • Zaručená kvalita měření pomocí kontrolovaných měřicích prostředků
  • Měření bez zásahu do stávajícího zapojení
  • Vysoká kvalita zkoušek díky certifikaci a pravidelné kontrole podle normy IEC 17020 nezávislými zkušebnami a udržitelné řízení kompetencí

Přehled

Zkouška na ochranu před ohrožením elektrickým proudem

Zejména při provádění údržby a montáže hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Ani při normálním provozu stroje nebo zařízení nesmí z elektrického vybavení vycházet žádná nebezpečí pro uživatele. Odborníci firmy SICK prověří, zda byla realizována potřebná ochranná opatření v odpovídající kvalitě. Měření se přitom provádějí pomocí pravidelně cejchovaných měřicích přístrojů bez zásahu do stávajícího zapojení.

Stručný přehled
  • Ověření řádného fungování systému ochranného vodiče podle požadavků normy IEC 60204-1
  • Ověření přechodových odporů a ztrátových proudů
  • Poskytnutí protokolu o zkoušce, který popisuje také případné závady
  • Vypracování zkušební zprávy

 

Místní školení

Školení a semináře

Kontakt

SICK spol. s r.o.
Ukrajinská 2a
101 00 Praha 10 - Vršovice

IČ: 44849036
DIČ: CZ44849036

Telefon: +420 257 911 850
Fax: +420 257 810 559

sick@sick.cz

Bezpečnostní služby společnosti SICK: bezpečné poradenství, design, řešení na klíč

Ke stažení

Nahoru