Kontakt
Komentář

Kontrola a optimalizace
Akreditované měření času doběhu

Stanovení a kontrola bezpečné vzdálenosti

Vaše výhody

  • Zaručená kvalita měření pomocí kontrolovaných měřicích prostředků
  • Vypracování zprávy s výsledky měření pro dokumentaci stroje
  • Stanovení rizik způsobených nedodržováním potřebných bezpečných vzdáleností
  • Vysoká kvalita zkoušek díky certifikaci a pravidelné kontrole podle normy ČSN EN ISO 17020 nezávislými kontrolními orgány a důsledné řízení kompetencí

Přehled

Stanovení a kontrola bezpečné vzdálenosti

To, zda ochranné zařízení poskytuje dostatečnou ochranu před nebezpečným pohybem, závisí rozhodujícím způsobem na zvolené bezpečné vzdálenosti. Musí být zajištěno, že se pohyb zastaví v dostatečné vzdálenosti od nebezpečného místa – a to po celou dobu životnosti. Měření doběhu prováděné společností SICK zjišťuje dobu doběhu stroje. Ta slouží jako podklad pro stanovení bezpečných vzdáleností. Měřením doběhu lze včas rozpoznat změny, způsobené např. opotřebením brzd. Můžete tak zavést odpovídající opatření. Pravidelně kontrolované měřicí prostředky zaručují konstantně vysokou kvalitu zkoušek.

Stručný přehled
  • Měření doběhu
  • Výpočet potřebné bezpečné vzdálenosti mezi nebezpečným místem a ochranným krytem podle normy ČSN EN ISO 13855
  • Vypracování zprávy s výsledky měření

 

Místní školení

Školení a semináře

Kontakt

SICK spol. s r.o.
Ukrajinská 2a
101 00 Praha 10 - Vršovice

IČ: 44849036
DIČ: CZ44849036

Telefon: +420 257 911 850
Fax: +420 257 810 559

sick@sick.cz

Bezpečnostní služby společnosti SICK: bezpečné poradenství, design, řešení na klíč

Profitujte s námi jako vaším partnerem a expertem na funkční bezpečnost z bezpečnostních řešení, zvyšujících produktivitu. Aby měly vaše procesy bezproblémový průběh, člověk a stroj se stanou týmem a společně posuneme hranice realizovatelných možností.

Zvyšte svoji produktivitu – pomocí bezpečnostních řešení od společnosti SICK

Ke stažení

Nahoru