Kontakt
Komentář

Kontrola a optimalizace
Bezpečnostní inspekce strojů

Individuální komplexní inspekce bezpečnosti

Vaše výhody

  • Ověření bezpečnosti s odpovídajícím zadokumentováním do inspekční zprávy jako doklad realizace zákonné povinnosti zkoušky
  • Vysoká kvalita zkoušek díky certifikaci a pravidelné kontrole podle normy IEC 17020 nezávislými zkušebnami a udržitelné řízení kompetencí

Přehled

Individuální komplexní inspekce bezpečnosti

Před uvedením stroje nebo zařízení do provozu musí provozovatel doložit, že byla identifikována všechna ohrožení a účinně realizována ochranná opatření. Na rozdíl od inspekce jednotlivého ochranného zařízení se při inspekci bezpečnosti stroje posuzuje komplexní bezpečnostní stav stroje. Během až 16 jednotlivých zkoušek zajistí odborníci firmy SICK, že budou zohledněna a správně vyhodnocena všechna závažná rizika a že budou účinně realizována adekvátní opatření. Vedle technických ochranných zařízení lze do kontroly zahrnout také hnací prvky, ovládací prvky, akustické a optické signály a dokumentaci stroje.

Stručný přehled
  • Kontrola závažných rizik hrozících u stroje
  • Kontrola správného dimenzování, instalace a funkce technických ochranných zařízení
  • Kontrola elektrických, pneumatických a hydraulických bezpečnostně relevantních opatření řízení z hlediska funkčnosti a účinnosti
  • Vypracování inspekční zprávy

 

Místní školení

Školení a semináře

Kontakt

SICK spol. s r.o.
Ukrajinská 2a
101 00 Praha 10 - Vršovice

IČ: 44849036
DIČ: CZ44849036

Telefon: +420 257 911 850
Fax: +420 257 810 559

sick@sick.cz

Bezpečnostní služby společnosti SICK: bezpečné poradenství, design, řešení na klíč

Profitujte s námi jako vaším partnerem a expertem na funkční bezpečnost z bezpečnostních řešení, zvyšujících produktivitu. Aby měly vaše procesy bezproblémový průběh, člověk a stroj se stanou týmem a společně posuneme hranice realizovatelných možností.

Zvyšte svoji produktivitu – pomocí bezpečnostních řešení od společnosti SICK

Ke stažení

Nahoru