Kontakt
Komentář

Kontrola a optimalizace
Akreditovaná inspekce

Dlouholeté zkušenosti pro ochranu Vašich zaměstnanců

Vaše výhody

  • Ověření bezpečnosti s odpovídajícím zadokumentováním do inspekční zprávy jako doklad realizace zákonné povinnosti zkoušky
  • Vysoká kvalita zkoušek díky certifikaci a pravidelné kontrole podle normy IEC 17020 nezávislými zkušebnami a udržitelné řízení kompetencí
  • Rychlá identifikace bezpečnostního stavu nebo období platnosti pomocí zkušební značky
  • Bezpečnost díky včasnému rozpoznání změněných podmínek použití a manipulací
  • Vysoká využitelnost stroje na základě pravidelné kontroly a příp. odstranění nečistot nebo dodatečného seřízení
  • Automatické připomínání vyžadovaných lhůt kontroly v rámci servisních smluv

Přehled

Dlouholeté zkušenosti pro ochranu Vašich zaměstnanců

Zajištění bezpečnosti strojů a zařízení je úkolem nejen pro výrobce. Provozovatelé strojů a zařízení jsou rovněž povinni poskytnout bezpečné pracovní prostředky. Odborníci firmy SICK přitom podporují provozovatele stroje svými vědomostmi a zkušenostmi. Inspekce před uvedením stroje nebo zařízení do provozu zajišťuje, že je překontrolována řádná montáž a spolehlivé fungování bezpečnostně technického vybavení, a tato kontrola je adekvátně zadokumentována. Následné pravidelné inspekce kontrolují účinnost ochranných zařízení podle momentálního použití stroje a podle zákonem předepsaných intervalů kontroly. Zjistí se tak změny použití a manipulace s ochrannými zařízeními. Pro zajištění konstantní vysoké kvality zkoušek jsou odborníci firmy SICK certifikováni a pravidelně přezkušováni.

Stručný přehled
  • Ověření řádné instalace optických ochranných zařízení podle specifikace
  • Kontrola účinnosti ochranného zařízení podle použití stroje
  • Vypracování inspekční zprávy a udělení zkušební značky

 

Místní školení

Školení a semináře

Kontakt

SICK spol. s r.o.
Ukrajinská 2a
101 00 Praha 10 - Vršovice

IČ: 44849036
DIČ: CZ44849036

Telefon: +420 257 911 850
Fax: +420 257 810 559

sick@sick.cz

Bezpečnostní služby společnosti SICK: bezpečné poradenství, design, řešení na klíč

Profitujte s námi jako vaším partnerem a expertem na funkční bezpečnost z bezpečnostních řešení, zvyšujících produktivitu. Aby měly vaše procesy bezproblémový průběh, člověk a stroj se stanou týmem a společně posuneme hranice realizovatelných možností.

Zvyšte svoji produktivitu – pomocí bezpečnostních řešení od společnosti SICK

Ke stažení

Nahoru