Kontakt
Komentář

Kontrola a optimalizace

Spolehlivá a pravidelná kontrola

Provozovatelé zařízení nesou odpovědnost za bezpečnost a produktivitu provozu svých zařízení. Prioritou je dodržování zákonných předpisů a ochrana osob a životního prostředí. Kontrola a optimalizace v rámci služby SICK LifeTime Services zaručují dlouhodobou bezpečnost a využitelnost zařízení. Odborníci firmy SICK mají dlouholeté zkušenosti a rozsáhlé know-how. Poruchy a výpadky jsou tak redukovány na minimum.

6 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 6 z 6

Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam
Produktová řada Kontrola výkonu
Kontrola stanovených funkcí
 • Kontrola okolních podmínek, poškození, seřízení a znečištění produktů SICK
 • Kontrola výkonu
 • Testy funkčnosti a komunikace
Stanovení a kontrola bezpečné vzdálenosti
 • Měření doběhu
 • Výpočet potřebné bezpečné vzdálenosti mezi nebezpečným místem a ochranným zařízením podle normy ČSN EN ISO 13855
 • Vypracování protokolu o měření a umístění zkušebního štítku s nejdůležitějšími údaji
Produktová řada Akreditovaná inspekce
Dlouholeté zkušenosti pro ochranu Vašich zaměstnanců
 • Ověření řádné instalace optických ochranných zařízení podle specifikace
 • Kontrola účinnosti ochranného zařízení podle použití stroje
 • Vypracování inspekční zprávy a udělení zkušební značky
Individuální komplexní inspekce bezpečnosti
 • Kontrola závažných rizik hrozících u stroje
 • Kontrola správného dimenzování, instalace a funkce technických ochranných zařízení
 • Kontrola elektrických, pneumatických a hydraulických bezpečnostně relevantních opatření řízení z hlediska funkčnosti a účinnosti
 • Vypracování inspekční zprávy
Produktová řada Analýza nehod
Analýza příčin nehod a téměř vzniklých nehod
 • Analýza průběhu nehody nebo události
 • Identifikace příčiny nehody
 • Doporučení opatření pro zamezení dalším událostem nebo nehodám
Zkouška na ochranu před ohrožením elektrickým proudem
 • Ověření řádného fungování systému ochranného vodiče podle požadavků normy IEC 60204-1
 • Ověření přechodových odporů a ztrátových proudů
 • Poskytnutí protokolu o zkoušce, který popisuje také případné závady
 • Vypracování zkušební zprávy

Výsledky vyhledávání 1 - 6 z 6

Nahoru