Kontrola a optimalizace

Spolehlivá a pravidelná kontrola

Provozovatelé zařízení nesou odpovědnost za bezpečnost a produktivitu provozu svých zařízení. Prioritou je dodržování zákonných předpisů a ochrana osob a životního prostředí. Kontrola a optimalizace v rámci služby SICK LifeTime Services zaručují dlouhodobou bezpečnost a využitelnost zařízení. Odborníci firmy SICK mají dlouholeté zkušenosti a rozsáhlé know-how. Poruchy a výpadky jsou tak redukovány na minimum.

10 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 10 z 10

Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam
Kontrola stanovených funkcí
 • Kontrola okolních podmínek, poškození, seřízení a znečištění produktů SICK
 • Kontrola výkonu
 • Testy funkčnosti a komunikace
Nyní porovnat
Vybrat
Ověření, získání a obnovení stanovených funkcí
 • Kontrola okolních podmínek, poškození, seřízení a znečištění produktů SICK
 • Obnova stanovených funkcí
 • Kontrola a úprava parametrů specifických pro aplikaci
 • Archivace parametrů, přejímkových testů a předání pracovníkům
Nyní porovnat
Vybrat
Jistota u objednané kvality výrobku a funkčnosti
 • Kontrola úplnosti, kvality a funkčnosti objednaných výrobků
 • Provedení testů v příslušném výrobním závodě společnosti SICK
 • Nahlédnutí do výroby srovnatelných výrobků
 • Protokol o přejímce a zkoušce
Nyní porovnat
Vybrat
Maximální bezpečnost procesu díky kalibraci
 • Zkouška funkčnosti školeným personálem
 • Provádění kalibrace
 • Posouzení odchylky měřené hodnoty
 • Verifikace v laboratorních podmínkách
 • Dokumentace podle protokolu kalibrace
Nyní porovnat
Vybrat
Zkouška na ochranu před ohrožením elektrickým proudem
 • Ověření řádného fungování systému ochranného vodiče podle požadavků normy IEC 60204-1
 • Ověření přechodových odporů a ztrátových proudů
 • Poskytnutí protokolu o zkoušce, který popisuje také případné závady
 • Vypracování zkušební zprávy
Nyní porovnat
Vybrat
Dlouholeté zkušenosti pro ochranu Vašich zaměstnanců
 • Ověření řádné instalace optických ochranných zařízení podle specifikace
 • Kontrola účinnosti ochranného zařízení podle použití stroje
 • Vypracování inspekční zprávy a udělení zkušební značky
Nyní porovnat
Vybrat
Individuální komplexní inspekce bezpečnosti
 • Kontrola závažných rizik hrozících u stroje
 • Kontrola správného dimenzování, instalace a funkce technických ochranných zařízení
 • Kontrola elektrických, pneumatických a hydraulických bezpečnostně relevantních opatření řízení z hlediska funkčnosti a účinnosti
 • Vypracování inspekční zprávy
Nyní porovnat
Vybrat
Stanovení a kontrola bezpečné vzdálenosti
 • Měření doběhu
 • Výpočet potřebné bezpečné vzdálenosti mezi nebezpečným místem a ochranným krytem podle normy ČSN EN ISO 13855
 • Vypracování zprávy s výsledky měření
Nyní porovnat
Vybrat
Analýza příčin nehod a téměř vzniklých nehod
 • Analýza průběhu nehody nebo události
 • Identifikace příčiny nehody
 • Doporučení opatření pro zamezení dalším událostem nebo nehodám
Nyní porovnat
Vybrat
Kontrola opakovatelnosti v laboratorních podmínkách
 • Kontrola linearity a driftu nulového bodu v laboratorních podmínkách
 • Individuální koncentrace testovacího plynu a rozsahů měření dle požadavků zákazníka
 • Doba měření až 72 hodin
 • Vystavení protokolu o zkoušce v návaznosti na test
 • Provedení testu v příslušném výrobním závodě společnosti SICK
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 10 z 10